બધા પર્વોઝ ફ્લોર અને પ્લેન ફ્લોર વચ્ચે તફાવત

બધા હેતુ ફ્લોર વિ બ્લેન્ડ ફ્લોર

બધા હેતુનું લોટ અને સાદો લોટ બે પ્રકારના લોટ છે જે વિવિધ હેતુઓ માટે સેવા આપે છે. તે ખરેખર, સાચું છે કે જ્યાં સુધી તેમના ઘટકોનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી તે બંને અલગ અલગ છે. બધા હેતુ લોટ બંને હાઇ અને લો ગ્લુટેન ઘઉંના મિશ્રણમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં પ્રોટીનની ઊંચી સામગ્રી છે. બીજી તરફ, સાદા લોટમાં ઓછું પ્રોટીન હોય છે. આ તમામ હેતુના લોટ અને સાદા લોટ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત છે.

તમામ હેતુઓનો વિકલ્પ અવેજીમાં સરળ છે, અને ઘણા કિસ્સાઓમાં તેને સાદા ચાર માટે બદલવામાં આવે છે, પરંતુ સાદા લોટનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમે તે જ પરિણામ મેળવી શકશો નહીં. અન્ય શક્યતા સફળ ન પણ હોય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બધા હેતુના લોટ માટે સાદા લોટને સફળતાપૂર્વક બદલી શકાતી નથી.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ હેતુઓનો ઉપયોગ ગ્રેટ બ્રિટનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સાદા લોટ જેવું જ છે. સાદા લોટ કરતાં વધુ વાનગીઓમાં બધા હેતુના લોટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સાદા લોટમાં ધાન્યના લોટમાં રહેલું નત્રિલ દ્રવ્ય સ્તર કરતાં તમામ હેતુના લોટમાં ધાન્યના લોટમાં રહેલું નત્રિલ દ્રવ્ય સ્તર પણ વધારે છે.

કઠિનતાના સંદર્ભમાં બંને પ્રકારના લોટ એકબીજાથી જુદા પડે છે. એવું કહેવાય છે કે સાદા લોટ કરતાં બધા હેતુના લોટ થોડો કઠણ છે. સાદા લોટની તુલનામાં તે ઘસરક છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, સાદા લોટ નરમ છે અને તેથી, પ્રાધાન્ય વિવિધ પ્રકારના કેક બનાવવા માં વપરાય છે. આ બધા હેતુના લોટ અને સાદા લોટ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ તફાવતો છે.