મૂડીની કિંમત અને ડબલ્યુએસીસી વચ્ચેનો તફાવત

મૂડીની કિંમત ડબલ્યુએસીસી

કિંમતની સરેરાશ કિંમત મૂડી અને મૂડી ખર્ચ બંને નાણાના ખ્યાલો છે, જે પેઢીમાં ડેટ અથવા ઇક્વિટીના રૂપમાં રોકાણ કરેલ મનીની કિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અથવા બંને. ઈક્વિટીનો ખર્ચ શેરહોલ્ડરોને ઇક્વિટી મૂડી મેળવવા માટેના શેરોને વેચવા માટેના ખર્ચનો ઉલ્લેખ કરે છે અને દેવુંના ખર્ચનો ખર્ચ અથવા વ્યાજનો ઉલ્લેખ કરે છે જે નાણાં ઉછીના માટે ધિરાણકર્તાઓને ચૂકવવા જ જોઇએ. મૂડી અને ડબલ્યુએસીસીના આ બે શબ્દોનો ખર્ચ સરળતાથી મૂંઝવણમાં છે કારણ કે તે ખ્યાલમાં એકબીજા સાથે સમાન છે. નીચેના લેખમાં ગણતરી કરવામાં આવે છે કે કેવી રીતે ગણતરી કરવામાં આવે છે તેના આધારે દરેક ફોર્મ્યુલા પ્રદાન કરે છે.

મૂડીની કિંમત શું છે?

મૂડીનો ખર્ચ દેવું અથવા ઇક્વિટી મૂડી મેળવવાની કુલ કિંમત છે. રોકાણ માટે યોગ્ય થવા માટે, રોકાણ પર વળતરનો દર મૂડીના ખર્ચ કરતા વધારે હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે, બે રોકાણ, ઇન્વેસ્ટમેંટ એ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીના જોખમનું સ્તર સમાન છે. રોકાણ એ માટે, મૂડીનો ખર્ચ 7% છે, અને વળતરનો દર 10% છે. આનાથી 3% નો વધુ વળતર મળે છે, તેથી જ રોકાણ એ દ્વારા પસાર થવું જોઈએ. બીજી બાજુ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી પાસે મૂડીની 8% અને 6% વળતરનો દર છે. અહીં, ખર્ચની કોઈ વળતર નથી અને ઇન્વેસ્ટમેંટ બી ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ નહીં.

જો કે, ધારી રહ્યા છીએ કે ટ્રેઝરી બિલ્સ સૌથી નીચા સ્તરે જોખમ ધરાવે છે, અને 5% ની વળતર હોય છે, આ બંને વિકલ્પો કરતાં વધુ આકર્ષક હોઈ શકે છે કારણ કે જોખમનું સ્તર ખૂબ નીચું છે, અને 5 % ની ખાતરી થાય છે કારણ કે ટી ​​બિલ સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.

ડબલ્યુએસીસી શું છે?

ડબલ્યુએસીસી મૂડીની કિંમત કરતાં થોડી વધુ જટિલ છે. ડબ્લ્યુએસીસીની ગણતરી કંપનીના દેવું અને મૂડીને વજન આપીને કરવામાં આવે છે. ડબ્લ્યુએસીસીને સામાન્ય રીતે વિવિધ નિર્ણયોના હેતુઓ માટે ગણતરી કરવામાં આવે છે અને મૂડીના સ્તરની સરખામણીએ વ્યવસાયને તેમના સ્તરોનું નિર્ધારિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ગણતરી માટે સૂત્ર છે; ડબલ્યુએસીસી = (ઇ / વી) x આર + (ડી / વી) x આર ડી x (1 - ટી સી ). અહીં ઇ ઇક્વિટીનું બજારમૂલ્ય છે અને ડી એ ડેટનું માર્કેટ વેલ્યુ છે અને V કુલ ઇ અને ડી. આર e એ ઇક્વિટીની કુલ કિંમત છે અને R d દેવું કિંમત છે ટી c કંપની માટે લાગુ કરના દર છે.

મૂડી અને ડબલ્યુએસીસીની કિંમત વચ્ચે શું તફાવત છે?

મૂડીખર્ચની કિંમત એ દેવું અને ખર્ચના ખર્ચની કુલ કિંમત છે, જ્યારે ડબલ્યુએસીસી એ આ પેઢીમાં રહેલા દેવું અને ઇક્વિટીના પ્રમાણ તરીકે ઉભરેલા આ ખર્ચના ભારિત સરેરાશ છે.

મૂડી અને ડબ્લ્યુએસીસીની કિંમત બંને, મહત્ત્વના નાણાકીય નિર્ણયોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, જેમાં મર્જર અને એક્વિઝિશન નિર્ણયો, રોકાણના નિર્ણયો, મૂડી બજેટ અને કંપનીના નાણાકીય દેખાવ અને સ્થિરતાના મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે.

સારાંશ:

મૂડીની કિંમત વિ.સ.સી.

વીજળીની સરેરાશ કિંમત અને મૂડીની કિંમત બંને નાણાના ખ્યાલો છે, જે એક પેઢીમાં ડેટ અથવા ઇક્વિટીના રૂપમાં રોકાણ કરેલ મની કિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બંને.

• રોકાણ માટે યોગ્ય થવા માટે, રોકાણ પર વળતરનો દર મૂડીના ખર્ચ કરતા વધારે હોવો જોઈએ.

• ડબ્લ્યુએસીસીની ગણતરી કંપનીના દેવું અને મૂડીના જથ્થાને આધારે કરવામાં આવે છે.