કેબલ અને વાયર વચ્ચે તફાવત

કેબલ અને વાયર

મોટાભાગના સમય, લોકો અર્થમાં સ્પષ્ટપણે સમજ્યા વિના કેબલ અને વાયરને એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લે છે.

વાયર એક કન્ડક્ટર છે જ્યારે કેબલ બે કે તેથી વધુ અવાહક વાહકનો સમૂહ છે. જો ત્યાં બહુવિધ સસ્તો અથવા એક જ કાંઠો અને માત્ર એક જ વાહક છે, તો પછી આપણે તેને વાયર કહીએ છીએ. પણ, જો ત્યાં ઘણા વાહક હોય પરંતુ કોઈ ઇન્સ્યુલેશન ન હોય, તો તેને વાયર ગણવામાં આવે છે.

તે પણ કહી શકાય કે વાયર કેબલની અંદરના હોય છે. વાયર સામાન્ય રીતે વ્યાસ જોવા દ્વારા માપવામાં આવે છે. તેઓ ગેજ નંબર મુજબ જૂથ થયેલ છે. જો સંખ્યા નાની હોય, તો વાયર ગીચ હશે. સામાન્ય રીતે ઘરોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વાયર 10-20 ગેજ્સમાં આવે છે. વાયરને તેમના ઇન્સ્યુલેશન ટાઇપ ઇલેક્ટ્રિકલ ક્ષમતા અનુસાર પણ જૂથ કરવામાં આવે છે.

કેબલમાં બે કે તેથી વધુ વાહક અથવા એક સીથમાં એકસાથે આવરી લેવામાં આવેલા વાયરનો સમાવેશ થાય છે. કેબલ્સમાં પોઝિટિવ અથવા હોટ રેખાઓ હોય છે જે વર્તમાન અને તટસ્થ રેખા ધરાવે છે જે લૂપ પૂર્ણ કરે છે. ત્યાં ત્રીજી વાયર પણ હોઇ શકે છે જે ગ્રાઉન્ડ વાયર તરીકે કામ કરે છે. કેબલને સામાન્ય રીતે વાયરની સંખ્યા મુજબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને ગેજ પ્રમાણે.
સામાન્ય રીતે બે પ્રકારની વાયર મળી આવે છે - અસહાય વાયર અને ઘન વાયર. કેબલ્સ ચાર મૂળભૂત પ્રકારોમાં આવે છે - ટ્વિસ્ડ પેડ કેબલ, મલ્ટિ-કન્ડક્ટર કેબલ, કોક્સિયલ કેબલ અને ફાઈબર ઓપ્ટીક્સ કેબલ. અન્ય પ્રકારના કેબલ બે વાહક કેબલ, ત્રણ વાહક કેબલ, બીએક્સ કેબલ, રોમેક્સ કેબલ, થર્મોસ્ટેટ કેબલ, ટીવી વાયર, હોમ નેટવર્કીંગ, એક્સ્ટેંશન કોર્ડ, એપ્લીઝન કોર્ડ, રેંજ અને સુકાં કોર્ડ છે.
સારાંશ

1. વાયર એક વાહક છે, જ્યારે કેબલ બે કે તેથી વધુ અવાહક વાહક છે.
2 જો ત્યાં બહુવિધ સસ્તો અથવા એક જ કાંઠો અને માત્ર એક જ વાહક છે, તો પછી આપણે તેને વાયર કહીએ છીએ.
3 કેબલમાં એક કેથમાં બે કે તેથી વધુ વાહક અથવા વાયરનો સમાવેશ થાય છે.
4 વાયર સામાન્ય રીતે વ્યાસને જોઈને માપવામાં આવે છે અને ગેજ નંબર અને ઇન્સ્યુલેશન પ્રકાર મુજબ જૂથ થયેલ છે. કેબલ્સનું સામાન્ય રીતે તેને વાયરની સંખ્યા મુજબ અને ગેજ મુજબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.
5 કેબલ્સમાં પોઝિટિવ અથવા હોટ રેખાઓ હોય છે જે વર્તમાન અને તટસ્થ રેખા ધરાવે છે જે લૂપ પૂર્ણ કરે છે. ત્યાં ત્રીજી વાયર પણ હોઇ શકે છે જે ગ્રાઉન્ડ વાયર તરીકે કામ કરે છે.