કલ્પનાત્મક અને વિગતવાર ડિઝાઇન વચ્ચેના તફાવત

કલ્પનાશીલ વિ વિગતવાર ડિઝાઇન

ઉદ્યોગોમાં, વૈચારિક અને વિગતવાર ડિઝાઇનમાં મોટો ફરક છે. બંને જો કે કોઈ પણ કંપની માટે મહત્વની છે, જે અન્ય કંપનીઓ સાથે સ્પર્ધામાં વસ્તુઓનું નિર્માણ કરતી હોય છે, કારણ કે ડિઝાઇન ડિઝાઇનિંગ તે ડિઝાઇનરના મનમાં છે તે વિચારની શક્યતાઓ ચકાસવામાં મદદ કરે છે. કેટલીકવાર, નવા ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી કંપનીના ધ્યાનમાં એક અસ્પષ્ટ વિચાર છે, અને તે સી.એ.ડી. ડિઝાઇનર માટે ઉત્પાદનના 3D મોડેલ સાથે આવે છે. કંપનીના નિકાલ પરના કલાકાર શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદનની 2 ડી ડિઝાઇન અથવા નકશા દોરી શકે છે અને તે આખરે આકાર ધારે છે જ્યારે ડ્રાફ્ટરે ઉત્પાદનના 3D મોડેલ બનાવ્યા. વિગતવાર ડિઝાઇન એ અંતિમ ઉત્પાદન છે જે ઉત્પાદન માટે પસંદ કરવામાં આવે તે પહેલાં ઉત્પાદન થાય છે અને નાની વિગતોની કાળજી લેવામાં આવે છે જેથી ઉત્પાદનને કોઈ ઉત્પાદનની રેખામાં જવાની કોઈ સમસ્યા નથી.

એકવાર ઉત્પાદન પેઢીની પેઢીથી ભૂતકાળમાં આવે છે, તે કલાકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા તેના થોડા સ્કેચ માટે પૂરતું નથી અને મેનેજમેન્ટ વધુ વિગતો મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. આ તે છે જ્યાં CAD ડ્રાફ્ટર દૃશ્યમાં આવે છે કારણ કે તે એક 3D મોડેલ સાથે આવવા માટે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે. આ મોડેલમાં તમામ આવશ્યક વિગતો નથી તેથી તે સ્પષ્ટ નથી કે ઉત્પાદન જરૂરી રીતે કામ કરશે. જો કે, આ 3D ડિઝાઇન મેનેજમેન્ટને સંકેત આપે છે જો વિચારને ઉત્પાદનમાં મૂકવામાં આવે કે ન હોય અને તે એક એવો તબક્કો છે કે જ્યાં ઉત્પાદન આગળ વધ્યું છે અથવા કચરાપેટીમાં ફેંકવામાં આવે છે.

એકવાર એક ખ્યાલ જે કોઈ ડિઝાઈનરના મનમાં હોય છે, તેને ડિઝાઇન દ્વારા ડિઝાઇન અને હરિત પ્રકાશ આપ્યા પછી 3D મોડેલના રૂપમાં આકાર મળે છે, તે સમયની વિગતોને નીચે લાવવાનો સમય છે . આ એ સ્ટેજ છે જ્યારે ડિઝાઈનરને વધુ સારી વિગતો જોવા મળે છે જેથી કરીને ખાતરી થાય કે પ્રોડક્ટ છેલ્લે ઉત્પાદન સ્ટેશન પર મૂકવામાં આવે ત્યારે કામ કરે છે. કુલ તમામ વિધાનસભા ભાગો અને અન્ય ભાગોના ડ્રોઇંગ્સ બનાવે છે, જે મેનેજમેન્ટને સપ્લાયરોની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. ડિઝાઇનની આ તબક્કા પૂર્ણ થઈ ગઇ છે, એકવાર બધી સમસ્યાઓ સૉર્ટ કરવામાં આવી છે અને રેખાંકનોને સાફ કરવામાં આવી છે.