સહાયતા અને પ્રત્યાઘાત અને કાવતરું વચ્ચેના તફાવત

સહાયતા વિરુદ્ધ કાવતરું બનાવવું સહાયક

સહાયતા, પ્રેરિત અને કાવતરું એ શબ્દો છે કે જે જવાબદારીની ડિગ્રી નક્કી કરવામાં વપરાય છે અપરાધના સંદર્ભમાં કાયદાની અદાલતોમાંના વ્યક્તિઓ અપરાધીઓએ આ શબ્દોનો ઉપયોગ ગુનામાં સામેલ હોવાના નામથી કરવામાં આવેલા વધુ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરવા માટે ગુનોની અવકાશ અને તીવ્રતાને વિસ્તૃત કરવા માટે કરે છે. કાયદાનું પાલન, સહાયતા અને પ્રેરવું સામાન્ય રીતે કોઈક રીતે ગુનાના કમિશનમાં સહાય કરે છે, અથવા એક સહભાગી બનવું છે. ઉદાહરણ તરીકે, અપરાધના સ્થળે ગુનાહિત ભાગીદારને મદદ કરવા માટે અથવા ઘડિયાળને રોકવા માટે કાર ચલાવવી, જ્યારે ગુનો કરવામાં આવે છે.

વાસ્તવિક ગુનો કરવામાં આવ્યો નથી અથવા હાથ ધરવામાં આવ્યો નથી તો પણ કાવતરું કરવાનો આરોપ બનાવી શકાય છે. જો કોઈ યોજનાને અપરાધ પ્રત્યે ઓછામાં ઓછા એક પ્રકારનું પ્રતિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હોય, તો યોજનામાં ઇંડામાંથી બહાર આવવા માટે સામેલ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિ કાવતરા માટે રાખી શકાય છે.

સાથી અને પ્રમોશન સામાન્ય રીતે એક વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓ માટે એકસાથે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે ખરેખર કોઈ ગુનો નથી પરંતુ અન્ય વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિને ગુનો કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે અથવા નિર્દેશન કરે છે. આશીર્વાદ શબ્દનો તાજેતરના સમયમાં સહકારનો રસ્તો આપવામાં આવ્યો છે. એક સાથી એક વ્યક્તિ છે જે સક્રિય રીતે ગુનામાં સમાન ગણાય છે, તેમ છતાં તે ગુનો ન કરી શકે. ઉદાહરણ તરીકે, બેંક લૂંટના કિસ્સામાં, જે વ્યક્તિ બંદૂકની નિશાની કે રોકડને લૂંટતો નથી પરંતુ માત્ર એક ઘડિયાળ રાખે છે અને અપરાધના સ્થળેથી ભાગી જવા માટે કારને ગુનો દોષી ઠેરવવામાં આવે છે અને જેને તેને તરીકે ગણવામાં આવે છે એક સહ - અપરાધી અથવા પ્રમોશન કર્યા છે. અન્ય શબ્દ જે પ્રચલિત છે તે સહાયક છે. જ્યારે અપરાધ સામાન્ય રીતે અપરાધના દ્રશ્યમાં હાજર હોય છે, ત્યાં એક સહાયક ત્યાં નથી અને સામાન્ય રીતે ઓછા દંડને પાત્ર છે. ઉછેર એ એક એવો શબ્દ છે જે યુ.એસ.માં ઉપયોગમાં લેવાતો નથી અને તેણે અપરાધીને માર્ગ આપ્યો છે.

ત્રણેય, સહાયતા, પ્રલોભન અને ષડયંત્ર એ કાયદાના અદાલતમાં સજા છે તે ફરિયાદી છે જેને કોર્ટમાં નક્કી કરવા અને સાબિત કરવું પડે છે કે શું કોઈ વ્યક્તિ સહાયક, અપમાનિત અથવા ગુનામાં કાવતરાખોર છે. કાવતરાખોર એવી વ્યક્તિ છે જેણે યોજના બનાવી છે અને ગુનો હાથ ધરવા માટે અન્ય વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિનો ઉપયોગ કરે છે.

એ યાદ રાખવું જોઈએ કે સહાય, પ્રલોભન અને ષડયંત્ર પોતાને ગુનાઓ નથી, પરંતુ કાયદાના અદાલત દ્વારા સજા કરવામાં આવે છે. આ ત્રણ કેટેગરીમાં આવતા વ્યક્તિઓ જ્યારે અદાલતમાં પોતાના સાથીઓ વિશે વાત કરે છે ત્યારે પ્રકાશમાં આવે છે. ગુનાના ગુનાના સ્થળે ફોજદારીનું મૃત્યુ થયું હતું, પરંતુ પાછળથી તપાસમાં સહાયકોને સહાય કરવા, ઉશ્કેરણી કરવા અને કાવતરાખોરીમાં સામેલ કરવામાં આવેલા લોકોની કાર્યવાહીનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો.