ઓડિટ અને મૂલ્યાંકન વચ્ચેનો તફાવત

ઓડિટ વિ મૂલ્યાંકન

ઓડિટ અને મૂલ્યાંકન કોઈપણ સંગઠનને લગતી બે મહત્ત્વની શરતો છે અને ઉત્પાદનો અને કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવાના સાધનનો સંદર્ભ આપે છે. આ બે પ્રક્રિયાઓમાં ઘણી સામ્યતા છે પરંતુ ત્યાં ભયંકર તફાવતો છે જેને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આ લેખમાં આ મતભેદોને પ્રકાશિત કરવા માટે વ્યક્તિને વધુ સારી રીતે પ્રશંસા કરવા માટે સક્ષમ બનાવવું પડશે.

જ્યારે ઑડિટ વ્યક્તિ, સંસ્થા અથવા પ્રોડક્ટનું મૂલ્યાંકન તેના અધિકૃતતા અને માન્યતાને નિર્ધારિત કરવા માટે અથવા પૂર્વવ્યાખ્યાયિત પ્રક્રિયાના સમૂહની પાલનને ચકાસવા માટે થાય છે, મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાને સમજવાની અને પછી યોગ્ય બનાવે છે સુધારેલા પરિણામ મેળવવા પ્રક્રિયામાં ફેરફાર. જો તેઓ બંને પ્રકારના આકારણીઓ છે, તો ઓડિટ કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે નાણાકીય સંસ્થામાં કોઈ નાણાકીય અનિયમિતતા નથી, મૂલ્યાંકન કોઈપણ સંસ્થામાં હાથ ધરવામાં આવે છે કે કેમ તે નાણાકીય છે અથવા કાર્યક્ષમતાના મૂલ્યાંકન માટે પ્રવૃત્તિના અન્ય ક્ષેત્રમાં હોય છે. સિસ્ટમ જોકે અંતમાં, સુરક્ષા જોખમો, પર્યાવરણીય અને અન્ય પ્રણાલીના પ્રભાવનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઓડિટ કરવામાં આવે છે.

મૂલ્યાંકન પાછળના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રક્રિયાને વધુ સારી રીતે સમજવા અને આમ કરવાથી શીખવા માટે છે. તેનો અર્થ એ થાય કે તમે સિસ્ટમ અથવા પ્રક્રિયાને વધુ સારી રીતે બનાવી શકો છો જ્યારે તમે તેને સંપૂર્ણપણે સમજી શકો છો. વધુ કાર્યક્ષમતા મેળવવા માટે ફરીથી એન્જીનિયરિંગ દ્વારા પ્રક્રિયાની નવી રીતો અથવા ફરીથી ડિઝાઇન કરવા માટે તે કરવામાં આવે છે. મૂલ્યાંકનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળો એ છે કે જો આપણે યોગ્ય વસ્તુઓ કરી રહ્યા છીએ, પછી ભલે આપણે તેને યોગ્ય રીતે કરી રહ્યા હોય, અને શું તે કરવાના વધુ સારા રસ્તા છે મૂલ્યાંકન એ જાણવા માટે એક સારો રસ્તો છે કે પરિણામો હાંસલ કરવામાં આવે છે કે નહીં, અને જો નહીં, નિષ્ફળતા પાછળનાં કારણો શું છે?

બીજી બાજુ ઓડિટ એક સાધન છે જે તેની ખાતરી કરવા માટે કે સંસ્થાના સંચાલન અને પ્રક્રિયાની પૂર્વ નિર્ધારિત પ્રમાણભૂત કાર્યવાહીના પાલન કરવામાં આવે છે અને જો કોઈ નાણાકીય ગેરરીતિઓ હોય તો. એકંદરે કાર્યક્ષમતા અને સંગઠનની કામગીરી ઓડિટ દ્વારા ચકાસાયેલ છે. ઓડિટ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના, ગુણવત્તા અને સંકલિત ઑડિટ છે. જ્યારે ગુણવત્તા ઓડિટસ મેનેજમેન્ટની કાર્યક્ષમતાને અસરકારક રીતે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા લક્ષ્યો સુધી પહોંચે છે, ત્યારે સંકલિત ઑડિટ નાણાકીય અહેવાલ સાથે કંપનીના આંતરિક નિયંત્રણને ધ્યાનમાં લે છે.

ઓડિટ આંતરિક અથવા બાહ્ય હોઈ શકે છે આંતરિક ઓડિટ સંસ્થામાં નિષ્ણાતો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે અને ટોચના મેનેજમેન્ટને જાણ કરે છે. બીજી બાજુ, બાહ્ય ઓડિટ સ્વતંત્ર ઓડિટ કંપનીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે અને પરિણામો ઓડિટ કરવામાં આવી રહી સંસ્થાના ગવર્નિંગ બોડી માટે પહોંચાડાય છે.

ઓડિટ અને મૂલ્યાંકન વચ્ચે તફાવત

• મૂલ્યાંકન ચાલુ આંતરિક પ્રક્રિયા છે અને મેનેજમેન્ટ ચક્રનો એક ભાગ છે.બીજી બાજુ, ઑડિટ મેનેજમેન્ટ ચક્ર પછી આવે છે અને તેમાંથી સ્વતંત્ર છે.

• ઓડિટ નાણાકીય અનિયમિતતા નિર્દેશ કરે છે ત્યારે સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે વધુ સારી રીતે કરવા વિશે મૂલ્યાંકનની વાતો

• ઓડિટ ઓપરેશનલ ચક્રની કોઈપણ સમયે કરી શકાય છે જ્યારે મૂલ્યાંકન સામાન્ય રીતે અંતે થાય છે. એક તબક્કો

• એક સંસ્થાના કાર્યક્ષમતાને સુધારવા બંનેનો હેતુ અને તેની સાથે સુસંગતતામાં જ હોવું જોઈએ.