સંભાળ અને દયા વચ્ચેનો તફાવત

કેર વિ દયા

કેર અને દયા એ લાગણી છે, એક વ્યક્તિ બીજા કોઈ વ્યક્તિ, અથવા વસ્તુ અથવા પ્રાણીની લાગણી અનુભવી શકે છે. આ બંને સામાન્ય રીતે એવા સમયે અનુભવાય છે જ્યારે અન્ય પક્ષને દુઃખ થાય છે અથવા અન્ય પક્ષને કંઈક ખરાબ થાય છે. જોકે સંભાળ અને દયા વચ્ચે મોટો ફરક છે.

કેર

કેર એ એક એવી લાગણી છે કે વિશ્વના દરેક વ્યક્તિને જરૂર છે અને તે શેર કરવી જોઈએ. લોકોને જ આની જરૂર નથી, પણ આપણી આસપાસની વસ્તુઓ પણ. તમે કેવી રીતે કાળજી નથી? ઉદાહરણ તરીકે આ લો: તમારા મિત્રોમાં એક સમસ્યા હતી, જો તમે તે મિત્રની કાળજી કરો છો, તો તમે નિશ્ચિતપણે તમારી રીતે બહાર નીકળો છો, જુઓ સમસ્યા શું છે અને તે મિત્ર સમસ્યાને ઉકેલવા મદદ કરે છે.

દયા

બીજી તરફ દયા, તેના માટે એક સ્નેહવાદી અને ન્યાયિક સ્પર્શ છે. જે વ્યકિત બીજા પર દયા બતાવે છે, તે બીજાના દુઃખને સ્વીકારે છે પરંતુ અન્ય દુખાવોને સરળ બનાવવા માટે કંઇ પણ કરશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે: આ વ્યક્તિએ એક બાળકને શેરીમાં જોયું, ગંદા અને ખોરાકની માંગ કરી. આ વ્યક્તિ બાળક માટે ઉદાસી અનુભવે છે, પણ તેમને મદદ કરવા માટે કંઈ પણ કરશે નહીં.

સંભાળ અને દયા વચ્ચે તફાવત

સંભાળ અને દયા વાસ્તવમાં અનેક રીતે અલગ છે કાળજી રાખવાનો અર્થ એમ થશે કે તમે જેની કાળજી લેતા હો તે વ્યક્તિને તમે પ્રેમ કરો છો; જ્યારે દયા અન્યની કમનસીબીની તમારી સ્વીકૃતિ બતાવશે. સંભાળ રાખવાનો અર્થ એ થાય કે તમે અન્ય વ્યક્તિને તેની સમસ્યા સાથે મદદ કરશે; દયા પર બીજી બાજુ તમે સમસ્યાના ઉકેલનો એક ભાગ બનવા માંગતા નથી. જે વ્યકિતને દયા લાગે છે તે વ્યક્તિ સાથે સમસ્યાની તપાસ કરશે; પરંતુ દેખભાળ કરનાર તે ક્યારેય નહીં કરશે.

કેર અને દયા એ શબ્દો છે જે આપણે એકબીજાના બદલે વાપર ન જોઈએ, તેઓ એકબીજાથી અલગ છે. તે અગત્યનું છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે વ્યક્તિ અમારી કાળજી લેશે અને અમારી દયા ક્યારેય નહીં.

સારાંશ:

• કેરમાં અન્ય વ્યક્તિની સમસ્યાઓમાં મદદ કરવાના આગ્રહનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે દયા એ વ્યક્તિના કમનસીબીને સ્વીકારવાની જેમ જ છે

• કેર પ્રેમાળ છે; બીજી બાજુ દયા પર ચુકાદાની અને સ્નબોબ્શ છે.