એકંદર ડિમાન્ડ અને ડિમાન્ડ: એકંદર ડિમાન્ડ વિ માંગ એકંદર ડિમાન્ડ વિ ડિમાન્ડ એકંદર માગ અને માંગ એ વિભાવનાઓ છે કે જે એકંદરે ડિમાન્ડ અને ડિમાન્ડ

એકંદર માંગ વિ માંગ

એકંદર માંગ અને માંગ એવા ખ્યાલો છે જે એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. બન્ને એકંદર માંગ અને માંગ મેક્રોઇકોનોમિક્સ અને માઇક્રોઇકોનોમિક્સના અભ્યાસમાં મુખ્ય તફાવતોને રજૂ કરે છે. જ્યારે માઇક્રોઇકોનોમિક્સ ચોક્કસ વ્યક્તિગત ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓની માંગ સાથે સંકળાયેલો છે, ત્યારે મેક્રોઇકોનોમિક્સ સમગ્ર રાષ્ટ્રની કુલ માલસામાન અને સેવાઓ માટે કુલ માંગ સાથે સંકળાયેલી છે. આ લેખ માગ અને એકંદર માંગ પર સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે અને મુખ્ય સમાનતા અને બે વચ્ચેના તફાવતને દર્શાવે છે.

એકંદર ડિમાન્ડ

એકંદર માંગ અલગ અલગ કિંમતના સ્તરે અર્થતંત્રમાં કુલ માંગ છે. એકંદર માંગને કુલ ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે દેશના જીડીપી માટે કુલ માંગની પ્રતિનિધિ પણ છે. એકંદર માંગની ગણતરી માટેનો સૂત્ર છે:

એજી = સી + આઇ + જી + (એક્સ-એમ) , જ્યાં

C ગ્રાહક ખર્ચ છે,

હું મૂડી રોકાણ છે,

જી સરકારી ખર્ચ છે,

X નિકાસ છે, અને

એમ આયાત સૂચવે છે

જુદી જુદી કિંમતે માગણી કરાયેલા જથ્થાને શોધવા માટે કુલ માગની કર્વની રચના કરી શકાય છે અને ડાબેથી જમણી તરફ ઢાળવાળી નીચે દેખાશે. ત્યાં ઘણી કારણો છે કે શા માટે કુલ માંગને આ રીતે નીચા વળે છે. સૌપ્રથમ ખરીદીની શક્તિ અસર છે, જ્યાં નીચા ભાવો નાણાંની ખરીદશક્તિમાં વધારો કરે છે. આગામી વ્યાજ દર અસર છે, જ્યાં નીચા ભાવના સ્તર નીચા વ્યાજ દરો અને છેલ્લે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થાનાંતરણ અસરમાં પરિણમે છે, જ્યાં સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓની ઊંચી માંગ અને વિદેશી, આયાતી પ્રોડક્ટ્સનો ઓછો વપરાશ થાય છે.

માગ

ડિમાન્ડને 'કિંમત અને ચૂકવણી કરવાની ઇચ્છાથી ટેકો માલ અને સેવાઓ ખરીદવાની ઇચ્છા' તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. માંગનો કાયદો અર્થશાસ્ત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે, અને તે માગણી કરેલા ભાવ અને જથ્થા વચ્ચેનો સંબંધ જુએ છે. માંગના કાયદા જણાવે છે કે પ્રોડક્ટની કિંમત વધીને ઉત્પાદનની માંગમાં ઘટાડો થશે, અને પ્રોડક્ટની કિંમતમાં ઘટાડો થશે કારણ કે પ્રોડક્ટની માંગમાં વધારો થશે (એમ ધારી રહ્યા છીએ કે અન્ય પરિબળો ગણવામાં આવતા નથી).

માંગ વળાંક માંગના કાયદાના ગ્રાફિકલ પ્રતિનિધિત્વ છે. કિંમત સાથેના વિવિધ પરિબળો દ્વારા માંગ પર અસર થશે. ઉદાહરણ તરીકે, સ્ટારબક્સ કોફીની માગ પર અસર થશે, જેમ કે ભાવ, અન્ય અવેજીની કિંમત, આવક, કોફીના અન્ય બ્રાન્ડની ઉપલબ્ધતા વગેરે.

એકંદર માગ અને માંગ વચ્ચે શું તફાવત છે?

એકંદર માંગ દેશના તમામ માલસામાન અને સેવાઓની કુલ માંગ અને પુરવઠાની રજૂઆત કરે છે. ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટની કિંમત અને માગણીની માગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. એકંદર માગ અને માંગ એકબીજા સાથે નજીકથી સંકળાયેલી હોય છે અને દેશના માઇક્રોઇકોનોમિક અને મેક્રોઇકોનોમિક હેલ્થ, તેના ગ્રાહકની ખર્ચની આદતો, ભાવના સ્તર વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એકંદર માંગ સમગ્ર ચીજવસ્તુઓના કુલ ખર્ચ અને તમામ માલસામાન પર બતાવે છે. સેવાઓ જ્યારે માગ દરેક વ્યક્તિગત ઉત્પાદન માટે માગણી અને ભાવ વચ્ચેના સંબંધને જોઈને સંબંધિત છે.

સાર:

એકંદર ડિમાન્ડ વિ ડિમાન્ડ

એકંદર માંગ અને માગ મેક્રોઇકોનોમિક્સ અને માઇક્રોઇકોનોમિક્સના અભ્યાસ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

• એકંદર માંગ એ વિવિધ ભાવો સ્તરોમાં અર્થતંત્રમાં કુલ માંગ છે.

• માંગને 'ચૂકવણીની ઇચ્છા અને ભાવની ચૂકવણી કરવાની વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવાની ઇચ્છા' તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

• એકંદર માગ સમગ્ર દેશના તમામ માલસામાન અને સેવાઓ પરના કુલ ખર્ચને દર્શાવે છે, જ્યારે માગ પ્રત્યેક વ્યક્તિગત ઉત્પાદન માટે માગણી અને ભાવ વચ્ચેના સંબંધને ધ્યાનમાં રાખીને સંબંધિત છે.