એપીઆર અને નોટ રેટ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - એપીઆર વિ નોટ રેટ

વ્યકિતઓ અને વ્યવસાયો બંને મૂડીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે લોન માટે અરજી કરે છે. મૂડી યોજનાઓ અને ગીરો લોન્સ માટેના લોન્સ આવા પ્રકારનાં લોનનો સામાન્ય પ્રકાર છે. એટલી (વાર્ષિક ટકાવારી દર) અને નોટ રેટ એ બે મહત્ત્વના દરો છે જે યોગ્ય ઋણ વિકલ્પ પસંદ કરતા પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાય છે. એપીઆર અને નોટ રેટ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવત એ છે કે એ.આર.આર એ ઋણના વાસ્તવિક ખર્ચને રજૂ કરે છે, જેમાં નોટ રેટ સામેલ છે, જ્યારે નોટ રેટ ખર્ચને દર્શાવે છે જે માત્ર એકબીજા માટે લાગુ પડે છે, અન્ય સંકળાયેલ ખર્ચ સિવાય.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 એટલી શું છે (વાર્ષિક ટકાવારી દર)
3 નોંધ દર શું છે
4 સાઇડ બાયપાસ - એપીઆર વિ નોટ રેટ
5 સારાંશ

એટલી શું છે?

એપીઆર ની વ્યાખ્યા

એક વાર્ષિક ટકાવારી દર (એપીઆર) ઉધાર માટે ચાર્જ વાર્ષિક દર છે. તે લોનના સમયગાળા દરમિયાન ઉછીના લીધેલા ભંડોળની વાસ્તવિક વાર્ષિક ખર્ચ છે અને ટકાવારી તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. એ.પી.આર. ઉધાર કરાર સાથે સંકળાયેલા વધારાના ખર્ચમાં સમાવેશ કરે છે; જોકે, સંયોજનની અસરને બાકાત રાખે છે.

એપીઆરનું મૂલ્યાંકન

કમ્પાઉન્ડિંગ એ એક રોકાણ પદ્ધત્તિ છે જ્યાં પ્રાપ્ત થયેલા વ્યાજને મુખ્ય રકમ (મૂળ રકમનું રોકાણ) સુધી જવું ચાલુ રહેશે અને તે પછીના ગાળાના વ્યાજની ગણતરી માત્ર મૂળ રોકાણના આધારે કરવામાં આવશે નહીં. રકમ પરંતુ મુખ્ય ઉમેરા અને હાંસલ કરેલ વ્યાજ પર આધારિત.

ઇ. જી. , એમ ધારી રહ્યા છીએ કે જાન્યુઆરીના 1 સેંટ ના 10% દરે $ 2, 000 ડિપોઝિટ કરવામાં આવે છે, ડિપોઝિટ મહિના માટે $ 200 નો વ્યાજ મેળવે છે. જો કે એ જ દરના વ્યાજ પર 1 સેંટ ફેબ્રુઆરીના રોજ કરાયેલા ડિપોઝિટની ગણતરી $ 2,000, પરંતુ $ 2, 200 (જાન્યુઆરીમાં મળેલા વ્યાજ સહિત) પર કરવામાં આવશે નહીં. આ એક વર્ષનું રોકાણ છે એમ ધારી રહ્યા છીએ તે ફેબ્રુઆરીની રુચિ 11 મહિના માટે ગણવામાં આવશે.

ધિરાણ સમજૂતીઓ સ્પષ્ટ કરે છે અને લોનની કિંમત ઉપરાંત સંખ્યાબંધ અન્ય ખર્ચ શામેલ કરે છે. આમાં શામેલ છે,

  • ટ્રાન્ઝેક્શન ફી

લોન એપ્લિકેશન અને લોન ઓથોરાઇઝેશન ફીની પ્રક્રિયા કરવા માટેની ફી, જેમ કે ટ્રાન્ઝેક્શન ફી તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે

  • લેટ દંડ

જો લેનારા લોન ચુકવણીની જવાબદારીઓને પૂરો કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો લોન કોન્ટ્રાક્ટ, અંતમાં ચુકવણી માટેનો દંડ લાગુ થશે

  • પ્રારંભિક ચુકવણીની કિંમત

બેંક લેનારાને મૂળ પાકતી મુદત પહેલાં લોન પતાવટ કરવાનો અધિકાર આપી શકે છે; જોકે, પરિણામે પરિણામે રુચિના ભાગનો એક ભાગ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા બેંક પાસેથી ચાર્જ થઈ શકે છે.

ઉપરોક્ત ખર્ચને શામેલ કરવાને કારણે, એ.આર.આર એ એ જ લોન માટેના દર કરતા વધારે છે.

ઇ. જી. , ધારો કે લોન્સ 6% ની વ્યાજ દરે $ 300, 000 માટે લેવામાં આવે છે. (વાર્ષિક વ્યાજ ચુકવણી = $ 18, 000). આ લોનમાં $ 3, 300 ની ટ્રાન્ઝેક્શન ફી અને $ 1000 ની દંડની દંડ પણ સામેલ છે. એટલી ગણતરી માટે આ વધારાના ખર્ચ મૂળ લોનની રકમમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આમ, $ 304, 300 નો વાર્ષિક વ્યાજ રકમની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જે $ 18, 258 (304, 300 * 6%) હશે. આમ, એપીઆર મૂળ લોનની રકમથી વાર્ષિક ચુકવણીને વિભાજન કરીને મેળવી શકાય છે. ($ 18, 258 / $ 300, 000 = 6 .09%)

નોટ રેટ શું છે?

નોટ રેટની વ્યાખ્યા

નોટ રેટને ' નજીવો દર ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને આ લોન દ્વારા જન્મેલા મૂળ દર છે. આ પ્રકારનું લોન કરાર લોનની મુદત પર ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ દર દર્શાવે છે. બેંકો દ્વારા લોન્સ ઓફર કરતી વખતે સામાન્ય વ્યાજનો દર છે. ઉપરના ઉદાહરણમાંથી સતત,

ઇ. જી. , જો $ 300,000 ની લોન 6% ના વ્યાજ માટે લેવામાં આવે છે, તો વાર્ષિક ચુકવણી $ 18,000 હશે. આ ઉધાર સાથે જોડાયેલ કોઈપણ અન્ય ખર્ચને બાકાત રાખે છે

એપીઆર અને નોટ રેટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

APR vs નોટ રેટ

એ.આર.આર એ લોનની મુદત પર ઉધાર કરેલા ભંડોળના વાસ્તવિક વાર્ષિક ખર્ચની ટકાવારી છે. નોટ રેટ (અથવા નજીવો દર), લોન દ્વારા જન્મેલા મૂળ દર છે.
કી તફાવત
એ.આર.આર. ઉધારના વાસ્તવિક ખર્ચને રજૂ કરે છે જેમાં સંકળાયેલા વધારાના ખર્ચોનો સમાવેશ થાય છે. નોંધ દર ખર્ચને દર્શાવે છે જે માત્ર એકલા ઉછીના માટે, સંકળાયેલ ખર્ચ માટે લાગુ પડે છે.
ઉપયોગીતા
એ.આર.આર. ઋણ વિકલ્પોની સરખામણી કરવા માટે વધુ ઉપયોગી છે કારણ કે તે તમામ ખર્ચને સંકળાયેલા ગણવામાં આવે છે. મહત્વની હોવા છતાં, સરખામણીના હેતુ માટે નોંધ દર એપીઆર કરતાં ઓછી અસરકારક છે.

સારાંશ - એપીઆર વિ નોટ રેટ

એપીઆર અને નોટ રેટ વચ્ચેનો તફાવત તેના ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કે તેના પર ખર્ચ કેવી રીતે લેવાય છે. કુલ ખર્ચને સમાવવાને કારણે, એટલીનો ઉપયોગ નોંધ દર કરતા વધુ ફાયદાકારક છે. તે નોટ રેટ કરતા રેટ્સની અસરકારક સરખામણી કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે. બીજી બાજુ, નોટ રેટ એ ઘણી નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા ઉધાર પર વાર્ષિક વ્યાજ દર્શાવવા માટે વપરાતી સામાન્ય દર છે.

સંદર્ભો

  1. કોમ "વાર્ષિક ટકાવારી દર - એટલી. " ઈન્વેસ્ટોપેડા એન. પી. , 03 ફેબ્રુ 2017. વેબ 06 માર્ચ 2017.
  2. કોસોવા, પ્રો-ક્રેડિટ બેંક "લોનની કિંમત શું છે? " પ્રો-ક્રેડિટ બેંક કોસોવા . એન. પી. , n. ડી. વેબ 05 માર્ચ 2017.
  3. સ્ટાફ, ઈન્વેસ્ટોપેડિયા "ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટસ. " ઈન્વેસ્ટોપેડા એન. પી. , 08 માર્ચ 2016. વેબ 06 માર્ચ 2017.
  4. "બેન્ક ઓફ અમેરિકા તરફથી એપીઆર વિ. વ્યાજ દર. " બેન્ક ઓફ અમેરિકા એન. પી. , n. ડી. વેબ 06 માર્ચ 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય

  1. એ.પી.આર ગણતરી - પેટટરિ એમોનેન દ્વારા - વિકીકેમોન દ્વારા પોતાના કાર્ય, જાહેર ડોમેન,