કારકિર્દી આયોજન અને ઉત્તરાધિકાર આયોજન વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - કારકિર્દી આયોજન વિ સક્સેસન પ્લાનિંગ

કારકિર્દી આયોજન અને ઉત્તરાધિકાર આયોજન વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે કારકિર્દી આયોજન એક એવી પ્રક્રિયા છે જ્યાં એક કર્મચારી તેના હિતો અને ક્ષમતાઓની શોધ કરે છે અને કારકિર્દીના ધ્યેયોને લક્ષ્યરૂપે યોજના કરે છે જયારે ઉત્તરાધિકારની યોજના એ એવી પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા એક સંસ્થા નવા કર્મચારીઓને મુખ્ય નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ લેવા માટે વિકસાવવા અને વિકાસ કરી શકે છે જ્યારે હાલના નેતાઓ અલગ કારકીર્દિ માટે રજા, નિવૃત્તિ અથવા મૃત્યુ પામે છે કર્મચારીઓની યોજના કર્મચારીની દ્રષ્ટિબિંદુથી મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યારે સંસ્થાના અસરકારક ચાલુ રાખવા માટે ઉત્તરાધિકાર આયોજન મહત્વપૂર્ણ છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 કારકિર્દી આયોજન શું છે
3 સક્સેસન પ્લાનિંગ શું છે
4 બાજુ દ્વારા સરખામણી - ટેબ્યુલર ફોર્મ માં કારકિર્દી આયોજન વિ સક્સેસન આયોજન
5 સારાંશ

કારકિર્દી આયોજન શું છે?

કારકિર્દી આયોજન એ એક ચાલુ પ્રક્રિયા છે જ્યાં કર્મચારી તેના હિતો અને ક્ષમતાઓની શોધ કરે છે અને કારકિર્દી ધ્યેયોને હેતુપૂર્ણ રીતે પ્લાન કરે છે. આ તમામ કર્મચારીઓ માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે કર્મચારીને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ કરવા માગતી દિશાનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

કારકીર્દિનું આયોજન વ્યક્તિ દ્વારા કર્મચારીઓમાં પ્રવેશતા પહેલા પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, પ્રાધાન્યમાં જ્યારે તે વિદ્યાર્થી છે રોજગાર મેળવવાની શૈક્ષણિક લાયકાતો મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે; આમ, કોઈ ચોક્કસ શૈક્ષણિક લાયકાતને અનુસરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, તે વિસ્તારનો અભ્યાસ કરવો જ્યાં વ્યક્તિને રોજગારીની ઇચ્છા હોય.

ઇ. જી. એક યુવાન વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં માર્કેટિંગ વ્યવસાયી બનવામાં રસ ધરાવે છે. નોકરી માટે અરજી કરવા માટે સ્પર્ધાત્મક ફાયદો મેળવવા માટે માર્કેટીંગ લાયકાતને માન્યતા આપવી એ મહત્વનું છે.

એકવાર વ્યક્તિ કર્મચારીઓમાં પ્રવેશી અને કામ શરૂ કરે છે, કારકિર્દી આયોજન વિદ્યાર્થી સ્ટેજની તુલનામાં વિસ્તૃત રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે. કર્મચારીએ વ્યક્તિગત અને કારકિર્દીના હેતુઓ, હિતો, શક્તિ અને નબળાઈઓને સ્પષ્ટપણે ઓળખાવવી જોઈએ. કામ પરની કામગીરીમાં સુધારો કેવી રીતે કરવો તે સમજવા માટે કૌશલ્ય અને ક્ષમતાઓ સાથે કામ કરવું મહત્વનું છે. વધુમાં, કારકિર્દીના લક્ષ્યાંકોને માધ્યમથી લાંબા ગાળે આવરી લેતા સમય અંતરાલો અનુસાર કરવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, એક કર્મચારી બે વર્ષ માટે પાંચ વર્ષ અને દસ વર્ષ માટે કારકિર્દી લક્ષ્યોને સેટ કરી શકે છે.સમય સાથે, આ કારકિર્દીનાં ધ્યેયો આયોજિત હેતુઓને હાંસલ કરે છે તે આધારે ફેરફારને આધિન થઈ શકે છે. વ્યક્તિગત કારકિર્દી સાથે નોકરીની ભૂમિકાઓ અને સંગઠન બદલી શકે છે; જો કે, કારકિર્દી આયોજન સતત થવું જોઈએ.

આકૃતિ 01: કારકિર્દી આયોજન

સક્સેસન પ્લાનિંગ શું છે?

ઉત્તરાધિકારની યોજના એ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા કોઈ સંસ્થા અલગ કારકિર્દી, નિવૃત્તિ અથવા મૃત્યુ પામે ત્યારે મુખ્ય નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ લેવા માટે નવા કર્મચારીઓને ઓળખી અને વિકાસ કરે છે. સંસ્થાકીય ઉદ્દેશો હાંસલ કરવા માટે અને કામગીરીના સરળ પ્રવાહ પ્રાપ્ત થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તમામ પ્રકારના સંગઠનો માટે તેમના કદને ધ્યાનમાં લીધા વગર આવશ્યક છે.

સક્સેસન પ્લાનિંગ સામાન્ય રીતે કંપનીના વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જ્યાં તેઓ લાઇન સંચાલકો પાસેથી સારી કામગીરી કરનારા કર્મચારીઓ વિશે સતત માહિતી મેળવે છે. ઉત્તરાધિકારની યોજના રાતોરાત કરી શકાતી નથી કારણ કે નેતૃત્વની ભૂમિકા ભજવવા માટે જરૂરી કુશળતા અને ક્ષમતાઓ વિકાસ માટે થોડો સમય લે છે.

સક્સેસન પ્લાનિંગમાં કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર બંનેને ઘણા લાભો છે કર્મચારીના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, તે વધુ પ્રેરણાની તરફ દોરી જાય છે કારણ કે કર્મચારી જાણે છે કે કંપનીમાં ભાવિ નેતા તરીકે તેમને અથવા તેણીના લાભો રાહ જોતા હોય છે. આના પરિણામે વધુ જાણવા અને વધુ સારી રીતે પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા દ્વારા સમર્થિત પ્રેરણામાં વધારો થશે. તે કારકિર્દી વિકાસ અને કારકિર્દીની તકો માટે કર્મચારીની ઇચ્છાને મજબૂત બનાવે છે. એમ્પ્લોયરની દૃષ્ટિબિંદુથી, મહત્વની નેતૃત્વની ભૂમિકા ખાલી થવાના પરિણામે સંગઠનાત્મક લક્ષ્યાંકોની સિદ્ધિ તરફ પ્રગતિ અટકાવવામાં આવી નથી અથવા વિલંબ થયો નથી. થોડા સમયની અંદર નવા કર્મચારીને બાહ્ય રીતે ભાડે લેવાની જરૂર નથી, જે મોંઘા હોઈ શકે અને ઇન્ડક્શન કરી શકે.

આકૃતિ 02: સક્સેસન પ્લાનિંગ

કારકિર્દી આયોજન અને ઉત્તરાધિકાર આયોજન વચ્ચે શું તફાવત છે?

કારકિર્દી આયોજન વિ સસ્પેનશન પ્લાનિંગ

કારકિર્દી આયોજન એક ચાલુ પ્રક્રિયા છે જ્યાં કર્મચારી તેના હિતો અને ક્ષમતાઓની શોધ કરે છે અને કારકિર્દીના ધ્યેયોને હેતુપૂર્વક આયોજન કરે છે. ઉત્તરાધિકારની યોજના એ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા કોઈ સંસ્થા અલગ કારકિર્દી, નિવૃત્તિ અથવા મૃત્યુ પામે ત્યારે મુખ્ય નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ લેવા માટે નવા કર્મચારીઓને ઓળખી અને વિકાસ કરે છે.
કુદરત
કારકિર્દી આયોજન કર્મચારીના બિંદુ પરથી લેવામાં આવે છે. સક્સેસન પ્લાનિંગ સંસ્થાના બિંદુ પરથી લેવામાં આવે છે.
અવકાશ
કારકિર્દી આયોજનમાં, એક કર્મચારી સમયાંતરે વિવિધ ભૂમિકાઓ કરશે. ઉત્તરાધિકારની યોજનામાં, એક ભૂમિકા સમયના સમયગાળામાં અનેક કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે.

સારાંશ - કારકિર્દી આયોજન vs સસ્પેનશન પ્લાનિંગ

કારકિર્દી આયોજન અને ઉત્તરાધિકાર આયોજન વચ્ચે તફાવત મુખ્યત્વે કર્મચારી અથવા કંપની દ્વારા કરવામાં આવે છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે સફળતાપૂર્વક કારકિર્દીની યોજના મુખ્યત્વે કર્મચારીને લાભ આપે છે, જ્યારે સંસ્થા સફળ ઉત્તરાધિકાર આયોજનમાં મુખ્ય લાભાર્થી પક્ષ છે.બંને તત્વો એકબીજાના પૂરક છે. દાખલા તરીકે, જ્યારે કોઈ કર્મચારી તેની કારકિર્દી વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ત્યારે નેતૃત્વની સ્થિતિને તે ખાતરી આપવા માટે આપી શકાય છે કે તે સંસ્થાને હકારાત્મક રીતે ફાળો આપે છે.

કેરિયર પ્લાનિંગ વિ સસ્પેનશન પ્લાનિંગના PDF સંસ્કરણને ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાઈટેશન નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો કારકિર્દી આયોજન અને ઉત્તરાધિકાર આયોજન વચ્ચેનો તફાવત.

સંદર્ભો:

1. એક કારકિર્દી યોજના - કારકિર્દી એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 06 જૂન 2017.
2. હીથફિલ્ડ, સુસાન એમ. "હર્રિ-એચઆર મેનેજરને સક્સેસન પ્લાનિંગ વિશે જાણવાની જરૂર છે "ધ બેલેન્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 06 જૂન 2017.
3 "સક્સેસન પ્લાનિંગના ફાયદા શું છે? "ક્રોનિક. કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 06 જૂન 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "111932" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે
2 દ્વારા "153250" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે દ્વારા