ગ્રાહક સંભાળ અને ગ્રાહક સેવા વચ્ચેનો તફાવત

ગ્રાહક સેવા વિરુદ્ધ ગ્રાહક સેવા

ગ્રાહક સંભાળ અને ગ્રાહક સેવા ગ્રાહકોના કલ્યાણ વિશે વિચારવાનો છે. આ બે હંમેશા હાજર રહે છે, ભલે તે કોઈ પણ કંપની જેટલી નાની કે નાની હોય. કંપનીઓ હંમેશા તેમના ગ્રાહકોને સારી સંભાળ અને સેવા પૂરી પાડવા પ્રયાસ કરી રહી છે.

કસ્ટમર કેર

કસ્ટમર કેર ગ્રાહક અથવા ગ્રાહકોને જીત્યા અને જાળવણી કરતી કંપનીની અભિગમ છે કોઈ પણ કંપનીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ પદ્ધતિ વ્યવસાયમાં રહે છે. તેઓ ગ્રાહકોને તમામ પ્રવૃત્તિઓના મુખ્ય ભાગમાં મૂકે છે, આને ગુણવત્તા સેવા, કિંમત અને આઇટમ વિભિન્નતા આપીને જોઈ શકાય છે. ગ્રાહકોની સંભાળ ગ્રાહકોને માહિતી પૂરી પાડી રહી છે, ફરિયાદો માટેનો એક માર્ગ બનાવે છે અને તેમને કેટલીક તક આપે છે. ટૂંકમાં, આ તેમને સાંભળવાનો તેમનો માર્ગ છે. ગ્રાહક સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા માટે, તેમની તમામ યોજનાઓ ગ્રાહકની સંતોષ પર ઉત્પન્ન થાય છે.

ગ્રાહક સેવા

ગ્રાહક સેવા એ એક પદ્ધતિ છે જ્યારે કંપની તેના ગ્રાહકો સાથે વહેવાર કરે છે આ વેચાણ અને પોસ્ટ-સેલ્સ સર્વિસમાં સૌથી સ્પષ્ટ છે. આ ગ્રાહક સંતોષના તબક્કામાં સુધારો કરવા માટેની ડિઝાઇન છે (લાગણી કે સેવા અથવા આઇટમ ગ્રાહક અપેક્ષાએ પહોંચી છે) આ પદ્ધતિમાં આંતરિક અને બાહ્ય ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર સેવાઓ આપવાની પ્રતિબદ્ધતા છે. તેમાં અભિગમ, જ્ઞાન, સેવાની ગુણવત્તા અને તકનીકી સહાયનો સમાવેશ થાય છે.

ગ્રાહક સંભાળ અને ગ્રાહક સેવા વચ્ચેના તફાવતો

ગ્રાહક સંભાળ ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતોને બદલે સેવાઓ આપતી વખતે સામેલ નોકરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે તેમને સંતુષ્ટ કરવા અને તેમની હિતોને જાણવામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ગ્રાહક સેવા લાંબા ગાળાના લાભ અને આવકની અસરો પર પોતાને કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે ગ્રાહક સેવા ગ્રાહકની આવશ્યકતાઓથી સંબંધિત ખર્ચના વધુ છે. કસ્ટમર કેર એ સહાયક વ્યવસ્થાપનની વધુ હોય છે, જ્યાં કાર્યવાહી ક્લાઈન્ટની જરૂરિયાતોને પ્રતિભાવ આપવા અને પદ્ધતિઓ શોધવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે જ્યાં વ્યવસ્થાપન વ્યવસાયિક ધ્યેયો સિદ્ધ કરવામાં સહાય કરી શકે છે; ગ્રાહક સેવા એક અધિક્રમિક સંચાલન છે જે કાર્યવાહીને અનુસરે છે અને વહીવટી અને તકનીકી આવશ્યકતાઓને પહોંચી વળવા પ્રયત્ન કરે છે.

તેથી, ગ્રાહક સેવા ગ્રાહકની સંતોષ સુધી પહોંચવામાં ગ્રાહક સંભાળના માર્ગોનો એક ભાગ છે. બે વગર, વ્યવસાયમાં કોઈ સંવાદિતા રહેશે નહીં કારણ કે કંપનીઓ ક્લાઈન્ટના કલ્યાણ વિશે વિચાર કર્યા વિના વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ગ્રાહક સંભાળ હંમેશા દરેક કંપનીમાં પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે છે અને હંમેશા અગ્રતા આપવી જોઈએ.

સંક્ષિપ્તમાં:

ગ્રાહક સેવા ગ્રાહક સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃતિથી સંબંધિત છે

• ગ્રાહક સેવા એ સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ છે.

• ગ્રાહક સેવા સપોર્ટ મેનેજમેન્ટની વધુ હોય છે જ્યારે ગ્રાહક સેવા હાયરાર્કલ મેનેજમેન્ટ અને ગ્રાહક સેવા માટે છે.