ચાલુ ખાતા અને બચત ખાતા વચ્ચેના તફાવત

ચાલુ ખાતું વિ બચત ખાતું

બચત ખાતું અને વર્તમાન ખાતા બે સૌથી સામાન્ય છે વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓ દ્વારા જાળવવામાં આવેલી હિસાબના પ્રકારો જ્યારે બન્ને બચત ખાતાઓ અને વર્તમાન ખાતા વ્યક્તિગત રીતે અથવા ધંધાને તેમના ભંડોળને અમુક રીતે સંચાલિત કરવા માટે મદદ કરે છે, તેઓ જે હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેમની લાક્ષણિકતાઓ, ચાર્જ ચાર્જ, વ્યાજની કમાણી, વગેરે જેવી શરતોમાં એકબીજાથી અલગ છે. સમજવું બે પ્રકારનાં એકાઉન્ટ્સ વચ્ચેનો તફાવત આવશ્યક છે કારણ કે આનાથી બૅન્ક એકાઉન્ટમાં તેમના ભંડોળ જાળવવામાં રસ ધરાવનાર કોઈપણને મદદ મળશે. આ લેખ દરેક પ્રકારનાં બૅંક ખાતાની સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે અને સમજાવે છે કે તે કેવી રીતે એકબીજાથી સમાન અને અલગ છે.

બચત ખાતું

બચત ખાતું જે નામ સૂચવે છે તે મુખ્યત્વે ભંડોળ બચાવવાના હેતુ માટે ખુલ્લા છે. સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ્સ સામાન્ય રીતે એકાઉન્ટ ધારકને રાખવામાં આવેલા ભંડોળ પર વ્યાજની મોટી ટકાવારી આપે છે. વ્યાજની ટકાવારી બેંક પર આધાર રાખી શકે છે, એકાઉન્ટમાં જાળવવામાં આવેલી રકમ અને એકાઉન્ટનો પ્રકાર. બચત ખાતાઓ પાસે એક મહિનાની અંદર ઉપાડની સંખ્યા પરની મર્યાદા હોય છે, અને તેનાથી તે પાછી ખેંચવામાં આવેલા કોઈપણ ભંડોળ માટે એક નાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. જોકે, થાપણોની સંખ્યા પર કોઈ મર્યાદા નથી કે જે બનાવી શકાય. સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ્સ એકાઉન્ટ ખાતાને ખાતામાં અસ્તિત્વમાં રહેલા રકમ સુધીના ભંડોળને પાછી ખેંચી આપે છે અને બચત ખાતાઓ માટે કોઈ ઓવરડ્રાફટ સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. બચત ખાતામાં બૅન્ક, ચુકવણીના વ્યાજની રકમ, અને એકાઉન્ટના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, લઘુત્તમ સિલક આવશ્યકતા હોઈ શકે છે.

કરન્ટ એકાઉન્ટ

વર્તમાન ખાતાંઓ ચેક્સ ડિપોઝ કરવાના માધ્યમ તરીકે અને બિલ ચુકવણી હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. વર્તમાન ખાતા સામાન્ય રીતે હોલ્ડિંગ ફંડ્સ પર હિસાબી હિત આપતા નથી; જોકે, બેંક અથવા એકાઉન્ટના પ્રકાર પર આધાર રાખીને કેટલાક અપવાદ હોઈ શકે છે. વર્તમાન ખાતામાં સામાન્ય રીતે ઉપાડની સંખ્યા પર મર્યાદા હોતી નથી જે કરી શકાય છે; જેનો અર્થ એ થાય કે જો ખાતા ધારકોને ઉપાડ કરવામાં આવે તો વધારાની ફી વસૂલ કરવામાં આવશે નહીં. ચાલુ ખાતા સાથે ભંડોળને ઍક્સેસ કરવું સરળ છે, અને જ્યાં સુધી તેઓ બેંક સાથે ઓવરડ્રાફટ સુવિધા ગોઠવતા હોય ત્યાં સુધી એકાઉન્ટ ધારક વધુ ફંડિંગ (તેમના ખાતામાં નાણાંની રકમ કરતા) ઍક્સેસ કરી શકે છે. ચાલુ ખાતાઓમાં ઘણી બધી ફી હોય છે જેમાં એટીએમ, ઓવરડ્રાફટ સવલતો, ઓનલાઈન બિલ પેમેન્ટ સવલતો, વગેરે માટેની ફી સહિત ચૂકવવાની જરૂર છે.મોટા ભાગના વર્તમાન ખાતાઓને પણ ઓછામાં ઓછા બેલેન્સની જાળવણીની જરૂર રહે છે જેથી એકાઉન્ટમાં બિલ ચુકવણીઓને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી ફંડ હશે જે સુનિશ્ચિત છે.

કરન્ટ એકાઉન્ટ અને સેવિંગ એકાઉન્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

વર્તમાન ખાતા અને બચત ખાતાઓ તેમના વિવિધ લક્ષણો અને હેતુઓને લીધે એકબીજાથી અલગ છે, જેના માટે તેઓ ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો કે, તે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશ્યક છે કે બેંકોએ તેમની વિવિધ પ્રકારની બચત અને વર્તમાન એકાઉન્ટ્સમાં ફેરફાર કર્યો છે, અને બંને વચ્ચેની રેખાને અસ્પષ્ટ કરવાનું શરૂ થઈ રહ્યું છે. જો કે, ઘણા તફાવતો છે જે બહાર ઊભા છે. બચત ખાતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભવિષ્ય માટે ભંડોળ બચાવવા માટે છે. વર્તમાન ખાતું ખોલાવવાનો હેતુ ચેક ડિપોઝિટ અને ચુકવણીઓનું સંચાલન કરવાનું છે. બચત ખાતાં ઊંચા વ્યાજ દર આપે છે, જ્યારે વર્તમાન ખાતા સામાન્ય રીતે વ્યાજ ચૂકવતા નથી. ચાલુ ખાતાઓ ઓવરડ્રાફટની સવલતો, ઑનલાઈન પેમેન્ટ સવલતો અને સ્વચાલિત બિલ ચુકવણીની સુવિધાઓ પણ આપે છે, જે બચત ખાતા ધારકોને આપવામાં આવતી નથી.

સારાંશ:

કરન્ટ એકાઉન્ટ વિ. બચત ખાતું

• બચત ખાતાઓ અને વર્તમાન ખાતા એ બે સૌથી સામાન્ય પ્રકારનાં એકાઉન્ટ્સ છે જે વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓ દ્વારા જાળવવામાં આવે છે.

• બચત ખાતાંઓ સૂચવે છે કે મુખ્યત્વે ભવિષ્ય માટે બચત ભંડોળના હેતુ માટે ખુલ્લા છે.

• વર્તમાન ખાતાંઓ ચેક્સ ડિપોઝ કરવાના માધ્યમ તરીકે અને બિલ પેમેન્ટ હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

• બચત ખાતાઓ ઊંચા વ્યાજ દર ચૂકવે છે જ્યારે વર્તમાન ખાતા સામાન્ય રીતે વ્યાજ ચૂકવતા નથી.

• કરન્ટ એકાઉન્ટ્સ ઓવરડ્રાફટ સવલતો, ઓનલાઈન પેમેન્ટ સવલતો અને સ્વચાલિત બિલ ચુકવણીની સુવિધા આપે છે, જે બચત ખાતા ધારકોને આપવામાં આવતી નથી.