અતિક્રમણકારી અને પ્રતિભા વચ્ચેનો તફાવત

અપહરણ વિ ડેટીટ

એસેસેટિવ અને ડેટીવ કેસ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે તેઓ વાક્યમાં શું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. અંગ્રેજી ભાષામાં, મુખ્યત્વે ચાર કેસો છે તેઓ નામાંકિત કેસ છે, આરોપભર્યા કેસ, દલિત કેસ અને જિજ્ઞાસુ કેસ. નજીવો કેસ સજા વિષય ઉલ્લેખ કરે છે. આરોપપૂર્ણ કેસ સજાના સીધો પદાર્થનો ઉલ્લેખ કરે છે. દૈનિક કેસ સજા પરોક્ષ પદાર્થ સંદર્ભ લે છે. છેલ્લે, જિજ્ઞાસુ કેસ સ્વત્વબોધક સંદર્ભ લે છે. આ સરળ સમજૂતીથી પોતે એ સ્પષ્ટ છે કે આરોપભર્યા કેસ અને દલિત કેસ બે સંપૂર્ણપણે અલગ કેસ છે. આકસ્મિક પ્રત્યક્ષ ઑબ્જેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જયારે દલિત આડકતરી ઑબ્જેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ લેખ દ્વારા આપણે આ બે કેસો વચ્ચેના તફાવતના વધુ તપાસ કરીશું.

આકસ્મિક શું છે?

આકસ્મિક કેસ સીધી ઓજેક ટી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે સજાના સીધી પદાર્થ પ્રશ્ન 'શું' અથવા 'કોની' ' ચાલો આને કેટલાક ઉદાહરણોથી સમજીએ.

મેં બારણું બંધ કર્યું.

તેણીએ આ પુસ્તક આપ્યું.

તેમણે શિક્ષક જોયો.

પ્રત્યેક ઉદાહરણને નજીકથી જોવો. પ્રથમ, ચાલો દરેક વાક્યના બંધારણ તરફ ધ્યાન આપીએ. સ્પષ્ટ વિષય, ક્રિયાપદ, અને એક ઑબ્જેક્ટ છે.

પ્રથમ ઉદાહરણ પર ધ્યાન આપો 'મેં બારણું બંધ કર્યું 'હું વિષય છું બંધ ક્રિયાપદ છે, અને બારણું સીધી વસ્તુ છે. જો આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો શું બંધ થયું? 'તે સીધી વસ્તુને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે દ્વેષી કેસ આરોપરૂપ કેસથી થોડી અલગ છે.

'તેમણે પુસ્તક આપ્યું'

ડિટીટ શું છે?

અંગ્રેજી ભાષાના અમાન્ય વસ્તુ પરોક્ષ પદાર્થ પ્રકાશિત કરે છે. આકસ્મિક કેસના વિપરીત, જ્યાં સીધી વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત છે, અહીં, તે પરોક્ષ ઑબ્જેક્ટમાં ફેરબદલ કરે છે આ પરોક્ષ પદાર્થ સીધી વસ્તુના પ્રાપ્તકર્તાને સંદર્ભ આપે છે. ચાલો આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ.

તેણીએ તેને એક પત્ર મોકલ્યો.

મેં પેપરને જેક આપ્યો.

નાના છોકરાએ જૂના મહિલાને ફૂલો આપ્યો.

દરેક ઉદાહરણનું પાલન કરો દરેક કિસ્સામાં, એક સીધો પદાર્થ અને પરોક્ષ પદાર્થ અસ્તિત્વમાં છે. આ પરોક્ષ પદાર્થ સીધી પદાર્થના પ્રાપ્તકર્તા છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રથમ વાક્યમાં, 'તેમણે તેમને પત્ર મોકલ્યો છે,' પત્ર સીધો પદાર્થ છે. 'હિમ' એ પરોક્ષ પદાર્થને સંદર્ભિત કરે છે કારણ કે તે પત્ર મેળવનાર છે.

આકસ્મિક અને દલિત કિસ્સાઓ અંગ્રેજી ભાષા માટે અનન્ય નથી પણ અન્ય ભાષાઓમાં પણ લાગુ પડે છે.આવી કેટલીક ભાષાઓમાં, જુદા જુદા કિસ્સાઓમાં લિંગમાં ફેરફારો તેમજ બહુવચન સ્વરૂપો આવે છે. જોકે અંગ્રેજી ભાષામાં આ ન્યૂનતમ છે

'તેણીએ તેને પત્ર મોકલ્યો છે'

અપહરણ અને દલિત વચ્ચે શું તફાવત છે?

• આકસ્મિક અને દલિતાની વ્યાખ્યા:

• ગુનાહિત કેસ સજાના સીધો પદાર્થને સંદર્ભ આપે છે.

• દલિત કેસ સજાના પરોક્ષ પદાર્થને દર્શાવે છે.

• વર્ગીકરણ:

• બંને જિજ્ઞાસુ અને દલિત કેસને ઉદ્દેશ્ય કેસો અંગ્રેજી ભાષામાં ગણવામાં આવે છે.

• સીધા ઑબ્જેક્ટ વિ અનિચ્છિત ઑબ્જેક્ટ:

• આકસ્મિક કેસ સીધી ઑબ્જેક્ટનો ઉલ્લેખ કરે છે.

• દલિત કેસ સજાના પરોક્ષ પદાર્થને દર્શાવે છે.

ચિત્રો સૌજન્ય: પિક્સાબે (જાહેર ડોમેન) દ્વારા પુસ્તક અને પત્રક