ડીસીએસ અને એસસીએડીએ વચ્ચેનો તફાવત

DCS vs SCADA

DCS અને SCADA નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ પદ્ધતિઓ છે જેનો ઉપયોગ ઔદ્યોગિક સ્થાપનોમાં પ્રક્રિયા અને સાધનોના નિયંત્રણ અને નિયંત્રણને જાળવવા માટે થાય છે; તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે બધું જ સરળ બને છે, અને કોઈ પણ સાધન નિર્દિષ્ટ મર્યાદાની બહાર કામ કરતું નથી. બંને વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત તેમના સામાન્ય ડિઝાઇન છે. ડીસીએસ, અથવા ડેટા કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ, પ્રક્રિયા આધારિત છે, કારણ કે તે પ્રક્રિયાના દરેક પગલામાં પ્રક્રિયા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. એસસીએડીએ, અથવા સુપરવાઇઝરી નિયંત્રણ અને ડેટા સંપાદન, કર્મચારીઓના સંદર્ભ માટે ડેટાના સંપાદન અને એકત્રીકરણ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમને ઓપરેશનના ટ્રૅક રાખવા માટે ચાર્જ કરવામાં આવે છે.

ડીસીએસ પ્રક્રિયા આધારિત છે, જ્યારે SCADA પણ ચાલે છે. ડીસીએસ તેના તમામ કાર્યો અનુક્રમે કરે છે, અને જ્યાં સુધી સ્ટેશન દ્વારા સ્કેન ન થાય ત્યાં સુધી ઇવેન્ટ્સ રેકોર્ડ થતી નથી. તેનાથી વિપરીત, SCADA ઇવેન્ટ આધારિત છે. તે નિયમિત ધોરણે સ્કૅનને બોલાવતા નથી, પરંતુ કોઈ ચોક્કસ કાર્યોને ટ્રીગર કરવા માટે એક ઇવેન્ટ અથવા એક ઘટકમાં મૂલ્યમાં ફેરફાર માટે રાહ જુએ છે આ પાસામાં સ્કેડા થોડી વધુ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તે યજમાનના ભારને ઘટાડે છે. બદલાવો ખૂબ અગાઉ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, કારણ કે એક ઇવેન્ટ મૂલ્ય બદલાવ સ્થિતિ જેટલી જલદી લોગ થાય છે.

એપ્લિકેશન્સની દ્રષ્ટિએ, ડી.સી.એસ એ સ્થાપના માટે પસંદગીની પદ્ધતિ છે જે એક નાના ફેલાયેલો અથવા પ્લાન્ટની જેમ મર્યાદિત છે, જ્યારે કે જ્યારે સમગ્ર સિસ્ટમ ખૂબ જ ફેલાય છે ત્યારે SCADA પસંદ કરવામાં આવે છે. મોટા ભૌગોલિક સ્થાન, વિશાળ ક્ષેત્રે તેલના કુવાઓના ઉદાહરણો હશે. આ માટેનું એક કારણ એ હકીકત છે કે ડીસીએસને હંમેશાં સિસ્ટમના I / O સાથે જોડવામાં આવે છે, જ્યારે SCADA ની અપેક્ષા છે જ્યારે ક્ષેત્ર સંચાર અમુક સમય માટે નિષ્ફળ જાય છે. SCADA આ તમામ વર્તમાન મૂલ્યોનો રેકોર્ડ રાખીને કરે છે, જેથી કરીને બેઝ સ્ટેશન દૂરસ્થ સ્થાનથી નવી માહિતીને બહાર કાઢવામાં અસમર્થ હોય, તો પણ તે હજુ પણ છેલ્લી રેકોર્ડ મૂલ્યો પ્રસ્તુત કરી શકશે.

સારાંશ:

1. DCS પ્રક્રિયા લક્ષી છે, જ્યારે SCADA ડેટા સંપાદન લક્ષી છે.

2 DCS પ્રક્રિયા આધારિત છે, જ્યારે SCADA ઇવેન્ટ આધારિત છે.

3 સામાન્ય રીતે ડી.સી.એસ. એક લોકેલ પરની કામગીરીને નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાય છે, જ્યારે SCADA એ વિશાળ ભૌગોલિક સ્થાન પર ફેલાયેલ કાર્યક્રમો માટે પસંદ કરવામાં આવે છે.

4 ડીસીએસ ઓપરેટર સ્ટેશનો હંમેશાં તેના I / O સાથે જોડાયેલા હોય છે, જ્યારે ક્ષેત્રમાં સંદેશાવ્યવહારની નિષ્ફળતા હોવા છતાં SCADA ચલાવવાની ધારણા છે.