અવમૂલ્યન અને અવક્ષય વચ્ચેના તફાવત

અવમૂલ્યન વિ અવથરણ

અવમૂલ્યન અને અવક્ષય માટે થાય છે, બંને પાસે સમાન હિસાબી ખ્યાલો છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ વિવિધ સંપત્તિ / કંપની પ્રકારો માટે થાય છે. એસેટ વેલ્યુ ઘટાડવા માટે બંનેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે સમય જતાં એસેટનો ઉપયોગ થાય છે. આ આવકમાંથી બિન-રોકડ કપાત છે, અને તેઓ નાણાંની સમયમર્યાદા ધ્યાનમાં લેતા નથી.

અવમૂલ્યન શું છે?

અવમૂલ્યન ઇક્વિપમેન્ટ, ફર્નિચર અને ફિટિંગ, સાધનો વગેરે જેવી અસ્કયામતો માટે વપરાતા એકાઉન્ટિંગ મુદ્રા છે. કંપનીઓ તેમની સંપત્તિના ઘટતા મૂલ્યને રેકોર્ડ કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે તે સમયના કારોબારમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. આવા અસ્કયામતોની ખરીદી તેથી સમયાંતરે વપરાશને કારણે મૂલ્ય ગુમાવવું (વ્યાપારની ચોખ્ખી આવકને અસર કરતા ખર્ચ તરીકે) અને અસ્કયામતોમાં ઘટાડાની કિંમત રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે (વ્યવસાયની કિંમતને અસર કરતા). અવમૂલ્યન રકમની ગણતરીમાં વિવિધ પદ્ધતિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને આ એસેટ પ્રકાર પર આધાર રાખીને અલગ છે. અવમૂલ્યન એ એસેટનો ઉપયોગ / સેવા માટે વપરાતી સમયની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને અવમૂલ્યન સમયાંતરે નોંધવામાં આવે છે. અવમૂલ્યનની આકારણીની કિંમત, અસેટની અપેક્ષિત ઉપયોગી જીવન, એસેટના શેષ મૂલ્ય અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવે છે. સંપત્તિના સંપૂર્ણ ખર્ચની વસૂલાત / અવમૂલ્યનની ગણતરી કંપનીના કબજામાં નથી (દા.ત. વેચાયેલી, ચોરાઇ અને સંપૂર્ણપણે અવમૂલ્યન) પછી અવમૂલ્યન ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. અવમૂલ્યનની ગણતરીમાં બે મુખ્ય રીતો અસ્તિત્વમાં છે અને તે સીધી રેખા છે (જે દર વર્ષે એસેટના જીવન પર સમાન રકમને કાપી દે છે) અને બેલેન્સ પદ્ધતિ ઘટાડાતી બેલેન્સ પદ્ધતિ (જે પ્રથમ વર્ષમાં ઊંચી ચાર્જ પૂરી પાડે છે અને ઘટાડે છે) ઘટાડે છે. એસેટ લાઇફ સમગ્ર રકમ)

અવમૂલ્યન શું છે?

અવક્ષય એક એકાઉન્ટિંગ ખ્યાલ છે જે મોટે ભાગે ખાણકામ, લાકડા, પેટ્રોલિયમ અથવા અન્ય સમાન ઉદ્યોગોમાં વપરાય છે. અવમૂલ્યન જેવું જ હોવાથી, અવક્ષય સ્રોતના અનામતના ઘટાડા માટેના હિસાબને મંજૂરી આપે છે. અવમૂલ્યન ગણતરીના બે મુખ્ય પ્રકાર છે: ખર્ચમાં ઘટાડો (જ્યાં સમયગાળા દરમિયાન ફાળવેલ સંસાધનની કિંમત) અને ટકાવારીમાં ઘટાડો (મિલકતની કુલ આવકની ટકાવારી જ્યાં ટકાવારી દરેક ખનિજ માટે છે).

અવમૂલ્યન અને અવક્ષય વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

બન્ને સમાન વિભાવનાઓ હોવા છતાં, નીચે દર્શાવેલ અવમૂલ્યન અને અવક્ષય વચ્ચેનો તફાવત અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

1 અવમૂલ્યન મૂર્ત અસ્કયામતો પર છે જ્યાં અવમૂલ્યન બિન-નવીનીકરણીય સંસાધનો પર છે.

2 અવમૂલ્યન એ વૃદ્ધત્વને કારણે એસેટ વેલ્યુની કપાત છે, જ્યારે અવક્ષય કંપનીના કુદરતી સંસાધનો (વપરાશ માટે એકાઉન્ટિંગ) ની વાસ્તવિક ભૌતિક ઘટાડો છે.

ઉપસંહાર

સંપત્તિ / સંસાધનના સામયિક મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે બંને પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છેકંપની અને તેની સ્ત્રોત / ઉપયોગમાં રહેલા અસ્કયામત પર આધાર રાખીને, આ પદ્ધતિઓ આકારણી / સ્રોતના મૂલ્યને ઘટાડે છે જે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. અવમૂલ્યન અને અવક્ષય બંને માટે એકાઉન્ટિંગમાં કંપનીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે વિવિધ એકાઉન્ટિંગ ધોરણો સ્થાને છે. ઇ. જી. કંપનીના કમ્પ્યુટર સાધનોને ઉપયોગમાં લેવાના સમયના અવમૂલ્યન માટે ગણવામાં આવશે. જયારે તેલ કંપનીમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેના સ્ત્રોતની ગણતરીમાં ઘટાડો થવાની ગણતરી કરવામાં આવે છે. આથી, આ પદ્ધતિઓ કંપનીને એસેટ / સ્રોતના મૂલ્યને રેકોર્ડ કરવા માટે મદદ કરે છે કારણ કે તે વપરાશને કારણે ઘટાડે છે, અને તેથી, ચોક્કસ સમયે તેના મૂલ્યને સમજવામાં મદદ કરે છે.