એફિડેવિટ અને વૈધાનિક ઘોષણા વચ્ચે તફાવત

એફિડેવિટ વિ સ્ટેટયુટરી ડિક્લેરેશન

અમે બધા કાયદાકીય દસ્તાવેજોના મહત્વથી પરિચિત છીએ જેમ કે એફિડેવિટ અને વૈધાનિક જાહેરાતો જેમ આપણે તેમને વારંવાર વિવિધ જરૂરિયાતો માટે દાખલા તરીકે, જો કોઈ ટેલિફોન કનેક્શન માટે ટ્રાન્સફર થયા પછી કોઈ નવા સ્થાને ખસેડવામાં આવ્યો હોય તો અમને સરનામાના પુરાવા ન હોય તો, અમને એક એફિડેવિટ અથવા વૈધાનિક ઘોષણા મેળવવા માટે કહેવામાં આવી શકે છે જે કાનૂની દસ્તાવેજ છે કારણ કે તે એટર્ની દ્વારા સહી થયેલ છે અથવા એક જાહેર નોટરી અને દસ્તાવેજમાં સમાવિષ્ટ હકીકતોની ખાતરી કરવાના તેના હેતુમાં સેવા આપે છે. સોગંદનામા અને વૈધાનિક ઘોષણા બંને પ્રકૃતિની સમાનતા ધરાવે છે અને સમાન હેતુની સેવા પણ આપે છે, જેના કારણે ઘણા લોકોએ આ બંને વચ્ચેનો ભેદ કાઢવો મુશ્કેલ શોધે છે. આ લેખ લોકોને તેમની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિઓમાં કયા કાનૂની દસ્તાવેજની જરૂર છે તે શોધવા માટે સક્ષમ કરવાના પ્રયાસરૂપે તેમની વિશેષતાઓને હાઇલાઇટ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

એક સોગંદનામું એક લેખિત નિવેદન છે જેમાં હકીકતો છે જે તમને લાગે છે કે તે સાચી છે અને કાયદાની અદાલતમાં પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે એક કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે એક કાનૂની સત્તા (એક જાહેર નોટરી) દ્વારા પ્રમાણિત છે તેવો શપથ સમાન છે. જ્યારે તમે એફિડેવિટ તૈયાર કરો છો, ત્યારે તમે સ્પષ્ટ કરવા માટે ફકરાના સ્વરૂપમાં પોઈન્ટ લખો અને ત્યારબાદ તેને હકાલપટ્ટી તરીકે સહી કરો જેનો અર્થ થાય છે કે તમે તેમાં રહેલા હકીકતોને પ્રમાણિત કરો છો. છેવટે તે સાક્ષી દ્વારા સાક્ષી અને હસ્તાક્ષરિત છે જેમ કે જાહેર નોટરી અને દસ્તાવેજ કાયદાની અદાલતમાં પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં કાનૂની બને છે.

કેટલાક કોમનવેલ્થ દેશોમાં વૈધાનિક ઘોષણા તરીકે ઓળખાય છે તે અન્ય કાનૂની દસ્તાવેજ પ્રચલિત છે. તે સાકાર કરવા માટે સમાયેલ હકીકતોની ચકાસણી અથવા ખાતરી કરવા માટે ડિક્વેર્નમેન્ટ દ્વારા અસરકારક રીતે એક શપથ છે. તે એક એવો દસ્તાવેજ છે કે જે ડિક્લેરેંટને એક એટર્ની જેવી કાનૂની સત્તાની સામે શપથ લેવાની જરૂર છે. વૈધાનિક ઘોષણા એ એક સામાન્ય દસ્તાવેજ છે જે તમામ પ્રકારની બાબતોમાં હકીકતોની ખાતરી કરવાના હેતુથી પ્રદાન કરે છે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ પાસે અન્ય કોઈ પુરાવા નથી. કેટલીક એવી બાબતો છે કે જ્યાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તેની ઓળખ, રાષ્ટ્રીયતા, વૈવાહિક દરજ્જો વગેરે સાબિત થાય છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

એફિડેવિટ અને વૈધાનિક ઘોષણા વચ્ચે તફાવત

• એક એફિડેવિટનો કાયદો કોર્ટમાં પુરાવો તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે વૈધાનિક ઘોષણા અન્ય તમામ સંજોગોમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે

• સોગંદનામું એક જાહેર નોટરી દ્વારા પ્રમાણિત છે, જ્યારે વૈધાનિક ઘોષણા એ એટર્ની

દ્વારા ચકાસાયેલ છે • સોગંદનામું સ્વેનનું નિવેદન જેવું છે, જ્યારે વૈધાનિક ઘોષણા હકીકતના એક નિવેદનમાં વધુ છે જે declarant

દ્વારા સમર્થિત છે • જ્યારે એક ડ્રાયવર્સ લાયસન્સ અથવા મતદાર કાર્ડ જેવા કાનૂની પ્રમાણપત્રોને સુરક્ષિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જ્યારે વૈધાનિક ઘોષણાનો ઉપયોગ કોઈની ઓળખ, વૈવાહિક સ્થિતિ અથવા રાષ્ટ્રીયતા પુરવાર કરવાના કિસ્સામાં થાય છે.