એચએસએ અને પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - એચએસએ વિ PPO હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ

ઘણા લોકો તેમના તબીબી ખર્ચાઓ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે આવરી લેવા માટે આરોગ્ય લાભ યોજનાનો ઉપયોગ કરે છે. આવી ઘણી યોજનાઓ પૈકી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સમાન આવશ્યકતા માટે એચએસએ (હેલ્થ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ) અને પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ (પ્રિફર્ડ પ્રદાતા સંગઠન) બે લોકપ્રિય પસંદગીઓ છે. એચએસએ અને પીપીઓ હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે એચએસએ એ એક ટેક્સ-લાભિત સ્વાસ્થ્ય લાભ યોજના છે જે ફક્ત યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં કરદાતાઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે, જે હાઇ-ડડક્ટબલ હેલ્થ પ્લાન (એચડીએચપી) જ્યારે પી.પી.ઓ. એક ખર્ચ વહેંચણી સ્વાસ્થ્ય યોજના છે જે તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડનારાઓ જેમ કે હોસ્પિટલો, ડોકટરો અને અન્ય તબીબી નિષ્ણાતો સાથે સહયોગ કરે છે, જેમાં ભાગ લેનારા પ્રદાતાઓના નેટવર્કનું સર્જન થાય છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત

2 HSA
3 શું છે પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ શું છે? 999 4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - ટેબ્યુલર ફોર્મમાં એચએસએ vs પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ
5 સારાંશ
એચએસએ શું છે?
એચએસએ (હેલ્થ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ) એચડીએ (HSA) (હેલ્થ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ) એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કરદાતાઓ માટે ખાસ કરીને ઉપલબ્ધ કર લાભકારક સ્વાસ્થ્ય લાભ યોજના છે, જે હાઇ-ડડક્ટબલ હેલ્થ પ્લાન (એચડીએચપી) માં નોંધણી કરાવે છે. એચડીએચપી એક સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના છે જે પરંપરાગત સ્વાસ્થ્ય યોજના કરતાં ઓછી પ્રિમીયમ અને ઉચ્ચ ટેક્સ કપાતપાત્ર ઓફર કરે છે. એચએસએ-પાત્ર એચડીએચપી માટે લઘુત્તમ કપાતપાત્ર રકમ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દર વર્ષે સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ વ્યક્તિઓને માહિતી અને સંસાધનોને નિર્ધારિત કરે છે કે તેઓ પોતાને અને તેમના પરિવારો માટે જાણકાર આરોગ્ય સંભાળ નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે. વિઝન અને ડેન્ટલ સંબંધિત ખર્ચ સહિતના ઘણા લાયક તબીબી ખર્ચાઓ માટે ભંડોળ પાછી ખેંચી શકાય છે

એચએસએના ફાળો પર કર લાદવામાં આવ્યો નથી, અને એકાઉન્ટમાં ભંડોળ કરમુક્ત છે. વધુમાં, લાયક તબીબી ખર્ચાઓ માટેના વિતરણ કરને પણ માફ કરવામાં આવે છે. વર્ષોમાં એચએસએમાં ભંડોળ એકઠું કરવામાં આવે છે જ્યાં લોકો ફંડનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ઘણા વર્ષો પસાર કરી શકે છે. કર્મચારીઓને બિન-તબીબી ખર્ચાઓ માટેના નાણાં ઉપાડવા માટે પણ મંજૂરી છે; જો કે, તે કિસ્સામાં, દંડ લાગુ થશે. આ પાસામાં, એચએસએ વ્યક્તિગત નિવૃત્તિ ખાતા (ઇરા) જેવી જ છે. વધુમાં એચઆરએની જેમ, ભંડોળની મહત્તમ મર્યાદા છે.

પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ શું છે?

પી.પી.ઓ. (પ્રિફર્ડ પ્રદાતા સંગઠન) એક ખર્ચ વહેંચણી સ્વાસ્થ્ય યોજના છે જે તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડનારાઓ જેમ કે હોસ્પિટલો, ડોકટરો અને અન્ય તબીબી નિષ્ણાતો સાથે સહયોગ કરે છે, જે ભાગ લેનારા પ્રદાતાઓના નેટવર્કનું નિર્માણ કરે છે.જો કોઈ દર્દી નેટવર્કમાં ભાગ લેનાર પ્રદાતાઓનો ઉપયોગ કરે છે, તો નેટવર્કની બહાર પ્રદાતાને સલાહ આપતાં સરખામણીમાં ખર્ચ ઓછો હશે. એકવાર દર્દી આ કાર્યક્રમનો એક ભાગ છે તે ડૉક્ટરને જોતા, દર્દી ખર્ચનો એક ભાગ ચૂકવશે અને પી.પી.ઓ બાકીની રકમ ચૂકવશે. પી.પી.ઓ. સ્વાસ્થ્ય વીમો એવા દર્દીઓ માટે અનુકૂળ વિકલ્પ છે કે જેમને ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય અને રેફરલની જરૂર વગર સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સને પસંદ કરવા માટે સ્વતંત્રતા માગીએ. આ પ્રકારના સ્વાસ્થ્ય યોજનાને ઘણીવાર ઊંચા પ્રિમીયમ અને સામાન્ય રીતે કોપ (એક નિશ્ચિત રકમ જે દર્દીને તબીબી નિષ્ણાત પાસેથી સેવા પ્રાપ્ત કરવા પહેલાં ચુકવવાની હોય છે) સાથે લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. પી.પી.ઓ. યોજનાઓ એકબીજાથી મોટેભાગે અલગ છે, ખાસ કરીને આઉટ ઓફ નેટવર્ક કવરેજ સાથે.

કારણ કે PPO ખર્ચના ભાગમાં ફાળો આપે છે, તેઓ દર્દી માટે આરોગ્ય સંભાળ સેવા સંપૂર્ણપણે આવશ્યક છે તેની ખાતરી કરવાની જરૂર પડશે. પરિણામે, દર્દીને ખર્ચાળ પરીક્ષણો અને ઉપચાર પહેલાં પ્રી-ઓથોરાઇઝેશન મેળવવાની આવશ્યકતા હોય છે જ્યાં કોઈ અધિકૃતતા ન હોય તો PPO દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવશે નહીં.

HSA અને PPO આરોગ્ય વીમા વચ્ચે શું તફાવત છે?

એચએસએ વિ PPO આરોગ્ય વીમો

એચએસએ એક કર લાભકારક સ્વાસ્થ્ય લાભ યોજના છે જે ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કરદાતાઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે, જે એચડીએચપીમાં પ્રવેશ મેળવે છે.

પી.પી.ઓ. એક ખર્ચ વહેંચણી સ્વાસ્થ્ય યોજના છે જે તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડનારાઓ જેમ કે હોસ્પિટલો, ડોકટરો અને અન્ય તબીબી નિષ્ણાતો સાથે સહયોગ કરે છે, જે ભાગ લેનારા પ્રદાતાઓના નેટવર્કનું નિર્માણ કરે છે.

એચડીડીડી (Hdpd) માં નોંધણી એચએસએ એ એચડીએચપીમાં પ્રવેશી વ્યક્તિઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ માટે અરજી કરવા માટે, એચડીએચપીની કોઈ જરૂરિયાત નથી.
કિંમત જો તે યોગ્ય તબીબી ખર્ચાઓ માટે ખર્ચ કરવામાં આવતો હતો તો એચએસએમાં ખર્ચમાં દાવો કરવામાં આવે છે.
પીપીઓ સ્વાસ્થ્ય વીમાના ખર્ચમાં દર્દી અને પી.પી.ઓ. પ્રદાતા વચ્ચે વહેંચાય છે.
પ્રીમિયમ એચએસએ ઓછા પ્રિમીયમ આવરી લે છે
પીપીઓ સ્વાસ્થ્ય વીમામાં પ્રિમીયમ સામાન્ય રીતે ઊંચો હોય છે
પ્રી-ઓથોરાઇઝેશન એચએસએ પૂર્વ અધિકૃતિ હેઠળ આવશ્યક નથી.
પીપીઓ સ્વાસ્થ્ય વીમા માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડર પાસેથી પ્રી-ઓથોરાઇઝેશનની જરૂર છે.
સારાંશ - એચએસએ વિ PPO હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એચએસએ અને પીપીઓ હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ વચ્ચે તફાવત અલગ છે જ્યાં એચએસએ લાયક મેડિકલ ખર્ચની ભરપાઇ કરે છે જ્યારે પી.પી.ઓ. સ્વાસ્થ્ય વીમો મેડિકલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સના નેટવર્કને જરૂર વગર પસંદ કરવા માટે બનાવે છે રેફરલ્સ નોંધવું મહત્વનું છે કે આ બે યોજનાઓ સ્વાસ્થ્ય વીમા નથી. પ્રિમીયમ અને ચાર્જ કરાયેલા અન્ય ચુકવણીથી એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ હોય છે તેથી સંબંધિત ખર્ચા અને લાભો કાળજીપૂર્વક એક યોજના પસંદ કરવા જોઈએ.

એચએસએ વિ PPO હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાઇટન નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. એચએસએ અને પીપીઓ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ વચ્ચેનો તફાવત અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો.

સંદર્ભો:

1. "હેલ્થ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ - એચએસએ "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 23 ઓકટોબર 2015.વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 05 જુલાઈ 2017.

2. "કેવી રીતે સસ્તું PPO વીમા મેળવો "હેલ્થ માર્કેટ્સ" એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 05 જુલાઈ 2017.

3. બર્જર, રોબ "આરોગ્ય સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ્સ (એચએસએ) વિશે 14 આશ્ચર્યજનક હકીકતો. "ફોર્બ્સ ફોર્બ્સ મેગેઝિન, 02 ડિસે. 2016. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 05 જુલાઈ 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:
1. "563427" (પબ્લિક ડોમેન) પિક્સાબે

2 દ્વારા "ડૉક્ટર દર્દી સાથે સલાહ (4)" રાષ્ટ્રીય કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યુટ દ્વારા (જાહેર ડોમેન) કૉમન્સ મારફતે Wikimedia