એકેડેમિક જર્નલ અને સામયિક વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - શૈક્ષણિક જર્નલ વિ સામયિક ભલે તે ગૂંચવણભરેલું હોઈ શકે, તેમ છતાં શૈક્ષણિક સામયિકો અને સામયિકો વચ્ચે તફાવત છે. શૈક્ષણિક લેખો શું છે? અને સામયિકોથી તે કેવી રીતે અલગ છે? પહેલા અમને બે શબ્દો સમજવા દો. એક શૈક્ષણિક સામયિક ચોક્કસ શિસ્તના શૈક્ષણિક લેખોના પ્રકાશનનો ઉલ્લેખ કરે છે. બીજી તરફ, સામયિક નિયમિત અંતરાલો પર પ્રકાશિત મેગેઝિનનો ઉલ્લેખ કરે છે.

સામયિક અને શૈક્ષણિક સામયિક વચ્ચેના મુખ્ય તફાવત એ છે કે જ્યારે એક શિક્ષાત્મક લેખ શિસ્તમાં નિષ્ણાતના નિષ્ણાતોના વિશેષ પ્રેક્ષકો માટે લખવામાં આવે છે, સામયિકો નથી આ લેખ દ્વારા આપણે બે શબ્દો વચ્ચેના તફાવતની સ્પષ્ટ સમજ મેળવીએ.

એકેકેમિક જર્નલ શું છે?

એક શૈક્ષણિક સામયિક ચોક્કસ શિસ્તના શૈક્ષણિક લેખોના પ્રકાશનનો ઉલ્લેખ કરે છે.

આનો ઉપયોગ મોટેભાગે એક ખાસ શિસ્તના નવા સંશોધનને પ્રસ્તુત કરવા માટે થાય છે. શૈક્ષણિક સામયિકોને સામયિકો તરીકે પણ ધ્યાનમાં લેવાય છે જે સમયાંતરે પ્રકાશિત થાય છે. જો કે, સામયિકો અને શૈક્ષણિક સામયિકો વચ્ચે એક આઘાતજનક તફાવત હકીકત એ છે કે શૈક્ષણિક સામયિકો સામાન્ય પ્રેક્ષકો માટે નથી લખવામાં આવે છે તેમાંથી પસાર થાય છે. તેનાથી વિપરીત, તે વ્યક્તિઓના ચોક્કસ જૂથ, મુખ્યત્વે શિસ્તનું નિષ્ણાત અથવા અન્ય વિદ્વાનો માટે લખવામાં આવ્યું છે. આ શા માટે શૈક્ષણિક સામયિકોને વિદ્વાન સામયિકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

એકેડેમિક જર્નલોમાં એવા લેખો છે જે નિષ્ણાતની કલકલમાં લખવામાં આવ્યા છે. તેમાં સામાન્ય રીતે નવા તારણો, સંશોધનો અને સમીક્ષાઓના સંદર્ભો અને સમજ સામેલ છે. કુદરતી અને સામાજિક વિજ્ઞાનમાં શૈક્ષણિક શાખાઓ મોટા ભાગના શિસ્ત માટે શોધી શકાય છે. હવે ચાલો સામયિકોની સમજણ તરફ આગળ વધીએ.

સામયિક શું છે?

ઓક્સફોર્ડ ઇંગ્લીશ ડિક્શનરી મુજબ,

નિયમિત સમયાંતરે પ્રકાશિત સામયિકને સામયિક ઉલ્લેખ કરે છે ખૂબ જ નામ સામયિક વપરાય છે કારણ કે પ્રકાશન સમયાંતરે થાય છે. આ સાપ્તાહિક, માસિક, વાર્ષિક, વગેરે હોઈ શકે છે. જ્યારે સામયિકો, અખબારો, મેગેઝીન, ન્યૂઝલેટર્સ, વિદ્વતાપૂર્ણ સામયિકના બધા સામયિકોની શ્રેણી હેઠળ આવે છે. સામયિકોને સામાન્ય પ્રેક્ષકો માટે લખવામાં આવી શકે છે અથવા નિષ્ણાતો માટે. આ સામયિક પર આધારિત અલગ પડે છે. જ્યારે નિષ્ણાત અથવા વિદ્વાનો માટે એક સામયિક લખવામાં આવે છે, આને શૈક્ષણિક સામયિકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામયિક અને શૈક્ષણિક સામયિક વચ્ચે આ મુખ્ય તફાવત છે. સામયિકો ખૂબ જ કોઠાસૂઝ ધરાવનાર હોઈ શકે છે કારણ કે તે કોઈ ચોક્કસ વિષય પરની માહિતી સાથે વાચકને પ્રદાન કરે છે. આથી, વાચકને ઘણા પુસ્તકોમાંથી પસાર થવું પડતું નથી અને એક જ જગ્યાએ એક વિષય પરની માહિતી મેળવી શકે છે. અખબારોને સામયિકો તરીકે વિચારતી વખતે, વાચક તાજેતરમાં યોજાયેલી ઘટનાઓ વિશેની માહિતી મેળવી શકે છે. સંશોધકો શા માટે સામયિકોનો ઉપયોગ કરે છે તે આ એક કારણ છે. તેઓ સંબંધિત અને વર્તમાન માહિતી સાથે સંશોધક પૂરી પાડે છે. શા માટે સંશોધકો પુસ્તકને સામયિકો પસંદ કરે છે તે એક બીજું કારણ એ છે કે સામયિકો સીધો ધ્યાન આપે છે. હમણાં પૂરતું, જો તે શરણાર્થી બાળકો વિશે હોય, તો પુસ્તકની વિપરિત, જે સામયિકમાં વ્યાપક ધ્યાન રાખે છે તે આવું નથી. તે સંક્ષિપ્ત અને ચોક્કસ છે.

શૈક્ષણિક જર્નલ અને સામયિક વચ્ચે શું તફાવત છે?

એકેડેમિક જર્નલ અને સામયિકની વ્યાખ્યા:

એકેડેમિક જર્નલ:

એક શૈક્ષણિક જર્નલ કોઈ ચોક્કસ શિસ્તના શૈક્ષણિક લેખોના પ્રકાશનનો ઉલ્લેખ કરે છે. સામયિક:

નિયમિત સમયાંતરે પ્રકાશિત સામયિકનો ઉલ્લેખ કરે છે. એકેડેમિક જર્નલ અને સામયિકની લાક્ષણિકતાઓ:

પ્રેક્ષક:

એકેડેમિક જર્નલ:

એક વિશેષ પ્રેક્ષકો માટે શૈક્ષણિક જર્નલ્સ લખવામાં આવે છે. સામયિક:

સામયિક સામાન્ય પ્રેક્ષકો માટે લખવામાં આવે છે. હેતુ:

એકેડેમિક જર્નલ:

નવા સંશોધન પ્રસ્તુત કરવા માટે શૈક્ષણિક સામયિકો લખવામાં આવે છે. સામયિક:

સામયિક માહિતી પૂરી પાડવા માટે લખવામાં આવે છે. સામગ્રી:

એકેડેમિક જર્નલ:

શૈક્ષણિક જર્નલોમાં સંશોધનના સારાંશો, સમીક્ષા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સામયિક:

સામયિકમાં અભિપ્રાયો, વાર્તાઓ, સમાચાર ચિત્ર સૌજન્ય:

1. સેસિલ ડ્યુટીલી દ્વારા "સમાજશાસ્ત્રની વાર્ષિક સમીક્ષા" - પોતાના કામ [સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0] વિકિમિડિયા કૉમન્સ મારફતે

2 સિમેરિયન પ્રેએટર દ્વારા "યુરોપા ઇન્સ્ટિટ્યુટ લાઇબ્રેરીમાં સામયિકો" - પોતાના કામ [સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0] વિકિમિડિયા કૉમન્સ દ્વારા