વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય અને પુરવણી ખર્ચ વચ્ચેના તફાવત

કી તફાવત - વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય વિ પુરવણી કિંમત

વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ વીમા પૉલિસી ખરીદે છે જે અણધાર્યા સંજોગોને કારણે સંપત્તિ અથવા અસ્કયામતોના નુકસાનની સ્થિતિ. વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય અને રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કવરેજ, નુકસાન, નાશ અથવા ચોરાયેલી અસ્કયામતોને બદલવા માટે વીમા કંપનીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી બે પદ્ધતિઓ છે. અસ્કયામતોને બદલવા માટે મળેલી ભંડોળ વીમા કવચના પ્રકાર પર આધારિત છે. વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય અને રિપ્લેસમેન્ટની કિંમત વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય એ એક આવરણ નીતિ છે જે નવી એસેટ ખરીદવા માટે ખર્ચ ઓછો અવમૂલ્યન કરે છે જ્યારે રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ નીતિ વર્તમાનમાં નવી એસેટ ખરીદવા માટે ભંડોળની રકમ ચૂકવે છે બજાર કિંમત.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય શું છે
3 પુરવણી કિંમત શું છે
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય વિ પુરવણી કિંમત
5 સારાંશ

વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય શું છે

અમૂલ્ય રોકડ મૂલ્ય એ અવમૂલ્યન બાદ બાદની સંપત્તિ ખરીદવા માટેની પ્રારંભિક કિંમત છે. સાદા શબ્દોમાં, અવમૂલ્યન માટે પરવાનગી આપ્યા પછી વીમેદાર પક્ષને નુકસાનમાં અથવા ચોરાઇ ગયેલી એક જ અસ્કયામતને હાલના ખર્ચે એક સમાન સંપત્તિ ખરીદવા માટેનો દાવો મળશે. અવમૂલ્યન એ સંપત્તિના વસ્ત્રો અને આંસુને કારણે આર્થિક જીવનમાં ઘટાડા માટે જવાબદાર છે.

ઇ. જી. બીએસસી લિમિટેડે તાજેતરના આગમાં અસર કરી હતી અને ઉત્પાદનના પ્રવાહમાં તેની કેટલીક મશીનરીનો નાશ થયો હતો. મશીનની કુલ ખરીદ કિંમત 55, 000 ડોલર હતી. મશીનરી માટે અવમૂલ્યન $ 4, 750 જેટલું હતું. જો કંપની પાસે વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય કવરેજ હોય ​​તો, પ્રાપ્ત ભંડોળ $ 50, 250 ($ 55, 000- $ 4, 750) હશે > વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્યનું કવરેજ ઘણું ઓછું હોય છે કારણ કે ઘસારો ગણવામાં આવે છે અને વીમા ચૂકવણી બદલી કિંમત નીતિ કરતાં ઓછી છે. વીમા કંપનીઓ કંપનીને અલગ પદ્ધતિમાં અવમૂલ્યનની ગણતરી કરી શકે છે, અને દાવાના હેતુ માટે અવમૂલ્યન રકમ વીમા કંપનીના ગણતરી પર આધારિત હશે.

પુરવણી ખર્ચ શું છે?

રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કવરેજ પોલિસી આજની કિંમત (વર્તમાન બજાર મૂલ્ય) પર સમાન એસેટ (સમાન બ્રાન્ડ અથવા ગુણવત્તા) ખરીદવા માટે ભંડોળની રકમ ચૂકવે છે. ખરેખર અહીં શું થાય છે તે છે કે વીમા કંપની સંપત્તિના વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્યની ચુકવણી કરશે અને વીમાધારક પક્ષે બાકીની રકમની ચુકવણી કરતાં પહેલાં નવી એસેટ માટે ચુકવણીની રસીદ સુપરત કરવી પડશે.આમ, વીમેદાર પક્ષે વીમા કંપનીના સંતુલન ભંડોળનો દાવો કરવા પહેલાં સૌ પ્રથમ નવી એસેટ ખરીદી કરવી પડશે. વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય નીતિની સરખામણીમાં આ નીતિ હેઠળ વીમા ચૂકવણી વધુ મોંઘા છે. ઉપરના ઉદાહરણમાંથી સતત,

ઇ. જી. ધારો કે બીએસસી લિ.એ રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કવરેજ પોલિસી બહાર પાડી છે અને મશીનરીનું હાલનું બજાર મૂલ્ય 61, 000 છે. પ્રથમ, વીમા કંપની 50, 250 ડોલર ચૂકવશે; જે મશીનરીની ઓછી અવમૂલ્યનની વાસ્તવિક કિંમત છે. બીએસસીને $ 50, 250 ના વીમાના નાણાં અને $ 10, 750 ના પોતાના ધંધાકીય ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને $ 61, 000 ની મશીનરી વર્થ ખરીદવી પડે છે. બીસીએસ લિમિટેડ વીમા કંપની પાસેથી વધારાની 10, 750 ડોલરની ખરીદીની રસીદ સબમિટ કરીને દાવો કરી શકે છે. મશીનરી

ગેરંટીકૃત અથવા વિસ્તારેલ સ્થગિત ખર્ચ એ રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કવરેજનું વિસ્તૃત વર્ઝન છે જ્યાં વીમા કંપની ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા ગુમાવેલી સંપત્તિ (સમાન બ્રાન્ડ અથવા ગુણવત્તા) માટે ચોક્કસ રિપ્લેસમેન્ટની ખરીદી કરે છે. આ વિકલ્પ સામાન્ય રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ નીતિ કરતાં વધુ મોંઘા છે.

આકૃતિ 1: ફાયર, ચોરી અને કુદરતી આપત્તિ એ સામાન્ય રીતો છે કે જે અસ્કયામતોનો નાશ થાય છે અને રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર છે

વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય અને પુરવણી ખર્ચ વચ્ચે શું તફાવત છે?

વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય વિ પુરવણી કિંમત

વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય એ એક આવશ્યક નીતિ છે જે નવી સંપત્તિ ખરીદવા માટે ખર્ચ ઓછો અવમૂલ્યન કરે છે.

રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ પોલિસી હેઠળ, વીમાધારક પક્ષ વર્તમાન માર્કેટ વેલ્યુમાં નવી એસેટ ખરીદવા માટે ફંડ મેળવે છે. કિંમત
વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્યની નીતિ ઓછી ખર્ચાળ છે અને પ્રમાણમાં ઓછા વીમા ચૂકવણી થાય છે.
વર્તમાન બજાર ભાવે રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવે ત્યારથી વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્યની સરખામણીમાં પુરવણી ખર્ચ ખર્ચાળ છે. અવમૂલ્યન
વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય હેઠળ દાવો માટે હિસાબમાં અવમૂલ્યન ગણવામાં આવે છે.
અવમૂલ્યન માટે કોઈ ભથ્થું રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ માટે લાગુ નથી. સારાંશ - વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય વિ પુરવણી કિંમત

રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ અથવા વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય સિવાયની કેટલીક અસ્કયામતો વિશિષ્ટ મૂલ્યાંકનના ધોરણે થઈ શકે છે. આમ, વિવિધ પ્રકારના અસ્કયામતો માટે કયા પ્રકારનું પોલિસી લાગુ થઈ શકે તે નક્કી કરતી વખતે કંપનીઓએ વીમા કંપનીનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. વધુમાં, વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય અને રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ વચ્ચે તફાવત વીમા ચૂકવણીની કિંમત પર આધાર રાખે છે; રિપ્લેસમેન્ટ કિંમત નીતિ વધુ ખર્ચાળ છે. જોકે, વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્યની નીતિની તુલનામાં તે વધુ ફાયદાકારક છે કારણ કે એસેટ વેલ્યૂ સામાન્ય રીતે વધી રહ્યા છે.

સંદર્ભ:

1. "મકાનમાલિકો વીમામાં વાસ્તવિક કેશ મૂલ્ય વિ. પુરવણી ખર્ચ "
વેલ્યુ પેંગ્વિન એન. પી. , n. ડી. વેબ 08 માર્ચ 2017. 2. "રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ અને વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય વચ્ચે શું તફાવત છે? "રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ વિ. વાસ્તવિક કેશ વેલ્યૂ એન. પી. , n. ડી. વેબ 08 માર્ચ 2017.
3 "વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય અને રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કવરેજ વચ્ચે શું તફાવત છે? "
ફાઉન્ડેશન ઇન્શ્યોરન્સ ગ્રુપ . એન. પી. , n. ડી. વેબ 09 માર્ચ 2017. 4. "વાસ્તવિક રોકડ મૂલ્ય અને રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ કવરેજ વચ્ચે શું તફાવત છે?"
ફાઉન્ડેશન ઇન્શ્યોરન્સ ગ્રૂપ. એન પૃષ્ઠ , n. ડી. વેબ 09 માર્ચ 2017. ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "ફાયરફોટોગ્રાફી" સિલ્વેન પેડેનૌલ્ટ દ્વારા - પોતાના કામ (સીસી બાય-એસએ 3. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા