ડીટીએપી અને ટીડીપી વચ્ચેનો તફાવત

ડીટીએપી વિ ટીડૅપ

ટેટાનસ, ડિપ્થેરિયા અને પેર્ટસિસ, માનવજાતએ અત્યાર સુધી અનુભવતા સૌથી ઘાતક ખોડખાંમાંથી ત્રણ છે. જોકે આ રોગો સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ માટે ઊંચી મૃત્યુદર પેદા કરે છે, પછી નિવારક પદ્ધતિનો ઉપયોગ રોગપ્રતિરક્ષા પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે. રોગપ્રતિકારક જીવલેણ રોગોનું સંધિ કરવાનું ટાળવા માટેનું એક શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. એક પ્રકારનો રોગપ્રતિરક્ષા ડિપ્થેરિયા, પેર્ટુસિસ અને ટિટાનસ સામે લડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને તે એક ડીપીટી (ડિપ્થેરિયા પેર્ટુસિસ ટેટનેસ) રસી તરીકે ઓળખાતા એક શોટમાં જોડાય છે. ડીપીટી રસી શરીરને એન્ટિબોડીઝ બનાવે છે જે ડિપ્થેરિયા, પેર્ટસિસ અને ટિટાનસ સામે રક્ષણ આપે છે. આજે વધતી ફાર્માકોલોજિક ઉદ્યોગના કારણે, રસીઓ પણ વિવિધ પ્રજાતિઓમાં વિકસ્યા છે. ટીડૅપ (એડેકેલ) અને ડીટીએએપી (ડપ્ટેકેલ) એ ત્રણ જીવલેણ રોગોની વિરુદ્ધ બનાવાયેલા બે જાણીતા મિશ્રણો છે. તેમ છતાં બંને રસીઓ એ જ જૂથ રોગોનો સામનો કરે છે, પછી કેટલાક નાજુક અને મહત્વપૂર્ણ તફાવતો મૂંઝવણ ટાળવા માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

બે રસીઓ વચ્ચેનો પ્રાથમિક તફાવત વય જૂથમાં રહેલો છે જે DTaP અને Tdap ના પ્રાપ્તકર્તા છે. ડીટીએપી (DTaP) માં ડિપ્થેરિયા અને ટિટાનસ ટોક્સોઇડ્સનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તેની પાસે એક અસલ કાટ્ટાની રસી છે. છ અઠવાડિઆથી છ વર્ષ સુધીની વયના છે, એટલે કે, શિશુઓથી બચવા માટે બીજી બાજુ, ટીડૅપ કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકોને સંચાલિત કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં, ટીડૅપમાં પેન્ટસિસના અસેલ્યુલર રસી સાથે ટિટાનસ અને ડિપ્થેરિયા ટોક્સૉઇડ્સનો સમાવેશ થાય છે. ડીટીએએપી અને ટીડીપી રસી બંનેમાં ટિટાનસ ટોક્સાઈડના લગભગ સમાન પ્રમાણમાં સમાવિષ્ટ છે. જો કે, ડીએટીએપીની રસીમાં વધુ છંટકાવ એન્ટિજેન્સ અને ડિપ્થેરિયા ટોક્સોઇડ્સ છે.

અન્ય અવલોકનક્ષમ તફાવતની નોંધ લેવી એ દરેક પ્રકારની રસી માટે ડોઝની સંખ્યા છે. ડીટીએપી (DTaP) માટે, શિશુઓ છ મહિનાના છ અઠવાડીયામાં સંચાલિત ચાર ડોઝ શ્રેણીના શેડ્યૂલને અનુસરતા હોય છે અને તે પછી બે મહિનાના અંતરાલ પર બીજા ડોઝ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બૂસ્ટરની માત્રા ચારથી છ વર્ષની વય વચ્ચે આપવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી ચોથા ડોઝ આપવામાં વિલંબ ન હતો. જો કે, ટીડૅપ કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે એક વખતનો શોટ તરીકે સંચાલિત છે.

અંતઃકોશિક ઇન્જેક્શન ડીટીએપી અને ટીડીપી રસી બંને માટે વહીવટનો અનુકૂળ માર્ગ છે, જો કે આ સાઇટ્સ માત્ર સ્થાનમાં અલગ છે. શિશુઓ અને ટોડલર્સ માટે જાંઘ સ્નાયુઓના એંટોલિવલ પાસામાં ડીટીએપી સંચાલિત થાય છે. વધુમાં, તે વૃદ્ધ બાળકો અને નવિનિત પુખ્ત લોકો માટે ત્રિકોણ સ્નાયુનો પણ ઉપયોગ કરે છે. બીજી તરફ, સાત વર્ષની અને તેથી વધુ ઉંમરના બાળકો અને પુખ્ત વયના બાળકો માટે ટીડૅપને સ્વરિત સ્નાયુમાં સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

એકવાર આપવામાં આવે તો પ્રત્યેક રસીની તેના પ્રતિરૂપ આડઅસરો હોય છે જેથી તેને નજીકથી જોવામાં આવે. ટીડૅપ રસી ઇન્જેક્શન પછી, મોટાભાગના બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો સામાન્ય રીતે ઈન્જેક્શનના સ્થળે લાલાશ અને સોજો અને તાવ જેવી પ્રણાલીગત પ્રતિક્રિયાઓ જેવા સ્થાનિક પ્રતિક્રિયાઓના ચિહ્નો છે.ક્યારેક અસરગ્રસ્ત હાથની પીડાદાયક બળતરાને કારણે લોહીમાં ટેટનેસ એન્ટિબોડીઝના કારણે અનુભવ થયો છે જે વધતા સ્તરો પર છે. આ સ્થાનિક અને પ્રણાલીગત આડઅસરો DTaP રસી માટે ખૂબ સામાન્ય નથી.

અમને દરેકને ડિપ્થેરિયા, પેર્ટસિસ અને ટિટાનસ સામે લડવા માટે રક્ષણની જરૂર છે, અને આ ડીટીએપી અને ટીડીપી રસીકરણ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગેરસમજને કારણે વહીવટની ભૂલોને ટાળવા માટે ડીટીએપી અને ટીડૅપ રસી વચ્ચેના તફાવતને જાણવું આવશ્યક છે.

સારાંશ:

1. ડીટીએપી છ અઠવાડિયાથી છ વર્ષ સુધી વયને આપવામાં આવે છે, એટલે કે, શિશુઓથી બચાવ માટે બીજી બાજુ, ટીડૅપ કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકોને સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

2 DTaP રસી Tdap રસીઓ કરતાં વધુ pertussis એન્ટિજેન્સ અને ડિપ્થેરિયા ટોક્સોડ્સ સમાવે છે.

3 ડીટીએપીની રસી માટે, નવજાત શિશુઓ છ દાયકાના અઠવાડિયાના અંતે સંચાલિત ચાર ડોઝ શ્રેણીના શેડ્યૂલને અનુસરે છે અને તે પછી બે મહિનાના અંતરાલ પર બીજા ડોઝ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બૂસ્ટરની માત્રા ચારથી છ વર્ષની વય વચ્ચે આપવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી ચોથા ડોઝ આપવામાં વિલંબ ન હતો. જો કે, ટીડૅપ કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે એક વખતનો શોટ તરીકે સંચાલિત છે.

4 શિશુઓ અને ટોડલર્સ માટે જાંઘ સ્નાયુઓના એંટોલિવલ પાસામાં ડીટીએપી સંચાલિત થાય છે. બીજી તરફ, સાત વર્ષની અને તેથી વધુ ઉંમરના બાળકો અને પુખ્ત વયના બાળકો માટે ટીડૅપને સ્વરિત સ્નાયુમાં સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

5 સ્થાનિક અને પ્રણાલીગત પ્રતિક્રિયાઓના સંકેતો Tdap વહીવટ પછી સામાન્ય છે જ્યારે DTaP વહીવટ પછી પ્રતિક્રિયાઓ અસામાન્ય છે.