મૂડીની કિંમત અને ઈક્વિટીની કિંમત વચ્ચેનો તફાવત

મૂડીની કિંમત ઇક્વિટીની કિંમતની કિંમત

કંપનીઓને વ્યવસાયિક કામગીરી શરૂ કરવા અને ચલાવવા માટે મૂડીની જરૂર છે. શેરધારકો, બોન્ડ્સ, લોન, માલિકનું યોગદાન વગેરે જેવી ઘણી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને કેપિટલ કદાચ મેળવી શકે છે. મૂડીખર્ચનો ખર્ચ ઈક્વિટી મૂડી (શેર ઇશ્યૂ કરવાના ખર્ચ) અથવા દેવું મૂડી (વ્યાજ ખર્ચ) મેળવવા માટે થયેલા ખર્ચનો સંદર્ભ આપે છે. નીચેના લેખ મૂડી અને ઇક્વિટીના ખર્ચના ખર્ચના ખર્ચે વધુ નજીકથી જોવા મળે છે; મૂડીના ખર્ચમાં વધારો કરનાર બે મુખ્ય ઘટકોમાંથી એક. આ લેખ સ્પષ્ટપણે આ વિભાવનાઓને સમજાવે છે અને તેમની સમાનતા અને તફાવતો નિર્દેશ કરે છે.

મૂડીની કિંમત

મૂડીનો ખર્ચ દેવું અથવા ઇક્વિટી મૂડી મેળવવાની કુલ કિંમત છે. મૂડીનો ખર્ચ એવી રીતે છે કે જેમાં કોઈ કંપની સ્ટોક, ઉધાર ભંડોળ વગેરે દ્વારા રોકડ ઊભું કરે છે. મૂડીનો ખર્ચ એ વળતર છે જે રોકાણકારોને પેઢી માટે મૂડી પૂરી પાડવા માટે જરૂરી છે અને આ બેન્ચમાર્ક તરીકે કાર્ય કરે છે કે નવા પ્રોજેક્ટ્સ વિચારણા કરવા માટે પ્રોજેક્ટ માટે ક્રમમાં મળવાની જરૂર છે. રોકાણ માટે યોગ્ય થવા માટે, રોકાણ પર વળતરનો દર મૂડીના ખર્ચ કરતા વધારે હોવો જોઈએ.

દાખલા તરીકે, બે રોકાણનું જોખમ સ્તર, ઇન્વેસ્ટમેંટ એ અને ઇન્વેસ્ટમેંટ બી સમાન છે. રોકાણ એ માટે, મૂડીનો ખર્ચ 7% છે, અને વળતરનો દર 10% છે. આનાથી 3% નો વધુ વળતર મળે છે, તેથી જ રોકાણ એ દ્વારા પસાર થવું જોઈએ. બીજી બાજુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીમાં મૂડી 8 ટકા અને 8 ટકા વળતરનો દર ધરાવે છે. અહીં, ખર્ચની કોઈ વળતર નથી અને ઇન્વેસ્ટમેંટ બી ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ નહીં. જોકે, એમ ધારી રહ્યા છીએ કે ટ્રેઝરી બિલ્સ સૌથી નીચા સ્તરે જોખમ ધરાવે છે અને 5% વળતર ધરાવે છે, આ બંને વિકલ્પો કરતાં વધુ આકર્ષક હોઇ શકે છે કારણ કે જોખમનું સ્તર ખૂબ જ નીચું છે, અને ટી બિલો સરકાર હોવાથી 5% વળતરની ખાતરી છે. જારી.

ઈક્વિટીની કિંમત

ઇક્વિટીની કિંમત રોકાણકારો / શેરહોલ્ડરો દ્વારા આવશ્યક વળતર અથવા રોકાણકારને પેઢીના શેરમાં ઈક્વિટી રોકાણ કરવા માટે અપેક્ષા કરતા વળતરની રકમનો ઉલ્લેખ કરે છે. ઇક્વિટીનો ખર્ચ એક મહત્વપૂર્ણ પગલા છે અને ફર્મને તે નક્કી કરવા દે છે કે રોકાણકારોને કેટલું વળતર લેવામાં આવે છે, તે લેવામાં આવેલા જોખમના સ્તર માટે. ઇક્વિટીનો ખર્ચ પણ અન્ય મૂડી જેવા કે ડેટ મૂડી સાથે સરખાવવામાં આવે છે, જે પછી ફર્મને નક્કી કરશે કે કયા પ્રકારની મૂડી સસ્તી છે. ઇક્વિટીનો ખર્ચ નીચે મુજબ ગણવામાં આવે છે.

s = આર f + β s (રૂ. એમ - R f ) સમીકરણમાં, ઇ

એ સુરક્ષા પર અપેક્ષિત વળતર છે, આર એફ સરકારી સિક્યોરિટીઝ દ્વારા ચૂકવાયેલા જોખમ મુક્ત દરને દર્શાવે છે (આને ઉમેરવામાં આવે છે કારણ કે જોખમી રોકાણ પર વળતર β s બજારના ફેરફારોની સંવેદનશીલતાને સંદર્ભ આપે છે અને આર એમ વળતરનું બજાર દર છે, જ્યાં (R M < - આર એફ ) માર્કેટ રિસ્ક પ્રીમિયમનો ઉલ્લેખ કરે છે. મૂડીની કિંમત ઈક્વિટીના ખર્ચે કિંમત મૂડીનો ખર્ચ બે ઘટકોનો બનેલો છે; ઇક્વિટીનો ખર્ચ અને દેવું ખર્ચ સમાન જોખમના સ્તર સાથે અન્ય પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવા માટે તે તકની પણ કિંમત છે (વળતર કે જે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે). સમાન જોખમ સ્તરના રોકાણો વચ્ચે નિર્ણય કરતી વખતે વળતરમાં વધારો થવો જોઈએ અને મૂડીની કિંમત વૈકલ્પિક કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. મૂડી ખર્ચ અને ઇક્વિટીના ખર્ચ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે, ઇક્વિટીનો ખર્ચ શેરહોલ્ડરોને શેરમાં રોકાણ કરવા માટે લેવાયેલા જોખમને સરભર કરવા અને મૂડીના ખર્ચની આવશ્યક વળતર છે, સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણમાંથી જરૂરી કુલ વળતર (દેવું અને ઇક્વિટી બન્ને). સારાંશ:

મૂડીની કિંમત અને ઈક્વિટીની કિંમત વચ્ચેનો તફાવત

• મૂડીનો ખર્ચ એ વળતર છે જે રોકાણકારને પેઢીને મૂડી પૂરો પાડવા માટે જરૂરી છે અને આ બેન્ચમાર્ક તરીકે કાર્ય કરે છે કે જે નવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે જરૂરી છે વિચારણા કરવા માટે પ્રોજેક્ટ માટે ક્રમમાં મળવા.

ઇક્વિટીની કિંમત રોકાણકાર / શેરહોલ્ડરો દ્વારા આવશ્યક વળતરનો ઉલ્લેખ કરે છે, અથવા વળતરની રકમ જે રોકાણકાર કંપનીના શેર્સમાં ઈક્વિટી રોકાણ કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.

• મૂડી ખર્ચ અને ઇક્વિટીના ખર્ચ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે, ઇક્વિટીનો ખર્ચ શેરહોલ્ડર્સ દ્વારા શેરના રોકાણ માટે લેવાયેલા જોખમને સરભર કરવા અને મૂડીના ખર્ચની ભરપાઈ કરવાની આવશ્યકતા છે, સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણમાંથી આવશ્યક કુલ વળતર (બંને દેવું અને ઇક્વિટી).