એસેટ મેનેજમેન્ટ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ વચ્ચેનો તફાવત

એસેટ મેનેજમેન્ટ vs વેલ્થ મેનેજમેન્ટ

લોકો બે શરતો, સંપત્તિ અને સંપત્તિમાં દેખાય સમાનતાને કારણે એસેટ મેનેજમેન્ટ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વચ્ચે ભેળસેળ કરે છે અને એકબીજાના બદલામાં તેનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ અસેટ મેનેજમેન્ટ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વચ્ચે તફાવત છે. બંને, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને એસેટ મેનેજમેન્ટ એવી શરતો છે જે નાણાકીય સ્રોતો અને વધતી જતી રોકાણોનું સંચાલન કરવાની પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરતી વખતે વપરાય છે. સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને એસેટ મેનેજમેન્ટ બંનેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સંપત્તિ વધવા, રોકાણની આવકમાં વધારો અને રોકાણથી નફાકારકતામાં સુધારો કરવો. વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને અસેટ મેનેજમેન્ટ થોડા તફાવત સાથે એકબીજા સમાન છે. નીચેનો લેખ બંને શબ્દો પર નજીકથી નજર રાખે છે અને સમાનતા અને એસેટ મેનેજમેન્ટ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે.

એસેટ મેનેજમેન્ટ શું છે?

એસેટ મેનેજમેન્ટ બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા રોકાણકારોની અસ્કયામતોનું સંચાલન કરવા માટેની સેવાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. અસેટ મેનેજમેન્ટમાં શેરો, બોન્ડ્સ, રીઅલ એસ્ટેટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એસેટ મેનેજમેન્ટ ખૂબ મોંઘું છે અને તે સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ નેટવર્થ વ્યક્તિઓ, કોર્પોરેશનો, સરકારો અને અન્ય સિક્યોરિટીઝ દ્વારા કરવામાં આવે છે જેનો અસ્કયામતોનો મોટો પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે એસેટ મેનેજમેન્ટ સેવાઓમાં મૂલ્ય, નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય, વૃદ્ધિની ક્ષમતા અને અસ્કયામતોની વિવિધ રોકાણની તકો નક્કી કરવામાં સમાવેશ થાય છે. એસેટ મેનેજર્સના કાર્યોમાં ભૂતકાળ તેમજ વર્તમાન ડેટા, જોખમ વિશ્લેષણ, પ્રક્ષેપણ બનાવટ, એસેટ મેનેજમેન્ટ માટેની વ્યૂહરચના બનાવટનું વિશ્લેષણ અને સૌથી વધુ શક્ય વળતર સાથે અસ્કયામતોને ઓળખવામાં સમાવેશ થાય છે. સંસ્થાકીય એસેટ મેનેજમેન્ટ એ એસેટ મેનેજમેન્ટ અને એડવાઇઝરી સર્વિસીઝના વિશિષ્ટ સમૂહને રજૂ કરે છે જે ખાસ કરીને મોટી સંસ્થાકીય રોકાણકારોને આપવામાં આવે છે.

વેલ્થ મેનેજમેન્ટ શું છે?

સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન એ વ્યાપક નાણાકીય વ્યવસ્થાપન ખ્યાલ છે જેમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ, રીઅલ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, ટેક્સ પ્લાનિંગ, ઇન્વેસ્ટમેંટ સલાહકારી સેવાઓ, નાણાકીય આયોજન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સંપત્તિ વ્યવસ્થાપનની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે: એક વ્યાવસાયિક સેવા જેમાં રોકાણનો સમાવેશ થાય છે સલાહ, કર અને એકાઉન્ટિંગ સેવાઓ અને ફીની જોગવાઈ માટે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ. વેલ્થ મેનેજમેન્ટ એ મેનેજમેન્ટ અથવા કોઈપણ નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે જેમાં આવક અને સંપત્તિના નિર્માણ અથવા સંચાલનનો સમાવેશ થાય છે. ઉચ્ચ નેટવર્થ વ્યક્તિઓ, કોર્પોરેશનો, નાના ઉદ્યોગો વગેરે માટે સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન સેવાઓ અગત્યની છે.કે નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં સહાયની જરૂર છે. સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન ખૂબ વ્યાપક છે કારણ કે સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન એક ગ્રાહકથી બીજામાં અલગ છે. એક વ્યક્તિને એક ચેકબુક સંતુલિત કરવા માટે અથવા ટ્રસ્ટ્સનું નિર્માણ, એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, વગેરે. કોર્પોરેશન માટે વેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં ટેક્સ પ્લાનિંગ, ઇન્વેસ્ટમેંટ એડ્વાઇઝરી જેવી સેવાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. ઉચ્ચ નેટવર્થ સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિશિષ્ટ સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન સેવાઓ મોટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયોઝ અને ઊંચી નેટવર્થ અસ્કયામતો ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે

એસેટ મેનેજમેન્ટ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વચ્ચે શું તફાવત છે?

વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ બંને સેવાઓ છે જે એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને એસેટ મેનેજમેન્ટ બંને ખાનગી બેન્કિંગ સેવાઓની છત્ર હેઠળ આવે છે. વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ એ બન્ને નાણાકીય સેવાઓ છે જે વધતી જતી સંપત્તિ, રોકાણની આવકમાં વધારો, નફાકારકતામાં વધારો અને વળતર વધારવા માટેનું લક્ષ્ય છે. સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન પરિપ્રેક્ષ્યમાં ઘણું વિસ્તૃત છે અને એસેટ મેનેજમેન્ટ સેવાઓ, ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ, રિયલ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, ટેક્સ પ્લાનિંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ, એસેટ મેનેજમેન્ટ એ અસ્કયામતો અને રોકાણ જેવા કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ, રિયલ એસ્ટેટ અને અન્ય અસ્કયામતો.

સારાંશ:

એસેટ મેનેજમેન્ટ વિ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ

• વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ એવી શરતો છે જે નાણાકીય સ્રોતો અને વધતી જતી રોકાણોનું સંચાલન કરવાની પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરતી વખતે વપરાય છે.

• સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને એસેટ મેનેજમેન્ટ બંનેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સંપત્તિ વધવા, રોકાણની આવકમાં વધારો અને રોકાણથી નફાકારકતામાં સુધારો કરવો.

એસેટ મેનેજમેન્ટ રોકાણકારોની અસ્ક્યામતોના સંચાલનમાં બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રદાન કરેલી સેવાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે.

એસેટ મેનેજર્સના કાર્યોમાં ભૂતકાળ તેમજ વર્તમાન ડેટા, જોખમ વિશ્લેષણ, પ્રક્ષેપણ બનાવટ, એસેટ મેનેજમેન્ટ માટેની વ્યૂહરચના બનાવટનું વિશ્લેષણ અને સૌથી વધુ શક્ય વળતર સાથે અસ્કયામતોની ઓળખાણ શામેલ છે.

• વેલ્થ મેનેજમેન્ટ એ વ્યાપક નાણાકીય વ્યવસ્થાપન ખ્યાલ છે જેમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ, રીઅલ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, ટેક્સ પ્લાનિંગ, ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઈઝર સેવાઓ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

• બીજી બાજુ, એસેટ મેનેજમેન્ટ, શેર, બોન્ડ્સ, રિયલ એસ્ટેટ અને અન્ય અસ્કયામતો જેવા અસ્કયામતો અને રોકાણોના સંચાલન સાથે સંબંધિત છે.

ચિત્ર સૌજન્ય: Magik. દાસ (સીસી બાય-એસએ 3. 0), જીન-લૂઇસ ઝિમરમેન (સીસી દ્વારા 2. 0)