ડીજે અને નિર્માતા વચ્ચે તફાવત

ડીજે vs નિર્માતા

જ્યારે તે જમણી તરફ આવે છે, ડીજે અને નિર્માતા વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે ડીજે તેની અથવા તેણીની નોકરી દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે નિર્માતા કરતાં એકદમ અલગ દૃશ્ય. ડીજે રિપ્લેઝ સંગીત, ભલે તેના પોતાના અવાજનું સર્જન કરવાનો ચોક્કસ સ્તર હોય. નિર્માતા તે વ્યક્તિ છે જે વાસ્તવમાં સંગીત બનાવે છે, અથવા ઉત્પન્ન કરે છે. તેમ છતાં, નિર્માતા સામાન્ય રીતે વગાડવાના વગાડવા, અથવા ગીતોના ગાયકમાં સીધો હાથ નથી, તે અથવા તેણી DAW ની સામે બેસી જશે, અને ખાતરી કરો કે મિશ્રિત પરિણામો સંગીતમાં ફેરવશે જે આનંદદાયક અને બિંદુ પર છે. ડી.એ.ડબલ્યુ. ડિજિટલ ઑડિઓ વર્કસ્ટેશન માટે ટૂંકાક્ષર છે.

ડીજે સામાન્ય રીતે દરેક જહાજની બાજુએ રાખવામાં આવે છે. તે અથવા તેણી રમવા માટે સમય અને સ્થળની બુક કરશે. તેઓ રેકોર્ડ્સને સ્પિન કરી શકે છે, લૂપ્સ ઍડ કરી શકે છે અથવા તેમની પોતાની શૈલીને હાલના સંગીતમાં મૂકી શકે છે, પરંતુ છેવટે તેઓ ચોક્કસ પ્રેક્ષકોને અસ્તિત્વમાં છે તે કંઈક ચલાવવા માટે ભાડે છે. એક વૈશ્વિક રીતે, એક સ્ટુડિયોમાં ડીજેને હજુ પણ ચોક્કસ પ્રેક્ષકો માટે ગીગ દીઠ રાખવામાં આવે છે. તેમના જહાજની નાની હોડી માત્ર વીસ વર્ષ ટકી શકે છે. એક નિર્માતા, બીજી બાજુ, એક સ્પષ્ટ પ્રેક્ષકો માટે રમી રહ્યું નથી. જ્યારે અંતિમ પરિણામ એક શૈલી માટે બનાવાયેલ છે, તે 'ડિસ્પ્લે પર' પ્રકાર કારકિર્દી નથી

એ જ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવતી બે નોકરીઓનો અંત આ અસામાન્ય નથી. એક ડીજે નિર્માતા બની જાય છે જ્યારે તે સર્જન કરે છે, અને તે ઉત્પન્ન કરે છે, તેના અથવા તેણીના પોતાના સંગીત. એક નિર્માતા ડીજે બને છે જ્યારે સંગીત બનાવવામાં આવે છે તે પછી રેડિયો તરંગો વગાડવામાં આવે છે, અથવા તે જ વ્યક્તિ દ્વારા જીવંત પ્રેક્ષક હોય છે.

સામાન્ય રીતે, નિર્માતા ડીજે કરતા વધુ આવકની સરેરાશ ધરાવે છે. આનો એકમાત્ર અપવાદ છે, જો તમે કોઈ નિર્માતાની સરખામણી કરી રહ્યા હોવ તો, એક ડીજેને, જે પહેલેથી જ સારી રીતે સ્થાપિત છે અને મોટી રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ચાહક આધાર ધરાવે છે.

મોટાભાગના ડીજે જે સ્ટુડિયોમાં નથી રમતા તેમની પાસે પોતાનું સાધન ખરીદવું જોઇએ. મોટાભાગનાં ઉત્પાદકો પાસે વર્તમાન સ્ટુડિયોમાં કામ કરવાની ક્ષમતા હોય છે, સિવાય કે તેઓ પોતાના સાધનો ખરીદવા અને ઑફસાઇટ રેકોર્ડ કરે.

સારાંશ:

1. ડીજે હાલના સંગીત રિપ્લેસ કરે છે.

2 નિર્માતા સંગીત બનાવે છે જે હજી અસ્તિત્વમાં નથી.

3 ચોક્કસ દર્શકો અને સમયની અવધિ માટે એક સ્થળ પર ડીજે ચલાવવામાં આવે છે.

4 ઉત્પાદકની સરેરાશ આવક એક લાક્ષણિક ડીજે કરતા વધારે છે.

5 લાક્ષણિક ડીજેને તેના પોતાના સાધનો ખરીદવાની જરૂર પડશે, જ્યારે તે સામાન્ય રીતે નિર્માતા માટે વૈકલ્પિક હોઇ શકે છે.