ઉચ્ચારણ અને અવતરણ વચ્ચેનો તફાવત

નોંધણી વિ અવતરણ

ને ટેકો આપવા માટે અન્ય ભાગનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, કોઈ પણ લેખિત ટેક્સ્ટમાં, જો તે કોઈ પણ અગાઉના કામથી મૂળ અથવા પ્રેરિત છે, વારંવાર દૃષ્ટિકોણને ટેકો આપવા માટે અથવા પોઇન્ટ સાબિત કરવા માટે ટેક્સ્ટનો બીજો ભાગ ઉલ્લેખ કરે છે. આમ કરવાના બે રીત છે. તેઓ પ્રશસ્તિ અને અવતરણ તરીકે ઓળખાય છે. આ સમાન હેતુથી સેવા આપતી સમાન શરતો હોવા છતાં, તે સમાન નથી અને આ શબ્દોને એકબીજાના બદલે વાપરવાનો ખોટો છે આ લેખ વાચકોના મનમાંથી કોઈપણ શંકા દૂર કરવા માટે આ બે વિભાવનાઓ વચ્ચેના તફાવતને સમજાવશે.

અવતરણ

જો તમે કંઈક વિશે લખી રહ્યા હોવ અને તમારા દૃષ્ટિકોણને દૃઢ કરવા માંગો છો, તો તમે પહેલાના લખાણનો સંદર્ભ લઈ શકો છો જે જાણીતી છે અથવા અન્યથા અધિકૃત માનવામાં આવે છે. કોઈ બીજાને ટાંકીને, શું જરૂરી છે એ છે કે તમે એક જ શબ્દોનો ઉપયોગ કરો છો અને પ્રારંભમાં અને અંતમાં ક્વોટેશન માર્કસ લાગુ કરો છો. આમ સારમાં તમે તમારા દૃષ્ટિકોણને સાબિત કરવા માટે અગાઉ શું કહેવામાં આવ્યું છે અથવા લખેલું છે તે પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છો. અવતરણમાં, તમારે અક્ષરશઃ પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ અને પારસ્પરિક નથી. આમ તમે શબ્દ દ્વારા વ્યૂ બિંદુ શબ્દ પુનઃઉત્પાદન કરી રહ્યા છો અને તેને અવતરણ ગુણના ઉપયોગ દ્વારા પણ ભાર આપો. અહીં શબ્દ ક્વોટના ઉપયોગના થોડા ઉદાહરણો છે.

મારા ભાઈને પ્રખ્યાત લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાની આદત છે.

શિક્ષકએ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં કવિતામાંથી કેટલીક રેખાઓનો ઉદ્ધાર કરવાનું કહ્યું.

તે પ્રખ્યાત પૈકી, શેક્સપીયરે વારંવાર નોંધાયેલા છે

પ્રશસ્તિપત્ર

તમારા દ્રષ્ટિકોણને વધારવા માટે સ્ત્રોતમાંથી લેખિત ટેક્સ્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે સ્યુટિંગ અન્ય રીત છે. પરંતુ અવતરણ વિપરીત, સંદર્ભ આપો માટે તમને સમગ્ર ટેક્સ્ટનું પ્રજનન કરવાની જરૂર નથી. તમે તેને તમારા પોતાના શબ્દોમાં લખી શકો છો અને અવતરણ ચિહ્નનો પણ ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. તમે માત્ર એટલું જ ઉપયોગ કરો છો કે જે કોઈ જાણીતા લેખકે અગાઉ લખ્યું છે, તમે શું કહે છે તેના પર વજન ઉમેરવા માંગો છો. પ્રશસ્તિપત્ર એવા લોકોના દૃષ્ટિકોણનો ઉપયોગ કરે છે કે જેઓને તમે જે ક્ષેત્ર પર લખ્યા છે તે ક્ષેત્રની સત્તા હોવાનું માનવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ગતિ વિશે કંઈક લખી રહ્યા છો અને તમારા દૃષ્ટિકોણને પ્રમાણિત કરવા માંગો છો, તો તમે સરળતાથી ન્યૂટનના ગતિના નિયમોનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો. તેવી જ રીતે, જો મનોવિશ્લેષણ પર કંઈક લખવું હોય, તો તમે તમારા વ્યૂ પોઈન્ટને મજબૂત કરવા અથવા તેના પર વજન ઉમેરવા માટે ફ્રોઈડના કાર્યને સરળતાથી સરળતાથી દર્શાવી શકો છો. બોલતા હોય ત્યારે શબ્દ ઉચ્ચારણનો ઉપયોગ કરતી વખતે, અહીં તે કેવી રીતે ચાલવું તે અહીં છે.

વક્તાએ તેમના સિદ્ધાંતને વજન ઉમેરવા માટે ઓટોમોબાઈલ અકસ્માતોનો ઊંચો દર દર્શાવેલ.

એટર્નીએ તેના ક્લાયન્ટની નિર્દોષતા વિશે જૂરીને સહમત કરવા માટે અગાઉની ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો

હેલેનએ મહાન લેખકોના કાર્યોને તેઓ r નિબંધમાં દર્શાવ્યા હતા

સંક્ષિપ્તમાં:

વિવરણ વિ અવતરણ

• ટાંકણ અને અવતરણ એ પહેલાંનાં કાર્યોનો સંદર્ભ આપવા માટેના બે દૃષ્ટિકોણને વધારવા માટેના બે રીતો છે

અવતરણ માટે તમારે અવતરણ ગુણ સાથે સમગ્ર ટેક્સ્ટનું પ્રજનન કરવાની જરૂર છે.અન્ય પર, તમે તમારા પોતાના શબ્દોમાં ટેક્સ્ટને અનુવાદિત કરવા માટે સ્વતંત્ર છો અને અવતરણ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી.

• સંદર્ભ આપો એ સામાન્ય છે કે જ્યાં તમે પહેલાંના દૃષ્ટિકોણનો ઉલ્લેખ કરો છો. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, અવતરણ ચોક્કસ છે અને વાસ્તવિક લખાણ પ્રજનન જરૂરી છે.