લક્ષ્યો અને હેતુઓ વચ્ચેનો તફાવત

વિક્ષાનો હેતુ

વિધેયો વિ ઉદ્દેશો

જોકે આપણામાંના ઘણા લોકો હેતુ અને ઉદ્દેશોનો ઉપયોગ એકબીજાના બદલે છે. આ બે શબ્દો વચ્ચે તફાવત. ધ્યાનમાં રાખવું અગત્યનું છે કે ધ્યેયો અને હેતુઓ બંને લક્ષ્યાંકો અને લક્ષ્યોનો સંદર્ભ આપે છે. એક ઉદ્દેશ્ય એકંદરે લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરે છે જેને પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. ઉદ્દેશ્ય, બીજી બાજુ, ચોક્કસ ઉદ્દેશ્યનો ઉલ્લેખ કરે છે જે એકંદરે હેતુ પૂર્ણ કરવા માટે મળવાની જરૂર છે. આ હેતુ અને ઉદ્દેશ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત છે આ લેખ દ્વારા આપણે એક ઉદ્દેશ અને ઉદ્દેશ વચ્ચેના તફાવતનું પરીક્ષણ કરીશું.

એક ધ્યેય શું છે?

દરેક કાર્યક્રમમાં પહોંચવાનો લક્ષ્યાંક છે એક નિશાન સામાન્ય નિવેદનનો ઉપયોગ કરીને લક્ષ્યને ઓળખે છે. ઉદ્દેશ હાંસલ કરવા માટે કેટલાક માપન કરવું સામાન્ય છે. ઉદ્દેશ્યનો ઉલ્લેખ કરવા માટે એબ્સ્ટ્રેક્શનનો એક ઘટક છે તેથી, ઉદ્દેશ સામાન્ય વાક્યો તરીકે લેવામાં આવે છે.

ધ્યેય સમય-બાઉન્ડ નથી. વધુ સ્પષ્ટ બનવા માટે, તેઓ તેને સમાપ્ત કરવા માટે આવે ત્યારે સમયથી બંધાયેલા નથી. દાખલા તરીકે, ગ્રામીણ જિલ્લામાં ચોક્કસ વયમર્યાદા વચ્ચેના લોકોના સાક્ષરતા સ્તરને વધારવા માટેનો એક કાર્યક્રમ છે. સાક્ષરતા સ્તરને વધારવા માટે એકંદર હેતુ છે આ અંતિમ લક્ષ્યાંક તરીકે કામ કરે છે જે કાર્યક્રમ પૂર્ણ થઈ જાય તે પછી પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. ઉદ્દેશનો સ્વભાવ એ હેતુ માટે થોડી અલગ છે હવે ચાલો હેતુઓ તરફ આગળ વધીએ.

ઉદ્દેશ શું છે?

ઉદ્દેશો એ કંઈ નથી પણ આ માપ છે કે જે અમે હાંસલ કરવા માટે કરીએ છીએ. નોંધવું મહત્વનું છે કે હેતુઓ અને ઉદ્દેશ્યો સ્પષ્ટીકરણની દ્રષ્ટિએ અલગ છે. ઉદ્દેશ વધુ ચોક્કસ હોય છે જ્યારે કોઈ હેતુ સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે. ઉદ્દેશ અને ઉદ્દેશ વચ્ચે બીજું એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે. તે કુદરતી છે કે હેતુઓ પાત્રમાં સમય-મર્યાદા છે. ઉદ્દેશ્યો એક સમયની ફ્રેમ સાથે હોય છે જે દર્શાવે છે કે તે સમયગાળો પૂરો થયો છે.

તે બાબત માટે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ અથવા કાર્યક્રમનો હેતુ સમય-બાઉન્ડ છે. એક પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનું ઉદ્દેશ પાંચ વર્ષમાં ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં 50 નિષ્ણાતોનું નિર્માણ કરવાનું હોઈ શકે છે. ચોક્કસ તાલીમ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં 50 નિષ્ણાતોનું નિર્માણ કરવાનું હોઈ શકે છે.

આમ કહી શકાય કે હેતુઓ ચરિત્રમાં SMART છે. સ્માર્ટ એ સ્પષ્ટીકરણ, માપ, સચોટતા, કારણ અને સમયનો સમૂહ છે. ઉદ્દેશ્ય, ઉદ્દેશ્ય, SMART દ્વારા માપી શકાય તેવી વસ્તુની શ્રેણીમાં નથી. SMART એ ચોક્કસ (સ્પષ્ટ અને સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત), માપવાયોગ્ય, પ્રાપ્ય, વાસ્તવિક (સ્રોતોની ઉપલબ્ધતા, જ્ઞાન અને સમય, તમારા વ્યવસાયથી પણ સંબંધિત) સમયસર સમજાવેલ. આ દર્શાવે છે કે ઉદ્દેશ હેતુથી અલગ છે.હવે ચાલો નીચે મુજબ તફાવતનો સારાંશ આપીએ.

લક્ષ્યો અને હેતુઓ વચ્ચે શું તફાવત છે?

લક્ષ્યો અને હેતુઓની વ્યાખ્યા:

લક્ષ્યાંક: એક હેતુ સામાન્ય નિવેદનનો ઉપયોગ કરીને લક્ષ્યને ઓળખે છે.

ઉદ્દેશો: ઉદ્દેશો માપ છે જે અમે ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે કરીએ છીએ.

લક્ષ્યો અને ઉદ્દેશ્યોની લાક્ષણિકતાઓ:

કુદરત:

લક્ષ્યાંક: એક હિત અક્ષરમાં અમૂર્ત છે.

ઉદ્દેશો: ઉદ્દેશ અક્ષરમાં વધુ વિશિષ્ટ છે.

સમય:

લક્ષ્યાંક: હેતુ સમય-બંધ નથી

ઉદ્દેશો: ઉદ્દેશો સમય મર્યાદિત છે

પ્રોગ્રામ્સના સંબંધમાં:

લક્ષ્યાંક: ઇમ એ એકંદર ધ્યેય છે જે પ્રાપ્ત કરવાનો છે.

ઉદ્દેશો: ઉદ્દેશો લક્ષ્યને લક્ષ્ય બનાવવા જે લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવા માટે પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે તેનો ઉલ્લેખ કરે છે.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1. કેપ્ટન જોન સેવર્ન્સ, યુ.એસ. એર ફોર્સ - પોતાના કામ દ્વારા "બેમોસાઈમાં સ્કૂલમાં" [જાહેર ડોમેન] Wikimedia Commons દ્વારા -

2 Www દ્વારા "ફિટનેસ પ્રોગ્રામ લખતી વખતે એક ક્લાયન્ટના ધ્યેયો અને જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરતી વ્યક્તિગત ટ્રેનર" સ્થાનિક પરિચય કોમ ઓ - પોતાના કામ [સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0] વિકિમિડિયા કૉમન્સ દ્વારા