સંચિત ખર્ચ અને એકાઉન્ટ્સ વચ્ચેનો તફાવત ચૂકવવાપાત્ર

કી તફાવત - એક્વારેડ એક્સપેન્સ વિ એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર

ઉપાર્જિત ખર્ચના અને ચુકવતા એકાઉન્ટ્સ બે મહત્ત્વની વસ્તુ છે જે બેલેન્સ શીટ કંપનીઓ ઉપાર્જિત ખર્ચના અને ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે જ્યારે ઉપાર્જિત ખર્ચા એ એકાઉન્ટિંગ પુસ્તકોમાં ઓળખાયેલી ખર્ચના છે કે જેનો ખર્ચ તે રોકડમાં ચૂકવવામાં આવે છે કે નહીં, તે ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ લેણદારોની ચૂકવણી છે જે પાસે છે ક્રેડિટ પર કંપનીને વેચાતા માલ.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 શું એક્્રાઉન્સ ખર્ચ છે
3 એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવો શું છે
4 સાઇડ દ્વારા સરવાળો - ઉપાર્જિત ખર્ચ વિ એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર
5 સારાંશ

સંચિત ખર્ચ શું છે?

ઉપાર્જિત ખર્ચના પુસ્તકોમાં માન્યતાપ્રાપ્ત ખર્ચના તે પહેલાં ચૂકવવામાં આવે છે. આ ખર્ચ સામાન્ય રીતે પ્રકૃતિની અવધિ ધરાવે છે અને સરવૈયામાં વર્તમાન જવાબદારી તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. એકાઉન્ટિંગના સંચયના ખ્યાલને અનુસરવા માટે ઉપાર્જિત ખર્ચાઓ રેકોર્ડ કરવા જોઇએ. સંચયના ખ્યાલ મુજબ, આવક અને ખર્ચ તે સમયગાળામાં રેકોર્ડ થવો જોઈએ, ભલેને રોકડ ચૂકવણી કરવામાં આવે કે ન હોય.

એકીકૃત ખર્ચના નોંધવું જોઈએ કે જ્યારે કંપની તેમના ચુકવણીની અપેક્ષા રાખી શકે છે. આવા ઉપાર્જિત ખર્ચ માટેના સામાન્ય ઉદાહરણો ભાડું, વેતન અને બેંક લોન પર વ્યાજ છે, i. ઈ. , એવા કિસ્સાઓ જ્યાં દરેક મહિને સમાન ચુકવણી કરવામાં આવે છે

ઉપાર્જિત ખર્ચ કેવી રીતે નોંધવી?

ઉપાર્જિત ખર્ચ કેવી રીતે રેકોર્ડ કરવો તે જુઓ નીચેના ઉદાહરણમાં લો.

ઇ. જી. એબીસી લિમિટેડે 10% વ્યાજ પર 10, 000 ડોલરની બેંક લોન લીધી છે અને દરેક માસિક વ્યાજ ચુકવણી નીચેના મહિનાના 15 મી પર છે. આમ, $ 1, 000 ની વ્યાજની ચુકવણી,

તરીકે નોંધવામાં આવશે. --3 ->

વ્યાજની ચુકવણી A / C DR $ 1, 000

ઉપાર્જિત ખર્ચ એ / સીઆર $ 1, 000

ચુકવણી કર્યા પછી નીચેનું નોંધ રેકોર્ડ કરવામાં આવશે,

ઉપાર્જિત ખર્ચ A / C DR $ 1, 000

રોકડ A / C CR $ 1, 000

એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવી શું છે?

ટૂંકા ગાળાના લેણદારોને ચૂકવવા માટે કંપનીની જવાબદારી સૂચવે છે; હું. ઈ. લેણદારો જે કંપનીને એક વર્ષની મુદતની અંદર ભંડોળ લે છે. આ સ્થિતિ ઊભી થાય છે જ્યારે કંપનીએ ક્રેડિટ પર સામાન ખરીદી છે. ચુકવણીપાત્ર એકાઉન્ટ્સ બેલેન્સશીટમાં વર્તમાન જવાબદારી તરીકે સમાવવામાં આવેલ છે.

એકાઉન્ટ્સને ચૂકવવાપાત્ર રેકોર્ડ કેવી રીતે કરવો?

નીચેના ઉદાહરણ જુઓ.

ઇ. જી. એબીસી કંપનીએ XYZ કંપનીમાંથી માલસામાનની કિંમત $ 1, 150 ખરીદી છે.

આમ, ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ,

XYZ કંપની એ / સી ડીઆર $ 1, 150

એકાઉન્ટ ચૂકવવાપાત્ર એ / સી સીઆર $ 1, 150

ચુકવણી કરવામાં આવે ત્યારે

એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર એ / સી DR $ 1, 150

રોકડ A / C CR $ 1, 150

ચુકવણીપાત્ર એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને બે મહત્વપૂર્ણ રેશિયો ગણવામાં આવે છે.

1 એકાઉન્ટ્સ પેબલ ટર્નઓવર રેશિયો

એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર ટર્નઓવર રેશિયો = ગુડ્સની કિંમત / વેચવાપાત્ર સરેરાશ એકાઉન્ટ્સ

ઉપરોકત રેશિયો બતાવે છે કે કંપની દ્વારા કેટલા ચૂકવણી કરવામાં આવે છે તે વર્ષમાં કેટલી વખત ચૂકવણી થાય છે. વર્ષ માટે ચૂકવણીઓને સરેરાશ કરીને એક ચોક્કસ ગુણોત્તર રજૂ કરવા માટે સરેરાશ (ચૂકવણી ચૂકવણી અને 2 દ્વારા વિભાજિત પેઇલ્સ) અહીં ગણવામાં આવે છે. જો ટર્નઓવર રેશિયો એક સમયથી બીજા સમયગાળામાં ઘટી રહ્યો છે, તો આ એ સંકેત છે કે કંપની અગાઉના સપ્લાયર કરતાં તેના સપ્લાયરોને ચૂકવવા માટે લાંબો સમય લઈ રહી છે. ટર્નઓવર રેશિયો વધી રહ્યો છે ત્યારે વિપરીત વાત સાચી છે, જેનો અર્થ છે કે કંપની ઝડપી સપ્લાયરોને સપ્લાયર્સને ચૂકવણી કરી રહી છે.

2 એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર દિવસો

એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર દિવસો = (વેચાવાયેલી માલસામાનની કિંમત / ચુકવણી) * 365

એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાના દિવસો સૂચવે છે કે લેણદારોને ચૂકવવા માટે કંપની કેટલા દિવસ લે છે. લાંબી ક્રેડિટ સમયગાળો સામાન્ય રીતે ઘણા લેણદારો દ્વારા ગમ્યો નથી કારણ કે તેઓ જેટલી વહેલા રકમ જમા કરવાનું પસંદ કરે છે કેટલાક કરારોમાં, ચૂકવણી કરવી જોઈએ તે સમયનો અગાઉથી ઉલ્લેખ કરી શકાય છે.

ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સના સંદર્ભમાં ભરતિયું મુખ્ય દસ્તાવેજ છે આ એક ખરીદદારને મોકલેલો દસ્તાવેજ છે જે વેચનાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ માલની રકમ અને ખર્ચને સ્પષ્ટ કરે છે. આમ, જ્યારે કોઈ ભરતિયું કંપનીને લેણદાર દ્વારા મોકલવામાં આવે છે, ત્યારે સામાન અને તેના ભાવોની દ્રષ્ટિએ ચોકસાઈ માટે કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ.

આકૃતિ 1: ક્રેડિટ વેચાણ પર જારી કરવામાં આવેલા એક ભરતિયું

સંચિત ખર્ચ અને ચૂકવણીપાત્ર એકાઉન્ટ્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

- કોષ્ટક પહેલાંની કલમ મધ્યમ ->

ઉપાર્જિત ખર્ચ વિ એકાઉન્ટ્સને ચૂકવવાપાત્ર

ઉપાર્જિત ખર્ચ એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા માટે નોંધાયેલ છે, કેશ ચુકવણીને ધ્યાનમાં લીધા વગર ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ ટૂંકા ગાળાની લેણદારોને પતાવટ કરવાની જવાબદારી દર્શાવે છે
ઘટના
સંચિત ખર્ચ સામાન્ય રીતે બધી કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે ચૂકવણીપાત્ર એકાઉન્ટ્સ માત્ર ત્યારે ઉદ્ભવે છે જો ખરીદી ક્રેડિટ પર કરવામાં આવે છે
ચુકવણીનો પ્રકાર
ઉપાર્જિત ખર્ચ માસિક ચૂકવણી માટે કરવામાં આવે છે.

દા.ત .: ભાડું, વેતન, વગેરે. લેણદારોને કારણે એકાઉન્ટ ચૂકવણી માત્ર રેકોર્ડ ચૂકવણી

સારાંશ - ઉપાર્જિત ખર્ચ વિ એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર

ઉપાર્જિત ખર્ચના અને ચૂકવેલા ખાતાઓ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત તે માટે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે તે પક્ષકારો સાથે સંબંધિત છે. કર્મચારીઓ અને બેંકો જેવા વિવિધ પક્ષો માટે ઉપાર્જિત ખર્ચ ચૂકવવાપાત્ર હોઇ શકે છે, જ્યારે એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર તે પક્ષો જેના દ્વારા કંપનીએ ક્રેડિટ પર ખરીદી છે તેના કારણે છે. કૉર્પોરેટ ભાગીદારો સાથે તંદુરસ્ત વ્યવસાય સંબંધો ચાલુ રાખવા માટે ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ સ્વીકાર્ય સ્તરે સંચાલિત અને જાળવવામાં આવવી જોઈએ.

સંદર્ભ:

1. "એકાઉન્ટ્સ પેબલ - એપી "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 15 ઑગસ્ટ 2016. વેબ 20 ફેબ્રુઆરી 2017.
2 "સંચિત ખર્ચ "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 17 નવેમ્બર 2003. વેબ 21 ફેબ્રુઆરી 2017.
3. "ભરતિયું - ભરતિયું શું છે? "ડેબિઅર એકાઉન્ટિંગ ગ્લોસરી એન. પી. , n. ડી. વેબ 21 ફેબ્રુઆરી 2017.
4. "દિવસો ચૂકવવો ઉત્કૃષ્ટ - વ્યૂહાત્મક સીએફઓ "આઇસીએલ એન. પી. , 18 ઓક્ટોબર 2016. વેબ 21 ફેબ્રુ 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "ભરતિયું, પબ્લિક રિસોર્સનું ધોરણનું મોટું બૉક્સ, ઓફિસ, હેકની, લંડન, યુકે jpg "કોરી ડૉક્ટર દ્વારા (સીસી બાય-એસએ 2. 0) ફ્લિકર દ્વારા