સેવાના કરાર અને સેવા માટે કરાર વચ્ચેના તફાવત

સર્વિસ વિસ કોન્ટ્રાક્ટ માટે સેવાનો કરાર

સેવા માટેનો કરાર અને સેવાનો કરાર સામાન્ય કાયદાની શરતો જે કર્મચારી દ્વારા એમ્પ્લોયરને પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાના પ્રકાર વચ્ચે તફાવત કરવા માટે વપરાય છે જ્યારે સેવાનો કરાર રોજગારમાં હોય તેવા વ્યક્તિને સંદર્ભ આપે છે, સેવા માટેનો કરાર તે વ્યક્તિને દર્શાવે છે જે તેના ગ્રાહકોને તેની સેવાઓ પૂરી પાડે છે અગાઉનાં સમયમાં, સેવાના કરારમાં, સર્વિસ પ્રોવાઇડર અને એમ્પ્લોયર વચ્ચેનો સંબંધ નોકર અને માસ્ટરનો હતો, પરંતુ સેવાના કરારના ખ્યાલથી, આ સંબંધો સમુદ્ર પરિવર્તનોથી પસાર થઈ ગયો છે અને હવે સર્વિસ પ્રોવાઇડર એક છે એજન્ટ જ્યારે તેમના ક્લાઈન્ટો આચાર્યો છે. આજે, જે લોકો અન્ય લોકો માટે કામ કરે છે તે કર્મચારીઓ અથવા સ્વતંત્ર ઠેકેદારો છે, જે સ્વ રોજગારી તરીકે પણ ઓળખાય છે.

કામદારોનું આ વિભાજન કલ્યાણ, રોજગાર અને કર્મચારી લાભ જેવા ઘણા વિસ્તારોમાં મહત્વ ધરાવે છે. કોઈ પણ વિવાદ, અયોગ્ય બરતરફી, પાંદડા, રિડન્ડન્સી વગેરે કિસ્સામાં આ વર્ગીકરણ મહત્વનું છે. આ ક્રિયાઓ ફક્ત કર્મચારીઓને જ લાગુ પડે છે જે વ્યક્તિ સેવાનો કરાર હેઠળ કામ કરે છે.

કરાર બે પક્ષો વચ્ચેનો એક કરાર છે જે સ્પષ્ટ રીતે બંને પક્ષોના હકો અને જવાબદારીઓને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જે કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા છે અને પરસ્પર લાભદાયી છે. તેથી વિવાદના કિસ્સામાં કોન્ટ્રાક્ટ સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત હોવા જરૂરી છે.

સેવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ માટે કામ કરતા લોકો સામાન્ય રીતે કોઈ પણ અધિકારો માટે હકદાર નથી કે જે લોકો સેવાના કરાર હેઠળ કામ કરે છે. આ તે લોકો છે જે સ્વતંત્ર ઠેકેદારો છે અને તેઓનો પોતાનો વ્યવસાય છે અને નિશ્ચિત સરનામું છે. તેઓ તેમના વ્યવસાય પર અંકુશ ધરાવે છે અને તેઓ જાણતા હોય છે કે કયા સમયે શું કરવું જોઇએ, અને ક્યાં તો વ્યક્તિગત રીતે અન્ય લોકો દ્વારા કામ કરવું જોઈએ આ લોકો એક સમયે એક કરતાં વધુ ક્લાયન્ટને તેમની સેવા પૂરી પાડી શકે છે અને આવા લોકો સામાન્ય રીતે તેમના પોતાના વીમા કવર માટે આપે છે.

સારાંશ

• રોજગારદાતા અને કાર્યકર વચ્ચેના કરારના પ્રકારને ઓળખવા માટે સેવાની શરતો અને કરાર કરાર આ દિવસ પ્રચલિત છે

સેવાનો કરાર વ્યક્તિ કે જે સેવા અથવા રોજગારમાં હોય છે જ્યારે સેવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ એવો વ્યકિત જેનો એક સ્વતંત્ર ઠેકેદાર છે તે ઉલ્લેખ કરે છે

સેવાના કરાર હેઠળની વ્યક્તિને બધા કર્મચારી લાભો માટે હકદાર છે જ્યારે સેવાના કરાર હેઠળની વ્યકિતને આવા લાભ મળતા નથી. પોતાના વીમાના કવર માટે