ડીડ ઇન લેઈ અને ફોરક્લોઝર વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - લેઉ વી ફોર હકોકામમાં ડીડ

બદલામાં ડીડ અને ગીરો બે સમાન છે સહેજ ભિન્નતા ધરાવતા પાસાઓ અને ઘણી વખત સમાન કારણોસર મૂંઝવવામાં આવે છે. જેમ કે, બે વચ્ચે તફાવત સ્પષ્ટપણે મહત્વનું છે. બદલામાં ખતરો અને ગીરો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે બદલામાં ખતરો એ પરિસ્થિતિને સંદર્ભ આપે છે કે જ્યાં લેનારા મિલકતના માલિકીને શાહુકારને સ્થાનાંતરિત કરે છે, પરિણામે લોનની ચુકવણી કરવામાં અક્ષમ છે ગીરો કાર્યવાહી જ્યારે એક ગીરો એ લેણદારની ગીરવેલી મિલકતનો કબજો લેવાની જોગવાઈનો સંદર્ભ આપે છે, જો તે લોન ચૂકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો. બદલામાં ખતરો અને ગીરો વચ્ચેના સંબંધ એ છે કે બદલામાં ખતરોનો ઉપયોગ ગીરો માટે અવેજી તરીકે થઈ શકે છે અને બાદમાં તે વધુ ઔપચારિક છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 લેઇ
3 માં ડીડ શું છે એક પૂર્વ ચુકવણી
4 શું છે ડીડ ઇન લેઉ એન્ડ ફોરક્લોઝર
5 માં સમાનતા સાઇડ બાય સાઇડિઅરન્સ - ડીબ ઇન લ્યુ વિ ફોરક્લોઝર ઇન કોબ્યુલર ફોર્મ
6 સારાંશ

લેઉમાં ડીડ શું છે?

ફૉરક્લોઝરના બદલામાં બદલાતા અથવા કાર્યમાં એક ડીડડો એ એવી પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જ્યાં લેનારા મિલકતના માલિકીને શાહુકારને સ્થાનાંતરિત કરે છે કારણ કે ગીરોની કાર્યવાહીને ટાળવા માટે લોનની પુનઃપ્રાપ્તિ કરવામાં અક્ષમ છે.

બદલામાં એક ખત લેનાર અને શાહુકાર બંને સ્વેચ્છાએ અને સદ્ભાવનાથી દાખલ થવી જોઈએ. વધુમાં, વસાહત વેલ્યુ વેચવા માટેની મિલકતના વાજબી બજાર મૂલ્યની સમકક્ષ અથવા તેના કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. જો લેનારાની ઉત્કૃષ્ટ ઋણતા મિલકતના વર્તમાન વાજબી મૂલ્ય કરતાં વધી જાય, તો શાહુકાર તેના બદલે એક ખત સાથે આગળ વધવાનું પસંદ કરી શકશે નહીં.

આકૃતિ 01: બદલામાં ડીડ ફૉરક્લોઝરને ટાળવા માટે વાપરી શકાય છે.

નીચે મુજબના ખાતામાં શાહુકાર અને ઉધાર લેનારા બન્ને દ્વારા ઘણી લાભો મળી શકે છે. લેનારાના દૃષ્ટિકોણથી, સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે તરત જ તેને ડિફોલ્ડ લોન સાથે સંકળાયેલા સૌથી વધુ અથવા વ્યક્તિગત દેવાની પાસેથી મુક્ત કરે છે. વધુમાં, આ લેનારાને ઔપચારિક ગીરોની સરખામણીમાં ઓછા કડક શબ્દ મેળવવાની તક આપે છે. ધિરાણકર્તાઓ એક નોંધપાત્ર સમય અને રિપોઝેશનની કિંમતને બચાવી શકે છે; તે ઉગારવા પહેલાંની મિલકતના વેરને આધારે હાથ ધરાયેલા કોઈપણ વિનાશની શક્યતા ટાળે છે.

પૂર્વ ચુકવણી શું છે?

હકદાવો એ લેણદારની ગીરવેલી મિલકતનો કબજો લેતા શાહુકારની કાર્યવાહીનો સંદર્ભ આપે છે, જો તે લોન ચૂકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો. જ્યારે લેનારા કોઈ મિલકતને લોનની પુન: ચુકવણી માટે સલામત સ્વરૂપમાં વચનબદ્ધ મિલકત તરીકે રાખે છે, તે શાહુકાર (નાણાકીય સંસ્થા અથવા વ્યક્તિગત ધિરાણકર્તા) ને માસિક લોનની ચુકવણી કરવા માટે જવાબદાર છે. જો લેનારા કોઈ ચોક્કસ સમયની ફ્રેમની બહારના માસિક ચૂકવણીને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો શાહુકાર તેને રોકશે. ઉધાર લેનારાઓ પાછળના ભાગમાં, આગામી ચુકવણીને પહોંચી વળવા માટે તે વધુ મુશ્કેલ હશે.

આકૃતિ 02: પ્રોપર્ટીની હરાજી કરવામાં આવે છે અને ગીરોમાં વેચવામાં આવે છે.

ગીરો કાયદાઓ દેશોમાં બદલાય છે; તેથી, ધિરાણકર્તાઓએ ગીરોની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી માપદંડ દ્વારા જવું પડશે.

ઇ. જી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, 22 રાજ્યોને ન્યાયિક ગીરોની જરૂર છે. ઈ. દેવાદાર ગુનાખોરીને સાબિત કરીને બંધ કરવા માટે પરવાનગી મેળવવા માટે કોર્ટમાંથી પસાર થવું જોઈએ.

જો ગીરોને અદાલતો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે, તો મિલકતની હરાજી કરવામાં આવશે અને તે સૌથી વધુ બોલી બોલનારને વેચવામાં આવશે. ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં, ધિરાણકારે ફૉરક્લોઝરમાં વિલંબ કરવા અથવા ન કરવા માટે ઉધાર લેનારાઓની પુન: ચુકવણી શેડ્યૂલ માટે કેટલાક ગોઠવણો કરવા સંમત થઈ શકે છે. આ પ્રક્રિયાને ગીરો ફેરફાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ડીડ ઇન લેઉ અને ફોરક્લોઝર વચ્ચે સમાનતા શું છે?

  • બદલામાં અને ગીરોમાં બંને ખતરોમાં, માલિકી શાહુકારમાં તબદીલ કરવામાં આવશે.

લેફ્ટ અને ફોરક્લોઝરમાં ડીડ વચ્ચે શું તફાવત છે?

લેઇ વિ ફોર્ક્લોઝરમાં ડીડ

બદલામાં ડીડ એ પરિસ્થિતિને ઓળખવામાં આવે છે જ્યાં લેનારા મિલકતની માલિકીને શાહુકારને બદલી આપે છે, પરિણામે ચુકવણી કરવામાં અક્ષમ છે ગીરો કાર્યવાહી ટાળવા માટે ક્રમમાં લોન. લોન ચુકવણી કરવા માટે નિષ્ફળ રહે તે કિસ્સામાં ઉધાર લેનારની ગીરવેલી મિલકતનો કબજો લેતા શાહુકારની કાર્યવાહી કહેવાય છે.
કુદરત
બદલામાં ડીડ ઔપચારિક ગીરોની જરૂરિયાતને ટાળવા માટે કરવામાં આવે છે. હક નિરસ્ત મિલકતની માલિકી સ્થાનાંતરિત કરવાની ઔપચારિક પ્રક્રિયા છે.
કિંમત અને સમય
બદલામાં ડીડ ઓછા ખર્ચાળ છે અને ગીરોની સરખામણીમાં ઓછો સમય માંગી લે છે ઔપચારિકતાઓને લીધે ગીરો મોંઘા અને સમય માંગી શકે છે.

સાર - લેઉ વિ વિક્ષાની કાર્યવાહીમાં ડીડ

બદલામાં અને ગીરોમાં ખત વચ્ચેનો તફાવત ખૂબ વિગતવાર નથી; બંનેનો અંતિમ પરિણામ સમાન છે કારણ કે માલિકી આખરે શાહુકારમાં તબદીલ કરવામાં આવશે. ગીરો એક ઔપચારિક વ્યવસ્થા હોવાથી, તે બંને શાહુકાર અને ઉધાર લેનારને વધુ ખર્ચમાં પરિણમે છે અને આ પ્રક્રિયા સમય માંગી રહી છે. બદલામાં ડીડનો ઉપયોગ કરીને આ એક નોંધપાત્ર અંશે ટાળી શકાય છે, જે વધુ અનૌપચારિક પ્રક્રિયા છે.

લિઉ વિઝ ફોરકાઉઝરમાં ડીડના પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાઇટન નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો.કૃપા કરીને અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો લીઉ અને ફોરક્લોઝરમાં ડીડ વચ્ચે તફાવત

સંદર્ભો:

1. "મોર્ગેજ પ્રકાશન ™ (હક નિરસ્તાની ડીડ-ઈન) "મોર્ગેજ પ્રકાશન ™ (હકદતમાં ડીડ-ઇન-લીઉ): ફેની માએ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 10 જુલાઇ 2017.
2. ફૉન્ટિનેલ, એમી "હક નિરસ્ત - એફસીએલ "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 27 ફેબ્રુ. 2017. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 10 જુલાઇ 2017.
3. "હક નિરસ્ત પ્રક્રિયા "રિયલ એસ્ટેટ માર્ગદર્શિકાઓ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 10 જુલાઈ 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1 "1317391" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે
2 દ્વારા "સાઇટ્સ ઓફ ટાઇમ્સ-ફોરક્લોઝર" રીસોર્ટ દ્વારા - (2 દ્વારા સીસી. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા