સ્થિતિસ્થાપક અને ઇમિલિસ્ટેક વચ્ચેનો તફાવત

સ્થિતિસ્થાપક વિ ઇનિલાસ્ટિક

સ્થિતિસ્થાપક અને નિરંકુશ બંને આર્થિક વિભાવનાઓમાં ફેરફારોનું વર્ણન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ભાવમાં ફેરફારના સંદર્ભમાં ખરીદદાર અને સપ્લાયરનું વર્તન. રબર બેન્ડના વિસ્તરણના સંદર્ભમાં, સ્થિતિસ્થાપક માગ / પુરવઠામાં બદલાવોનો ઉલ્લેખ કરે છે જે સહેજ ભાવ ફેરફાર સાથે થઇ શકે છે અને જ્યારે ભાવમાં ફેરફાર થાય ત્યારે માંગ / પુરવઠો બદલાતો નથી ત્યારે. બે વિભાવનાઓ સમજવા માટે સરળ અને સરળ છે. નીચેનો લેખ દરેક પ્રકારની રૂપરેખા આપે છે જેમાં સ્પષ્ટ પ્રકારના ઉત્પાદનોના સ્થિતિસ્થાપક અને સ્થિતિસ્થાપક માંગ / પુરવઠો હોઈ શકે છે.

અર્થશાસ્ત્રમાં સ્થિતિસ્થાપક શું છે?

જ્યારે પ્રોડક્ટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે અથવા કોઈ ચોક્કસ પ્રોડક્ટની માગણી કરવામાં આવે ત્યારે તે મોટાપાયે બદલાવ લાવે છે ત્યારે તેનો ઉલ્લેખ 'સ્થિતિસ્થાપક' તરીકે થાય છે. સ્થિતિસ્થાપક ચીજ ખૂબ જ ભાવ સંવેદનશીલ હોય છે, અને ભાવના વધઘટ સાથે માગ અથવા પુરવઠો ઘણો બદલાય છે. જ્યારે સ્થિતિસ્થાપક સારા ભાવની કિંમત, માંગ ઝડપથી ઘટશે, અને પુરવઠામાં વધારો થવાની સંભાવના છે, ભાવમાં ઘટાડાને પરિણામે ઊંચી માંગ અને નીચું પુરવઠો થશે. આ શરતો સમાન બની શકે છે કારણ કે તેઓ સમતુલા બિંદુ સુધી પહોંચે છે જ્યાં માંગ અને પુરવઠો સમાન છે (કિંમત કે જેના પર ખરીદદારો ખરીદવા તૈયાર છે અને વેચાણકર્તાઓ વેચાણ કરવા તૈયાર છે). ગૂઢ, જે સ્થિતિસ્થાપક છે, તે સામાન્ય રીતે સામાન હોય છે જે સરળતાથી બદલી શકાય તેવો વિકલ્પ હોય છે જ્યાં ઉત્પાદનની કિંમત વધતી હોય તો ગ્રાહક સરળતાથી તેની અવેજી પર સ્વિચ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો માખણની કિંમત ગ્રાહકોને સરળતાથી માર્જરિન પર ફેરબદલ કરી શકે છે, કારણ કે તે કોફી અને ચા સાથે છે, જે પણ સીધી અવેજી છે.

અર્થશાસ્ત્રમાં અસંબદ્ધ શું છે?

ભાવમાં ફેરફાર જ્યારે માગવામાં અથવા પૂરા પાડવામાં આવેલા જથ્થાને મોટા પ્રમાણમાં અસર કરતું નથી, ત્યારે તે ચોક્કસ ઉત્પાદન 'અસલ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રતિકારક ચીજવસ્તુ ભાવમાં ફેરફાર માટે ઓછો સંવેદનશીલ હોય છે અને આ પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સમાં જોવા મળે છે, જેમ કે ઈંધણ, બ્રેડ, મૂળભૂત કપડાં વગેરે જેવા ગ્રાહકને આવશ્યકતા છે. ચોક્કસ પ્રકારનાં ઉત્પાદનો પણ અસમર્થ બની શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, રોગ માટે જટિલ જીવન બચાવ કરનાર દવા અસમર્થ બની શકે છે કારણ કે ગ્રાહકો તેને મેળવવા માટે કોઈપણ કિંમતે ચૂકવણી કરશે. સિગારેટ જેવી સારી રચનાની આદત પણ અસમર્થ બની શકે છે અને વ્યસનમુક્ત ગ્રાહકો સિગારેટની ખરીદી કરશે, પછી ભલેને તેની આવક તેમને આવું કરવા માટે પરવાનગી આપે ત્યાં સુધી ભાવ વધારો.

સ્થિતિસ્થાપક વિ ઇનિલાસ્ટિક

બંને ખ્યાલ સંવેદનશીલતાને દર્શાવે છે કે પ્રોડક્ટની માગ અને પુરવઠો કિંમતમાં બદલાશે. સ્થિતિસ્થાપકતાની ગણતરી માટેનો સૂત્ર

સ્થિતિસ્થાપકતા = (જથ્થામાં% ફેરફાર (માગણી અથવા પૂરુ પાડેલ છે) / ભાવમાં ફેરફાર)

જો જવાબ એક કરતા વધારે હોય, તો જવાબ અથવા પુરવઠો સ્થિતિસ્થાપક છે, જો જવાબ છે એક કરતાં ઓછા પછી તેને અસંબદ્ધ માનવામાં આવે છે.

સારાંશ

• સ્થિતિસ્થાપક અને નિરંકુશ બંને ભાવના ફેરફારોના સંબંધમાં ખરીદદાર અને સપ્લાયરનાં વર્તનમાં ફેરફારોને વર્ણવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા આર્થિક ખ્યાલો છે.

• જ્યારે પ્રોડક્ટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે અથવા કોઈ ચોક્કસ પ્રોડક્ટની માગણી કરવામાં આવે ત્યારે તે મોટાપાયે બદલાવ લાવે છે, તેને 'સ્થિતિસ્થાપક' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે ભાવમાં ફેરફારની માંગણી અથવા પૂરી પાડવામાં આવેલ જથ્થાને મોટા પ્રમાણમાં અસર થતી નથી, તો તે ચોક્કસ ઉત્પાદન 'અસલ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

• ગૂઢ, જે સ્થિતિસ્થાપક હોય છે, તે સામાન્ય રીતે સામાન હોય છે જે સરળતાથી બદલી શકાય તેવું અવેજી હોય છે, અને સામાન, જે અસમર્થ હોય છે, સામાન્ય રીતે આવશ્યકતાઓ અથવા માલ કે જે ટેવ બનાવવાની હોય છે