કવર લેટર અને વ્યાજનો પત્ર વચ્ચેના તફાવત

કવર લેટર વિ લેટર ઓફ વ્યાજ

તમે શું કરો જ્યારે તમે એક કંપની, સ્કૂલ કે કોઈ સંસ્થા વિશે શીખે છે જે તમે કામ કરવા માગો છો કારણ કે ત્યાં તમારા માટે શ્રેષ્ઠ તકો છે? જો નોકરી ઇન્ટરવ્યૂ અથવા ખાલી જગ્યાઓ માટે કોઈ ન હોય તો, તમે તમારું રિઝ્યૂમે એક કવર પત્રમાં મોકલીને સ્પષ્ટ રૂપે તમારા રસને જાહેર કરી શકો છો જેમાં કવર લેટર અને વૈકલ્પિક રૂપે અક્ષરનો રસ હોય છે, પરંતુ તે એક કવર લેટર સમાન નથી રસ પત્ર? ઘણા માને છે, પરંતુ આ બે દસ્તાવેજો વચ્ચેના તફાવતો છે, જે આ લેખમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, આ દસ્તાવેજોનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવા માટે આ રીતે તે રીતે મુલાકાત લેવા માટેનો તમારો ઉદ્દેશ પૂર્ણ થાય છે.

કવર લેટર શું છે?

આ એક ખૂબ મહત્વનું દસ્તાવેજ છે જે અરજદારના રેઝ્યૂમે સાથે જોડાય છે. તે ઔપચારિક એપ્લિકેશન તરીકે ગણવામાં આવે છે જ્યાં અરજદાર પોતાને વિશે અને કંપની કે સંસ્થામાં નોકરી શોધવામાં રસ દાખવે છે. આ તે પ્રથમ દસ્તાવેજ છે જે સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા ખોલવામાં આવે છે અને તેમને આ એપ્લિકેશન માટે તમે જે પૉલિસી આગળ મોકલો તે ત્વરિતમાં તેમને જાણ કરી શકો છો. કવર લેટર ટૂંકા અને સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ કારણ કે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ માટે તમને કૉલ કરવાનો નિર્ણય લેતા પહેલાં કોઈ તમારા વિશે લાંબા પત્ર વાંચવામાં રસ નથી. ટૂંકમાં, કવર લેટર માત્ર નિવેદન હેતુઓ માટે જ છે અને તમે જે રીતે તે લખ્યું છે; સારી તે તમારા માટે છે.

વ્યાજ પત્ર શું છે?

વેપારના વર્તુળોમાં, વ્યાપનું પત્રવ્યવહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે આ પત્રોનો હેતુ એ છે કે તે પદવીઓ વિશે પૂછપરછ કરવા માટે કે જે એમાં સ્પષ્ટ નથી. તેથી, કોઈ પણ બાબતમાં જોબના મુખને યાદીમાં જણાવાયું છે, કંપનીના રસની પત્ર કંપનીના સંભવિત નોકરીઓની તપાસ કરવા માટે એક સાધન છે. તે નોકરીઓ વિશે સૂચિબદ્ધ નથી તેવી નોકરી વિશે પૂછવાનો સારો રસ્તો છે

કવર લેટર અને વ્યાજ પત્ર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ઉમેદવારના રેઝ્યૂમે અને ભલામણો સાથે એક કવર લેટર આવશ્યક બન્યું છે, કારણ કે તે કંપનીમાં સંબંધિત પદમાં સંબંધિત ઉમેદવારને તેમજ તેના સંબંધિત હિતમાં તમામને જણાવે છે.

• વ્યાજનું પત્ર વૈકલ્પિક છે અને કંપનીમાં ઉમેદવારના હિત વિશે અને કંપનીમાં સંભવિત નોકરીની તકો વિશે જણાવવાનો હેતુ છે.

બંને દસ્તાવેજો સમાન બંધારણોમાં લખાયેલા છે.

• જ્યારે કવર લેટર ઉમેદવારની ઓળખપત્ર અને નોકરી માટે તેની યોગ્યતા પર પ્રકાશ પાડે છે, ત્યારે વ્યાજના પત્રકનું ધ્યાન કંપનીમાં જોડાવા અને તેમના માટે શક્ય નોકરીની તકો બતાવવાની આતુરતા કહી રહ્યા છે.

• જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર કવર લેટરનો ઉપયોગ કરીને ચોક્કસ નોકરી માટે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાની તક માગે છે, ત્યારે વધુ વાટાઘાટો માટે પછીથી નિમણૂક માટેની વિનંતી સાથે હિતનું પત્રક અંત થાય છે.