ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ અને ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ વચ્ચેનો તફાવત

ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ વિ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ

મોટા પ્રમાણમાં માહિતીનું સંચાલન કરવું કમ્પ્યુટર્સના ઉપયોગથી વધુ સરળ બન્યું છે. માહિતીના દરેક ભાગ સાથે જાતે હાથ ધરવાને બદલે, તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ્સ અને ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ જેવા સાધનો છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ્સ અને ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત તેમની જટિલતા છે. બાદમાં ભૂતપૂર્વ કરતાં વધુ જટિલ છે પરંતુ તે લક્ષણો ઉમેરે છે જે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, ખાસ કરીને જ્યારે તમારી પાસે ઘણા બધા ડેટા હોય

પ્રથમ લક્ષણ કે જે ડેટાબેઝ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ્સ નથી, તે એસોસિએશનો બનાવવા માટેની ક્ષમતા છે. સંદર્ભ સાથે બે કે તેથી વધુ કોષ્ટકોમાંથી ડેટા જોઈ રહ્યા હોય ત્યારે આ જટિલ સંગઠનો ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. એક કોષ્ટકમાં એક એન્ટ્રી બીજા કોષ્ટકમાં પ્રવેશને સંદર્ભ આપી શકે ત્યારથી તમને ફરીથી ડેટા ફરીથી દાખલ કરવો પડશે નહીં. તમે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ સાથે તે જ કરી શકતા નથી, આમ બિનજરૂરી પ્રવેશો થવાની શક્યતા છે.

ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ પરનો બીજો ફાયદો એ કસ્ટમ દ્રષ્ટિકોણ બનાવવા માટેની ક્ષમતા છે. જો ચોક્કસ માહિતી ચોક્કસ ઉપયોગો માટે સંબંધિત હોય, તો તમે માત્ર તે બતાવવા માટે ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો પ્રોગ્રામ કરી શકો છો. આ વ્યક્તિગત એન્ટ્રીઝને શોધવા માટે સમગ્ર ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ દ્વારા બ્રાઉઝ કરતાં ડેટાને જોવા અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવાનું ઘણું સરળ બનાવે છે. ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં તમારી આવશ્યકતાઓને અનુકૂળ બનાવવા માટે તમે કોઈપણ સંખ્યામાં કસ્ટમ દૃશ્યો પણ બનાવી શકો છો.

ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સની નબળાઈ તે સેટ કરવામાં વધતી જટિલતા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ્સ સાથે, તમારે ફક્ત જાતે જ કોષ્ટક મૂલ્યો દાખલ કરવાની જરૂર છે. પરંતુ ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સમાં, તમારે વ્યક્તિગત ડેટાબેઝો બનાવવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ તેની સુવિધાઓને વધારવા માટે એકના સંબંધો સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે. તમારે એક ક્વેરી લેંગ્વેજ પણ જાણવાની જરૂર છે, એક સૉર્ટ ઉચ્ચ ઉચ્ચ સ્તરની પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કે જે ફક્ત ડેટાબેસ સાથે જ વપરાય છે. પરંતુ જટિલતા ફક્ત તે સેટ કરવા સુધી મર્યાદિત છે એકવાર તમે અથવા કોઈ વ્યક્તિ આમ કરવા સક્ષમ હોય, તે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમની રચના કરે છે, જે કોઈ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણે છે તે પ્રોફેશનલ ઉપયોગ કરી શકે છે.

સારાંશ:

  1. ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ એ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ કરતાં વધુ જટિલ છે
  2. ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ સંગઠનો બનાવી શકે છે જે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ્સ સાથે ન કરી શકાય
  3. ડેટાબેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ કસ્ટમ દૃશ્યો બનાવી શકે છે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સ્પ્રેડશીટ્સ ' ટી
  4. ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પ્રેડશીટ્સ કરતાં સેટ અપ વધુ મુશ્કેલ છે