અસ્થિ કેન્સર અને લ્યુકેમિયા વચ્ચેનો તફાવત

બોન કેન્સર વિ લ્યુકેમિયા

અસ્થિ કેન્સર જીવલેણ ટ્યુમર્સ છે જે અસ્થિમાંથી ઊભી થાય છે. ઓસ્ટીયો સાર્કોમા, ચૉન્ડ્રો સરકોમા અને ફાઇબ્રો સરકોમા અસ્થિ કેન્સર માટેના કેટલાક ઉદાહરણો છે. અસ્થિમાંથી ઉદભવેલા કેન્સરોને પ્રાથમિક દુરૂપયોગ કહેવામાં આવે છે. જોકે અસ્થિ અન્ય કેન્સરના કેન્સર કોશિકાઓના ડિપોઝિટ માટે એક સામાન્ય સ્થળ છે (સ્તન કેન્સર, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, થાઇરોઇડ કેન્સર). બોન કેન્સર સારવાર માટે મુશ્કેલ છે. તેઓ કેમોથેરાપી અને રેડિયો ઉપચારને નબળી રીતે પ્રતિસાદ આપે છે. અસરગ્રસ્ત અસ્થિ પીડાને દૂર કરી શકે છે અને આ હાડકાં પોતાની તાકાત છૂટછાટ કરે છે અને સરળતાથી ફ્રેક્ચર મેળવી શકે છે. અસરગ્રસ્ત ભાગનું વિચ્છેદ અસ્થિ કેન્સર માટે સારવાર વિકલ્પ છે. જો કે, ગૌણ થાપણો એક ગરીબ આઉટ આવશે. જો કેન્સર પહેલાથી જ શરીરમાં ફેલાયેલો છે, તો શરીરમાં ઘણા કેન્સર સેલ ડિપોઝિટ મળી શકે છે.

કેન્સરના અંતમાં તબક્કામાં, પીડા નિયંત્રણ અને મદદરૂપ સારવાર એ મેનેજમેન્ટનું મુખ્ય નિવાસ છે.

લ્યુકેમિયા લોહીનું કેન્સર છે. રક્તના કોશિકાઓ (શ્વેત રક્તકણ, લાલ રક્ત કોશિકા, પ્લેટલેટ્સ) અસ્થિ મજ્જામાંથી રચાય છે, લ્યુકેમિયાને અસ્થિ મજ્જા એસ્પિરેશન બાયોપ્સી દ્વારા નિદાન થાય છે. કોશિકાઓની અસામાન્ય રચના રક્ત કોશિકાઓમાં કેન્સર દર્શાવે છે. લ્યુકેમિયા રક્તના સફેદ કોશિકાઓ પર અસર કરે છે. ઓવર, સફેદ કોશિકાઓના અસામાન્ય ઉત્પાદનમાં લાલ સેલના ઉત્પાદનની ઉણપ થાય છે. લ્યુકેમિયા દર્દી એ એનિમિયા સાથે હાજર હોઇ શકે છે. જેમ જેમ સફેદ કોશિકાઓ અસામાન્ય છે તેમ તેમ તેઓ સૂક્ષ્મ જીવો સામે યોગ્ય રક્ષણાત્મક કાર્ય કરી શકતા નથી. લ્યુકેમિયાને સેલ કોશિકાઓ સાથે જોડવામાં આવે છે. બધા, એએમએલ, સીએલએલ, સીએમએલ લ્યુકેમિયા માટેના ઉદાહરણો છે.

લ્યુકેમિયાને કેમોથેરાપી સાથે સારવાર કરી શકાય છે. કેટલાક લ્યુકેમિયાને અસ્થિમજ્જા પ્રત્યારોપણથી દૂર કરી શકાય છે. અસ્થિ કેન્સરથી વિપરીત, લ્યુકેમિયા બાળપણમાં થઇ શકે છે

સંક્ષિપ્તમાં:

- સેરકોમસ પ્રાથમિક અસ્થિ કેન્સર છે.

- અન્ય કેન્સરના અસ્થિમાં માધ્યમિક ડિપોઝિટનું નામ અસ્થિ મેટાસ્ટેટિક કેન્સર છે.

- લ્યુકેમિયા લોહીનું કેન્સર છે. કેન્સરમાં બોન મેરોનો સમાવેશ થાય છે

- જો કોઇ શરૂઆતનું નિદાન થયું હોય તો કેટલાક પ્રકારનું લ્યુકેમિયા સંપૂર્ણપણે ઉપચાર કરી શકાય છે.

- લ્યુકેમિયા બાળપણ અને વૃદ્ધ લોકોમાં સામાન્ય છે