ચર્ચ અને કેથેડ્રલ વચ્ચેનો તફાવત

ચર્ચ વિ કેથેડ્રલ

શરૂઆતના ખ્રિસ્તીઓ મૂળ રીતે તેમના ઘરોમાં મળ્યા કારણ કે તેમને એક વખત અન્ય ધર્મોના લોકો દ્વારા સતાવણી કરવામાં આવી હતી. ખ્રિસ્તી ધર્મ વધ્યો અને સરકારો દ્વારા સ્વીકારવાનું શરૂ થયું ત્યારે, તેઓ રૂમ અને ઇમારતોમાં મળવા લાગ્યા જે પછી ચર્ચ કહેવાતા હતા.

ઘણા ખ્રિસ્તી ધાર્મિક સંપ્રદાયો છે, ખ્રિસ્તીઓ પૂજા પણ જ્યાં સ્થળો અલગ અલગ નામો છે; યહોવાહના સાક્ષર ચર્ચમાં કિંગ્ડમ હૉલ છે અને મોર્મોન્સમાં મંદિરો અથવા સભાગૃહો છે, પરંતુ તે બધાને ચર્ચ પણ કહેવામાં આવે છે. અન્ય ચર્ચને ચેપલ, બેસિલીક અને કેથેડ્રલ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
એક ચેપલ પૂજા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મોટા ચર્ચ અથવા નાની ઇમારતનો એક ભાગ છે અને અવશેષો સાથે સંકળાયેલા છે. એક બાસિલિકા એવી ચર્ચ છે જે પૂજા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક મુખ્ય ઇમારતનો ઉલ્લેખ કરે છે જેને પોપ દ્વારા વિશિષ્ટ વિધિ આપવામાં આવી છે. અહીં ચર્ચ અને કેથેડ્રલની લાક્ષણિકતાઓ છે.

ચર્ચ એવી ઇમારત છે જેનો ઉપયોગ ખ્રિસ્તી પૂજા માટે થાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના શરૂઆતના દિવસોમાં ચર્ચોનો ઉપયોગ મંડળો દ્વારા સ્થળ અને ભોજન સમારંભો તરીકે થાય છે. તે અનાજને સંગ્રહવા માટે એક સ્થળ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

ચર્ચમાં ઘણાં આકાર હોઈ શકે છે; ચર્ચો ક્રોસના સ્વરૂપમાં બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં સ્વર્ગમાં ધ્યાન દોરવા માટે ગુંબજ છે, એક વર્તુળ જે મરણોત્તર જીવન, અષ્ટકોણ અથવા તારો આકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સૌથી વધુ એક શિખર અને એક ટાવર છે

રોમન કેથોલિક, એંગ્લિકન, ઓરિએન્ટલ ઓર્થોડોક્સ, પૂર્વી રૂઢિવાદી, અથવા અન્ય એપિસ્કોપેલિયન ચર્ચે કેથેડ્રલ અથવા તેના પરિસરમાં તેમના બિશપ રાખે છે. કેથેડ્રલ બિશપની સાઇટ તરીકે કામ કરે છે અને તે પંથકના, પરિષદ અથવા એપિસ્કોપનું કેન્દ્રિય ચર્ચ છે.

તે બિશપ પંથકના માટે મીટિંગ સ્થળ છે અને રવિવારે વધુ સેવાઓ સાથે સામૂહિક ત્રણ વખત ઉજવણી કરે છે, દૈનિક ચર્ચ સેવાઓ આપે છે.
એક કેથેડ્રલ મોટા કે નાના મકાન હોઈ શકે છે. કેટલાક લોકો માને છે કે એક કેથેડ્રલ એક મોટી ચર્ચ છે, પરંતુ ત્યાં અનેક કેથેડ્રલ છે જે નાના ઇમારતોમાં રહેલા છે. પ્રિસ્બીટેરીયનમાં બદલાયેલ કેટલાક એપીસ્કોપેલીયન ચર્ચો હજુ પણ તેમના ચર્ચોના નામોને કેથેડ્રલ્સ તરીકે જાળવી રાખે છે, ભલે તેઓ બિશપ ન હોય.

બ્રિટનમાં એક કેથેડ્રલ ધરાવતી સમાધાનને શહેર કહેવાય છે આ શરુ થયો કે જ્યારે રાજા હેનરી સાતમાએ કેટલાક નગરોમાં ડાયયોસીસ સ્થાપ્યાં અને તેમને શહેરનો દરજ્જો આપ્યો. કેથેડ્રલ ઘણીવાર શહેરમાં સૌથી પ્રભાવશાળી ઇમારત છે અને ભગવાન અને ચર્ચની ભવ્યતાનો પ્રતીક છે.

સારાંશ
1 ચર્ચ એ એક એવો શબ્દ છે જે પૂજાના ખ્રિસ્તી મકાનોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જ્યારે એક કેથેડ્રલ એક ચર્ચ છે જે ચર્ચો માટે ઊંટનું સ્થળ છે જે તેમને ધરાવે છે.
2 ચર્ચ ક્યાંય પણ નાના શહેરો અને મોટા શહેરોમાં મળી શકે છે, જ્યારે કેથેડ્રલ્સ સામાન્ય રીતે ફક્ત શહેરોમાં જ જોવા મળે છે.
3 એક કેથેડ્રલ છે જ્યાં બિશપના પંથના પ્રકરણના અધ્યાય મળે છે અને ભેગા થાય છે, જ્યારે કે ચર્ચ માત્ર પૂજાનું સ્થાન હોઈ શકે છે જ્યાં લોકો સમૂહ અથવા ધાર્મિક સેવા માટે રવિવારે મળે છે.
4 મોટાભાગના ચર્ચો માત્ર રવિવારે એક ધાર્મિક સેવા અથવા સમૂહની ઉજવણી કરે છે, જ્યારે કેથેડ્રલ્સ દરરોજ એકથી ત્રણ વખત સામૂહિક ઉજવે છે.
5 મોટા ભાગના ચર્ચોમાં માત્ર એક પાદરી અથવા પાદરી હોય છે, જ્યારે કેથેડ્રલ્સમાં સામાન્ય રીતે વધુ હોય છે.