કર્મચારીઓની સામેલગીરી અને પ્રતિબદ્ધતા વચ્ચેનો તફાવત

કર્મચારીની સામેલગીરી વિ પ્રતિબદ્ધતા

કર્મચારીની સગાઈ વચ્ચેના તફાવત પર સ્પષ્ટ વિચાર કર્મચારીઓની સગાઈ અને કર્મચારી પ્રતિબદ્ધતા ઘણી વાર શરતોમાં મૂંઝવવામાં આવે છે, કારણ કે માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાના ક્ષેત્રમાં તે માટે પ્રતિબદ્ધતા મહત્વપૂર્ણ છે ખાસ પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓએ કાર્યોને અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ હોવા જોઈએ. જો એમ હોય તો, તે ઉદ્યોગની અંદર કંપની માટે સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવે છે. સંસ્થાકીય સફળતા ભારે કર્મચારીના યોગદાન પર આધારિત છે. તેથી, કર્મચારીઓની સગાઈ અને પ્રતિબદ્ધતા દરેક સંસ્થા માટે મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે. આ લેખ કર્મચારી સગાઈ અને પ્રતિબદ્ધતા વચ્ચેના તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે.

કર્મચારીની સગાઇ શું છે?

કર્મચારીની સગાઈ, ધંધાકીય કામગીરીઓ હાથ ધરવા માં કર્મચારીની સંડોવણીનું સ્તર છે. એક વ્યક્તિના વલણ, માન્યતાઓ અને અનુભવો સગાઈના સ્તરને ચોક્કસ કાર્યને નિર્ધારિત કરે છે. એના પરિણામ રૂપે, નેતાઓએ તેમના મહત્તમ યોગદાન મેળવવા માટે એક સંસ્થામાં કર્મચારીઓની આંતરિક ઇચ્છાઓને ઉત્તેજિત કરવાની વિશાળ જવાબદારી છે.

સ્કાર્લેટ સર્વે મુજબ, કર્મચારીઓની વ્યકિતની તેમની સંસ્થા, તેમના કામ અને તેમના સાથીઓને હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક ભાવનાત્મક જોડાણની ડિગ્રી તરીકેની સગાઈ. નીચે પ્રમાણે આ કારણોસર કેટલાક કારણોસર સ્વીકૃત વૈશ્વિક ધોરણે માનવામાં આવે છે.

• કર્મચારીઓના પ્રભાવ સ્તરની દ્રષ્ટિએ તે માપી શકાય છે.

• નેતૃત્વની અસર સંસ્થાકીય સિદ્ધિઓથી કરી શકાય છે.

એક સંકળાયેલી કર્મચારી તે એવી વ્યક્તિ છે જે સંપૂર્ણ રીતે સામેલ અને ઉત્સાહી છે, તેનું કામ. સંકળાયેલી કર્મચારીઓ સંસ્થા સાથે લાગણીશીલ રીતે જોડાયેલા હોય છે અને કંપનીના દ્રષ્ટિને હાંસલ કરવાના હેતુથી હંમેશા કામ કરે છે.

કર્મચારીની સગાઈ સીધા લોકોની માનસિકતાને અસર કરે છે સંકળાયેલા કર્મચારીઓ એક તફાવત બનાવવા અને ઉદ્યોગમાં ઉચ્ચ સ્તરે કંપની બનાવવા માટે આત્મવિશ્વાસ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. આત્મવિશ્વાસ કે જે જ્ઞાન, કુશળતા, અને ક્ષમતાઓ સાથે બનેલ છે કે જે લોકો પોતાની જાતને અને અન્ય બંનેમાં ધરાવે છે તે વર્તન અને તેના અનુગામી કામગીરીના શક્તિશાળી આગાહીઓ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

કર્મચારી પ્રતિબદ્ધતા શું છે?

પ્રતિબદ્ધતા એટલે કર્મચારીઓનો ચોક્કસ કાર્ય અસરકારક અને અસરકારક રીતે હાંસલ કરવા માટેના સમર્પણ. આ સંસ્થાના સુખાકારી માટે સંપૂર્ણ જવાબદારી છે.કંપની, તેના ઉત્પાદન, સુવિધા અથવા વિભાગ માટે આ એક જવાબદારી હોઈ શકે છે.

કંપનીની સફળતા ચોક્કસ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા માટે સંસ્થા તરફ કર્મચારી પ્રતિબદ્ધતાની સ્તર પર નિર્ભર કરે છે. કર્મચારીની પ્રતિબદ્ધતા કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે તેના રસ સાથે નિર્માણ કરે છે. તેથી, કર્મચારીઓ માટે સંસ્થામાં મૈત્રીપૂર્ણ અને સલામત પર્યાવરણ બનાવવા માટે મેનેજરોની જવાબદારી અને જવાબદારી છે.

કર્મચારી સગાઇ અને કમિટમેન્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

કર્મચારી પ્રતિબદ્ધતા ચોક્કસ કાર્ય અથવા પ્રવૃત્તિને પૂર્ણ કરવા માટે કર્મચારી સમર્પણના સ્તરને દર્શાવે છે; કર્મચારી સામેલગીરીમાં સંગઠનાત્મક લક્ષ્યોની પ્રાપ્તિમાં કર્મચારીનું યોગદાન સામેલ છે.

• સંસ્થામાં કામ કરવા માટે કર્મચારીઓની સંતોષ સ્તર સાથે કર્મચારીની પ્રતિબદ્ધતા નિર્માણ કરે છે. સંલગ્ન કર્મચારીઓ એવા લોકો છે જેઓ સંસ્થા સાથે ભાવનાત્મક રીતે જોડાયેલા હોય છે અને હંમેશા તેના સુધારણા માટે તેમના મહત્તમ યોગદાન આપવાનો પ્રયાસ કરે છે.