એપીએ અને એમએલએ વચ્ચેનો તફાવત

એપીએ vs વિધાનસભા < એએપીએ અને ધારાસભ્ય વચ્ચેનું તફાવત એક જાણકાર હકીકત છે જ્યારે તે સંશોધન પત્ર લખવાનું આવે છે. આ કારણ એ છે કે APA અને MLA એ સંશોધન પત્રકો લખવા માટેની બે મુખ્ય શૈલીઓ છે. તેઓ એક અને સમાન નથી. બે શૈલીઓ વચ્ચે કેટલાક તફાવતો છે તેથી, જો તમને બંને વચ્ચેનો તફાવત, અને દરેક શૈલી તેની લાક્ષણિકતાઓ તરીકે નથી જાણતા હોય, તો પછી તમે એક સંશોધન પેપર ઉત્પન્ન કરી શકો છો કે જે તમારા માટે હારીના ગુણને સમાપ્ત કરશે. ધારાસભ્યો શૈલી માનવતા અને કળા સાથે સંકળાયેલા સંશોધન પેપરોમાં લાગુ પડે છે. બીજી તરફ, સામાજિક વિજ્ઞાનથી સંબંધિત સંશોધન પેપર્સ લખતી વખતે એપીએ શૈલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

એપીએ શું છે?

એપીએ (APA) એ અમેરિકન સાયકોલોજિકલ એસોસિએશન સંશોધન પેપર લેખનની એપીએ શૈલીના સામાન્ય સ્વરૂપમાં,

• એક શીર્ષક પૃષ્ઠ

પૃષ્ઠ નંબર

• અમૂર્ત

• શીર્ષકોની

• દ્રશ્ય સાબિતી, જો કોઈ હોય અને, અલબત્ત ,

• ગ્રંથસૂચિ અથવા સંદર્ભો પસંદ કરો

પસંદ કરેલી ગ્રંથસૂચિ તરીકે ઓળખાતી છેલ્લી આઇટમ આ ફોર્મેટમાં ખૂબ જ મહત્વની છે એટલે કે લેખક સંશોધન પત્ર લખતી વખતે તેમણે પુસ્તકો અથવા સામયિકોની યાદી આપશે. વાસ્તવમાં, ઘણા કિસ્સાઓમાં લેખક દ્વારા પ્રદાન કરેલી પસંદીલા ગ્રંથસૂચિના આધારે સંશોધન પેપરનું મૂલ્ય અંદાજવામાં આવે છે.

ધારાસભ્ય શું છે?

ધારાસભ્ય આધુનિક ભાષા સંગઠન માટે વપરાય છે. એક ધારાસભ્ય કાગળના સામાન્ય ઔપચારિકમાં,

• ધારા નિવેદન

• પૃષ્ઠ ક્રમાંક

• પુરાવા

• ગ્રંથસૂચિ

આ ઘટકો સંબંધિત કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે. સંશોધન પેપર લેખનની ધારાસભ્ય શૈલીના સામાન્ય સ્વરૂપમાં શીર્ષક પાનું શામેલ નથી. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, તે 'એક કામ કરે છે પાનું' કહેવામાં આવે છે તે સ્વરૂપમાં પસંદ કરો ગ્રંથસૂચિ સમાવેશ થાય છે. સંશોધન પેપરના લેખક તરીકેનું તમારું નામ પ્રથમ પૃષ્ઠના ટોચના ડાબા ખૂણામાં શામેલ થવું જોઈએ. નોંધવું રસપ્રદ છે કે ધારાસભ્ય શૈલીમાં લખાયેલા રિસર્ચ પેપરના પ્રથમ પૃષ્ઠના ટોચે ડાબા હાથના ખૂણામાં પ્રશિક્ષકનું નામ, તારીખ અને કોર્સનું ટાઇટલ હોવું જોઈએ. તે બધા પૃષ્ઠોની સંખ્યા મહત્વની છે અને કાગળનું શીર્ષક કેન્દ્રિત છે તે જોવા માટે કાળજી લેવી જરૂરી છે. 'કૃતિઓ ટાંકવામાં આવેલું પાનું' માટે અલગ પૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરવાનું સમાનરૂપે મહત્વપૂર્ણ છે. વિવિધ લેખકોનાં નામો અનુસાર તમારે મૂળાક્ષરોમાંના સામયિકો અને પુસ્તકોનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે.

એપીએ અને ધારાસભ્ય વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એપીએ અને એમએલએ બંને લેખન સંશોધન પત્રની શૈલી છે. તે બંને બમણો અંતરે છે. ધારાસભ્યો શૈલી માનવતા અને કળા સાથે સંકળાયેલા સંશોધન પેપરોમાં લાગુ પડે છે.બીજી તરફ, સામાજિક વિજ્ઞાનથી સંબંધિત સંશોધન પેપર્સ લખતી વખતે એપીએ શૈલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

• એપીએ (ABA) અમેરિકન સાયકોલોજિકલ એસોસિએશન માટે વપરાય છે. ધારાસભ્ય આધુનિક ભાષા સંગઠન માટે વપરાય છે.

• જ્યારે એપીએ (APA) ફોર્મેટમાં અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે ત્યારે આ વસ્તુઓ છે કે જેમાં તમારે શામેલ કરવું જોઈએ. એક શીર્ષક પૃષ્ઠ, પૃષ્ઠ ક્રમાંકો, અમૂર્ત, હેડિંગ, થીસીસ નિવેદન, તમારા સંશોધન અને ગ્રંથસૂચિ માટે પુરાવા. એક ધારાસભ્ય સંશોધન પેપર માટે, કોઈ શીર્ષક પાનું આવશ્યક નથી. જો કે, તમારે તમારું નામ, તમારું પ્રશિક્ષકનું નામ, તારીખ અને પ્રથમ પૃષ્ઠના ટોચના ડાબા ખૂણા પરનું કોર્સ શીર્ષક મુકવું પડશે. આ ઉપરાંત, થિસીસ સ્ટેટમેન્ટ, પેજ નંબર, પુરાવા અને ગ્રંથસૂચિ.

• APA માં, ગ્રંથસૂચિ 'સંદર્ભો તરીકે ઓળખાય છે 'વિધાનસભામાં, ગ્રંથસૂચિને' કાર્યો તરીકે ટાંકવામાં આવે છે 'તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 'આ પૃષ્ઠ બંને શૈલીઓ માટે સંશોધનના અંતે આવે છે

• APA માં ટાંકતા કાર્ય નીચે મુજબ છે: છેલ્લું નામ, પ્રથમ પ્રારંભિક (બેથ, એ.)

• ધારાસભ્યનો ઉલ્લેખ કરતા કાર્ય નીચે પ્રમાણે છે: છેલ્લું નામ, પ્રથમ નામ, (બેથ, એની ).

• જ્યારે તમે APA માં ટેક્સ્ટમાં દર્શાવી રહ્યાં છો, જો લેખકના નામ સજામાં હોય તો તમારે નામ પછી પ્રકાશનનું વર્ષ શામેલ કરવું પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, 'બેથ (2011) એ કહ્યું કે ...' ' • જ્યારે તમે ધારાસભામાં ટેક્સ્ટમાં ટાંકતા હોવ છો, લેખકનું નામ સજામાં હોય ત્યારે તમારે પૃષ્ઠ નંબર શામેલ કરવો પડે છે જ્યાં માહિતી માહિતીના અંતમાં મળી આવે છે. સજા ઉદાહરણ તરીકે, 'બેથે જણાવ્યું હતું કે બે જાતિઓ માટે તેમની શક્તિ અને નબળાઈઓ (23) ને ઓળખવા માટે તે નિર્ણાયક હતી. '

• જ્યારે લેખકનું નામ સજામાં સામેલ ન હોય, ત્યારે APA માં, વાક્યના અંતમાં લેખકનું છેલ્લું નામ અને પ્રકાશનનું વર્ષ લખો. ઉદાહરણ તરીકે, 'બે જાતિઓ તેમની શક્તિ અને નબળાઈઓ (બેથ, 2011) ને ઓળખવા માટે નિર્ણાયક હતી. 'વિધાનસભામાં, સજાના અંતે લેખકનું છેલ્લું નામ અને પૃષ્ઠ નંબર મૂકો. ઉદાહરણ તરીકે, 'બે જાતિઓ તેમની શક્તિ અને નબળાઈઓ (બેથ 23) ને ઓળખવા માટે નિર્ણાયક હતી. '