એર મલ્ટિપલિયર અને ફેન વચ્ચેનો તફાવત

એર મલ્ટિપલિયર વિ ફેન

એક ચાહક એક યાંત્રિક સાધન છે જે પ્રવાહી પ્રવાહને બનાવવા માટે વપરાય છે, ખાસ કરીને ગેસ અથવા હવામાં. તે સામાન્ય વિદ્યુત ઉપકરણ છે જે આજે આપણે ઠંડક અથવા ગરમ પ્રક્રિયા દ્વારા હવામાં ખસેડવા માટે લગભગ દરેક વિદ્યુત અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ અથવા ઉપકરણમાં જોઈ શકીએ છીએ.

એક પ્રશંસક એક ઇમ્પેલરનો સમાવેશ કરે છે, જે ફરતી હબ સાથે જોડાયેલ એન્ગ્લીડ બ્લેડનો સમૂહ છે. ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરીને હબને ફેરવવામાં આવે છે, જ્યારે બ્લેડ દબાણમાં આવે છે ત્યારે હવાને ખસેડવાની ફરજ પાડે છે. ચાહક કેટલું મોટું છે, ભલે ગમે તેટલું મોટું ઑપરેશન એ ઉપર આપેલું છે. ચાહક દ્વારા બનાવવામાં આવતો પ્રવાહ ઓછો દબાણ ઊંચું વોલ્યુમ ફ્લો છે.

ઘણીવાર ચાહકોના ચાલતા ભાગો મનુષ્યોની પહોંચથી આવરી લેવામાં આવે છે અથવા બહાર છે. તેમ છતાં, સૌંદર્યલક્ષી હેતુઓ અને સલામતી માટે, ચાહકોની વિવિધ રચનાઓ રજૂ કરવામાં આવે છે. આવા એક ડિઝાઇન એર મલ્ટિપલિયર છે. હવા ગુણાંકમાં, રોટેટિંગ અથવા ફરતા ભાગો સંપૂર્ણપણે પ્લાસ્ટિક કેસીંગ અને અદૃશ્યમાં બંધાયેલ છે.

ડાયસન્સ એર મલ્ટિપલર ડેસ્ક ચાહકો ઓક્ટોબર 200 9 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી અને જૂન 2010 માં પેડેસ્ટલ અને ટાવર વિવિધતા રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેમાં કોઈ ખુલ્લા રોટેટિંગ ઘટકો નથી અને સામાન્ય ચાહકો કરતાં સરળ એરફ્લો પહોંચાડવા માટે રચાયેલ છે. એર ગુણકને ડાયસન્સની એર-બ્લેડ હાથથી સુકાંથી સ્પિનફ તરીકે ગણવામાં આવે છે. એર બ્લેડ ડિઝાઇનમાં, ઇજનેરોને સમજાયું કે મોટા ભાગની હવા રાખવામાં આવી છે, અને સતત પ્રવાહમાં હવા ખસેડવા માટે ડિઝાઇનમાં સુધારો થયો છે. 2010 માં એર મલ્ટિપલિયર ચાહકને ગુડ ડિઝાઇન એવોર્ડ મળ્યો.

એર મલ્ટિપલિયર અને ફેન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એક પ્રશંસક એક યાંત્રિક સાધન છે જેનો ઉપયોગ ઉચ્ચ વોલ્યુંમ નીચા પ્રેશર ગેસ / હવાઈ પરિવહન માટે કરવામાં આવે છે. ઘણી વાર ચાહકો ઠંડક અથવા હીટિંગ સિસ્ટમોમાં એર સપ્લાય ડિવાઇસ તરીકે વપરાય છે.

• એક પંખોમાં ઇમ્પેલર છે જે તેના બ્લેડના રોટેશનલ ગતિ દ્વારા હવાને ખસેડે છે, અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર દ્વારા ઇમ્પેલર ચલાવવામાં આવે છે.

• પ્રભામંડળના બ્લેડનો ઉપયોગ કરીને હવાના પ્રવાહ બનાવવા માટે સામાન્ય ચાહક ક્યાં હવાને ખેંચે છે અથવા ખેંચે છે. પરંતુ એર મલ્ટિપિયર મુખ્ય એર ફ્લો બનાવે છે જેનો એક નાનું એરફ્લો છે. બર્નૌલી સિદ્ધાંત આ પગલામાં કામગીરીને નિયંત્રિત કરે છે. (નાના હવાનો પ્રવાહ મોટા એરફ્લો બનાવે છે.)

• ડાયસન્સ એર મલ્ટિપલર એ બધા ફરતા ભાગો છે જેમાં આવરણનો ઉપયોગ કરીને આવરી લેવામાં આવે છે અને ફરતા ભાગો જોઇ શકાતા નથી.

• એક સામાન્ય પ્રશંસક ખૂબ જ તોફાની હવાનો પ્રવાહ વહેંચે છે, જો કે એર મલ્ટિપલિયર સરળતાથી હવા પહોંચાડવા માટે રચાયેલ છે. એક પંખા પ્રિકલર બ્લેડનો ઉપયોગ કરીને હવાને વિતરિત કરી રહી છે અને બ્લેડ્સના વિભાજનથી તૂટક તૂટક ઝોન અને તોફાન પેદા થાય છે, જ્યારે એર ગુણક સતત હવામાં પ્રવાહ બનાવે છે.

• જો કે, એકમના સમયમાં, એક સામાન્ય ચાહકથી વિતરિત એર વોલ્યુમ એર મલ્ટિપલિયર દ્વારા વિતરિત એર વોલ્યુમ કરતા ઘણો વધારે છે.