વાર્ષિકી અને જીવન વીમા વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - એન્યુટી વિ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ

વાર્ષિકી અને જીવન વીમા બંનેનો એક ભાગ તરીકે ગણવા જોઇએ. લાંબા ગાળાની નાણાકીય યોજના વાર્ષિકી અને જીવન વીમા વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે વાર્ષિકી નિવૃત્તિ યોજનાનો એક સાધન છે જ્યાં એક વ્યક્તિ નિવૃત્તિ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એકીકૃત રકમને એક બાજુ રાખે છે જ્યારે જીવન વીમાને આર્થિક પૂરી પાડવા માટે લેવામાં આવે છે વ્યક્તિના મૃત્યુ સમયે આશ્રિતો માટે રક્ષણ ચોક્કસ પ્રકારનાં વાર્ષિકી અને જીવન વીમામાં, એક લાભાર્થી કે જે ભંડોળનો દાવો કરવા માટે કાનૂની અધિકાર મેળવવા માટે ક્યાં તો નીતિ લે છે વ્યક્તિગત દ્વારા સ્પષ્ટ થયેલ છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 વાર્ષિકી શું છે
3 જીવન વીમા શું છે
4 સાઇડ બાય સાઇડરિસન - ટેન્યુલર ફોર્મમાં વાર્ષિકી વિ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ
5 સારાંશ

વાર્ષિકી એટલે શું?

વાર્ષિકી એક રોકાણ છે જેમાંથી સમયાંતરે ઉપાડ કરવામાં આવે છે. વાર્ષિકીમાં રોકાણ કરવા માટે, રોકાણકારને એક જ સમયે રોકાણ કરવા માટે મોટી રકમની રકમ હોવી જોઈએ અને સમયાંતરે ઉપાડ કરવામાં આવશે. વાર્ષિકી કર-વિલંબિત નાણાકીય ઉત્પાદનો છે, જેનો અર્થ થાય છે કે કર બચત કરવામાં આવે છે. વાર્ષિકી મુખ્યત્વે નિવૃત્તિ પર બાંયધરીકૃત આવક મેળવવા માટે નિવૃત્તિ યોજનાઓ તરીકે બહાર લેવામાં આવે છે. નીચે આપેલા કેટલાક મુખ્ય પ્રકારનાં વાર્ષિકી છે.

ફિક્સ્ડ એંજ્યુટી

ફિક્સ્ડ એન્યુઇટી એ આ પ્રકારનાં વાર્ષિકીઝ પર ગેરંટીકૃત આવક મેળવી છે જ્યાં વ્યાજ દરો અને બજારના વધઘટમાં થયેલા ફેરફારોથી આવક પર અસર થતી નથી; આમ આ વાર્ષિકીનું સલામત પ્રકાર છે. નીચેના નિશ્ચિત વાર્ષિકીના વિવિધ પ્રકારો છે.

તાત્કાલિક વાર્ષિકી

તાત્કાલિક વાર્ષિકીમાં, રોકાણકાર પ્રારંભિક રોકાણ કર્યા પછી તરત ચુકવણી મેળવે છે.

ડિફ્રીડ ઍન્યુઇટી

વિલંબિત વાર્ષિકી ચૂકવણી કરવા માટે શરૂ કરતા પહેલા પૂર્વ-નિર્ધારિત સમય ગાળા માટે નાણાં એકઠું કરે છે.

મલ્ટી વર્ષ ગેરેન્ટી વાર્ષિકી (MYGAS)

ચોક્કસ સમયગાળા માટે દર વર્ષે નિશ્ચિત વ્યાજ દર ચૂકવે છે.

વેરિએબલ એન્યુઇટી

વેરિએબલ એન્યુઇટીમાં, આવકની રકમ બદલાય છે કારણ કે તેઓ ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરીને અથવા બોન્ડ સબકૅટસમાં રોકાણ કરીને વળતરના ઊંચા દરે રોકાણકારો માટે તક આપે છે. આવક સબકાઉંટ મૂલ્યોની કામગીરીના આધારે બદલાઈ જશે. આ એવા રોકાણકારો માટે આદર્શ છે જે ઊંચી વળતરથી ફાયદો મેળવવા માગે છે, પરંતુ તે જ સમયે, સંભવિત જોખમો સહન કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.સંકળાયેલ જોખમને કારણે વેરિયેબલ વાર્ષિકીની ઊંચી ફી હોય છે.

વિવિધ વાર્ષિકીની શરતો એકબીજાથી જુદી હોય છે, કેટલીક વાર્ષિકીની ચૂકવણી વાર્ષિકીદારની મૃત્યુના અંતે થાય છે જ્યારે અન્ય લોકો નિયુક્ત લાભાર્થીને ચુકવણી કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

જીવન વીમા શું છે?

જીવન વીમા, જેને જીવન ખાતરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ વીમાદાતા (પક્ષ જે વીમો વેચે છે) અને વીમેદાર (વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલી વ્યક્તિ) વચ્ચેનું એક કોન્ટ્રાક્ટ છે, જેમાં વીમેદાર વીમો ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે ચોક્કસ નુકશાન, બીમારી (ટર્મિનલ અથવા નિર્ણાયક) અથવા વીમાધારકની મૃત્યુ માટે વીમાદાતા દ્વારા વળતર માટે પ્રીમિયમ. કોન્ટ્રેક્ટ શરતોમાં વીમાધારકને સામયિક હપતામાં પ્રીમિયમ ચૂકવવાની અથવા એકીકૃત રકમની જરૂર પડશે.

વીમા કરારમાં, વીમાદાતા ઘણીવાર નીતિ માલિક હોય છે. ઈ. વ્યક્તિ જે વીમા પ્રિમીયમ બનાવવા માટે જવાબદાર છે; તેમ છતાં, આ બે વ્યક્તિઓ પણ હોઈ શકે છે એક વ્યક્તિ અન્ય વતી વીમા પૉલિસી લઈ શકે છે. પોલિસીના માલિકના મૃત્યુ સમયે, નિયુક્ત લાભાર્થીને પોલિસીના ફંડ્સ પ્રાપ્ત થશે. નિયુક્ત લાભાર્થી વીમા લેવાના સમયે પોલિસી માલિક દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે.

ઇ. જી. ઇયાન અને જેસિકા પતિ અને પત્ની છે. જો ઇએન વીમા પૉલિસી માટે લાગુ પડે છે અને વીમા ચૂકવણી કરે છે, તો પછી તે બંને નીતિ માલિક અને વીમાધારક છે. જો તે જેસિકાના જીવન પર વીમા પૉલિસી લે છે, તો તે વીમેદાર છે અને ઇયાન એ નીતિ માલિક છે. નીતિ માલિક બાંયધરી આપનાર છે અને તે તે વીમા પ્રિમીયમ ચૂકવવા માટે વ્યક્તિ હશે.

વીમા પ્રિમીયમ વીમા કંપની દ્વારા પર્યાપ્ત સ્તરના દાવાઓ, દાવાને આવરી લેતા, વહીવટી ખર્ચને આવરી લે છે અને નફો બનાવે છે તેની ગણતરી કરવામાં આવે છે. વીમાની કિંમત વીમા કંપનીઓ દ્વારા ગણવામાં આવે છે (વીમા કારોબારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા જોખમ અંદાજ અને મૂલ્યાંકનના નિષ્ણાતો). વીમાની કિંમતની ગણતરીમાં કાર્યવાહી નીચેનાં પરિબળોને ધ્યાનમાં લે છે.

  • વ્યક્તિગત અને પારિવારિક તબીબી ઇતિહાસ
  • ડ્રાઇવિંગનો રેકોર્ડ
  • ઊંચાઈ અને વજન મેટ્રિક્સ, જેને BMI તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

વાર્ષિકી અને જીવન વીમા વચ્ચે શું તફાવત છે?

વાર્ષિકી વિ. લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ

વાર્ષિકી નિવૃત્તિ યોજનાનો એક સાધન છે, જ્યાં એક વ્યક્તિ નિવૃત્તિમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે એકીકૃત રકમને અલગ રાખે છે. જીવન વીમા એ વીમા કંપની અને વીમેદાર વચ્ચેના કરાર છે જ્યાં વીમાધારક વીમા પ્રિમીયમ ચૂકવવા માટે વળતર માટે ચોક્કસ વળતર, માંદગી અથવા વીમાધારકની મૃત્યુ માટે વળતર આપે છે.
ઉદ્દેશ
એક વાર્ષિકીનો હેતુ નિવૃત્તિમાં ઉપયોગ કરવા માટે ટેક્સ-વિલંબિત પ્રોડક્ટમાં નાણાં એકઠા કરવાનો છે. જીવન વીમાનો હેતુ આશ્રિતોને આવક પૂરી પાડવાની છે.
પ્રારંભિક મૂડીરોકાણ
એક વ્યક્તિએ એન્યુટીમાં રોકાણ કરવા માટે નોંધપાત્ર પ્રારંભિક રોકાણની જરૂર છે. વીમા પ્રિમીયમ સામયિક ધોરણે કરી શકાય છે, જીવન વીમા માટે નોંધપાત્ર પ્રારંભિક રોકાણ જરૂરી નથી.

સારાંશ - એન્યુઇટી વિ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ

વાર્ષિકી અને જીવન વીમા વચ્ચેનો તફાવત મુખ્યત્વે વ્યક્તિગત નીતિના લક્ષ્ય પર આધારિત છે.નિવૃત્તિ દરમિયાન બાંયધરીકૃત આવક મેળવવા માટે વાર્ષિકીમાં રોકાણ કરવું સામાન્ય રીતે નિવૃત્તિના નજીકના વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જીવન વીમા પૉલિસી લેવી મુખ્યત્વે અણધારી અને કમનસીબ સંજોગો માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમ કે ગંભીર બીમારી અને મૃત્યુ જ્યાં નીતિ માલિક પ્રેમભર્યા રાશિઓ માટે નાણાકીય રક્ષણ પૂરું પાડવા ઈચ્છે છે.

એન્યુઇટી વિ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સના પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાઇટન નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો. વાર્ષિકી અને લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ વચ્ચેનો તફાવત

સંદર્ભો:

1. "વાર્ષિકી અને જીવન વીમા વચ્ચેનો તફાવત "વીમા માહિતી સંસ્થા એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 09 જૂન 2017.
2. "વિવિધ પ્રકારની વાર્ષિકીઓ શું છે? "સીએનએનએમની કેબલ ન્યૂઝ નેટવર્ક, એન. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 09 જૂન 2017.
3. "જીવન વીમા શું છે? "જીવન વીમા શું છે? - લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ ઈપીએસ - ફિડેલિટી એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 09 જૂન 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1. બ્લુ ડાયમંડ ગૅલેરી
2 દ્વારા નિક યંગસન (સીસી બાઈ-એસએ 3. 0) દ્વારા "એન્યુઇટી" ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઝેન દ્વારા "લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ" (સીસી દ્વારા 2. 0) ફ્લિકર દ્વારા