એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન અને કર અવમૂલ્યન વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - કરવેરાના અવમૂલ્યન વિરુદ્ધ એકાઉન્ટીંગ અવમૂલ્યન,

એકાઉન્ટિંગમાં, અવમૂલ્યન ઉપયોગીતામાં ઘટાડો માટે એકાઉન્ટિંગની એક પદ્ધતિ છે. અજાગતાને કારણે મૂર્ત સંપત્તિઓનું જીવન, વસ્ત્રો અને આંસુ એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન અને કર અવમૂલ્યન એ હકીકતને કારણે અલગ અલગ હોય છે કે તેઓ વિવિધ કાર્યપદ્ધતિઓ અને ધારણાઓ અનુસાર ગણતરી કરવામાં આવે છે. હિસાબી અવમૂલ્યન અને કરની અવમૂલ્યન વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે જ્યારે એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન એકાઉન્ટિંગ સિદ્ધાંતોના આધારે એકાઉન્ટિંગ હેતુઓ માટે કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે, તો કર અવમૂલ્યન આંતરિક રેવન્યુ સર્વિસના નિયમો (આઇઆરએસ) અનુસાર તૈયાર કરવામાં આવે છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન શું છે
3 કર અવમૂલ્યન શું છે
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - હિસાબી અવમૂલ્યન કરવેરા અવમૂલ્યન વિ

એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન શું છે?

એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યનને ' પુસ્તક અવમૂલ્યન ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે મેચિંગ ખ્યાલ અનુસાર તૈયાર કરવામાં આવે છે (આવક અને ખર્ચમાં તે જ એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા માટે માન્ય અને રેકોર્ડ થવું જોઈએ). બુક ડેપ્રસિયેશનને આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બોર્ડ (આઇ.એ.એસ.બી.) દ્વારા રજૂ કરાયેલા હિસાબી માર્ગદર્શિકાને આધિન પણ કરવામાં આવે છે. હિસાબી અવમૂલ્યનને લગતા એકાઉન્ટિંગ ધોરણો આઇએએસ 4 - અવમૂલ્યન એકાઉન્ટિંગ અને આઈએએસ 8 - એકાઉન્ટિંગ નીતિઓ, હિસાબી અંદાજો અને ભૂલોના ફેરફારો

હિસાબી અવમૂલ્યન બે મહત્ત્વના પરિબળોને કારણે કરવેરા અવમૂલ્યન માટે ઘણીવાર નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે: ગણતરીની પદ્ધતિ અને અસ્કયામતોના ઉપયોગી જીવનકાળની નોંધણી કરવી.

અવમૂલ્યનની ગણતરી માટે પદ્ધતિઓ

કંપનીઓ અવમૂલ્યનની ગણતરી કરવા માટે ઘણી પદ્ધતિઓ ઉપલબ્ધ છે. કેટલાક વ્યાપક ઉપયોગમાં લેવાતી વ્યક્તિઓ,

  • સીધી રેખા પધ્ધતિ
  • સંતુલન / લેખિત મૂલ્ય પદ્ધતિ ઘટાડવા
  • આંકડાઓનો સરવાળો
  • ઉત્પાદન પદ્ધતિના એકમો

અસ્કયામતોની લાઈફન્સપેન

કંપનીઓ તેમની સંપત્તિના જીવનકાળની ઉપયોગીતાનો અંદાજ કાઢવા માટે જવાબદાર છે

ઇ. જી. XYZ Ltd $ 10, 000 ની સાલવેજ મૂલ્ય સાથે $ 60, 000 માટે મશીન ખરીદે છે. મશીનની આર્થિક ઉપયોગી જીવન 10 વર્ષ છે. આ વાર્ષિક અવમૂલ્યન રકમ (અવમૂલ્યનની સીધી રેખા પધ્ધતિ ધારી રહ્યા છીએ) તરીકે $ 5, 000 બનાવે છે.($ 60, 000 - $ 10, 000/10).

કર અવમૂલ્યન શું છે?

કરવેરા અવમૂલ્યન આવકવેરાના હેતુ માટે ગણવામાં આવે છે. આ ગણતરીનો મુખ્ય હેતુ કરપાત્ર આવક ઘટાડવાનો છે. આ આંતરિક રેવન્યૂ સર્વિસના નિયમો પર આધારિત છે. આ જ ઉદાહરણ લેતા, આઇઆરએસ સ્પષ્ટ કરી શકે છે કે ઉપરોક્ત મશીનની ઉપયોગી જીવન 8 વર્ષ છે, આમ કર અવમૂલ્યનના હેતુ માટે, ગણતરીઓ અંદાજિત 8 વર્ષના સમયગાળા માટે થવી જોઈએ.

આઇઆરએસ નિયમો પણ કંપનીને વેગનો અવમૂલ્યન ખર્ચમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્રથમ થોડાક વર્ષોમાં વધુ અવમૂલ્યન અને એસેટના જીવનના પાછલા વર્ષોમાં ઓછું અવમૂલ્યન કરવું. આ એસેટના જીવનના પ્રથમ થોડા વર્ષોમાં આવકવેરા ચૂકવણીઓ બચાવે છે પરંતુ તે પછીનાં વર્ષોમાં વધુ કર ચૂકવશે. નફાકારક એવા કંપનીઓ વધુ આકર્ષક બનવા માટે ઝડપી ઘસારા શોધવા

આ કારણોસર, કંપનીએ અવમૂલ્યન માટે બે પ્રકારનાં રેકોર્ડ્સને જાળવવાની જરૂર છે: નાણાંકીય રિપોર્ટિંગ હેતુ માટે અને અન્ય આવક વેરાના હેતુઓ માટે.

વધુમાં, કંપનીઓમાં જુદાં જુદાં અવમૂલ્યન નીતિઓ હોઈ શકે છે, જે કરની અવમૂલ્યનને અલગ રીતે ગણવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે,

  • જો એસેટ મધ્યમાં અથવા વર્ષના અંત સુધીમાં ખરીદવામાં આવે તો તે વર્ષ માટે કોઈ અવમૂલ્યન કરવામાં આવશે નહીં
  • સંપૂર્ણ વર્ષનું અવમૂલ્યન ખરીદીના વર્ષમાં લેવામાં આવશે
  • કોઈ અવમૂલ્યન થશે નહીં એસેટના નિકાલના વર્ષ પર ચાર્જ:

સ્થિર મૂર્ત અસ્કયામતોનું નિકાલ કરવું

આર્થિક ઉપયોગી જીવનના અંતે, નાણાકીય મૂલ્ય માટે મિલકતની નિકાલ કરી શકાય છે. કંપની ક્યાં તો નિકાલ પર ગેઇન અથવા ખોટ કરશે, જે આવક નિવેદનમાં માન્ય છે.

એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન અને કર અવમૂલ્યન વચ્ચે શું તફાવત છે?

- કોષ્ટક પહેલાંની કલમ મધ્યમ ->

એકાઉન્ટિંગ અવમૂલ્યન વિ કર મૂલ્ય અવમૂલ્યન

એકાઉન્ટિંગ ઘસારો એકાઉન્ટિંગ હેતુઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. કરવેરા અવમૂલ્યન આવક વેરા હેતુઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
તૈયારી
તે આઈએએસબી દ્વારા એકાઉન્ટિંગ સિદ્ધાંતો અને વિભાવનાઓ પર આધારિત છે. આઇઆરએસ (આંતરિક મહેસૂલ સેવા)
અવમૂલ્યન પદ્ધતિ
ના નિયમોના આધારે કંપની અનેક પદ્ધતિઓ પૈકી એક પસંદ કરી શકે છે. આ મોટેભાગે ઘસાતી અવમૂલ્યન ગણતરી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે.
ચોકસાઈ
આ વધુ સચોટ છે આ નિયમોનું કડક નિયમો હેઠળ ગણવામાં આવે છે તેથી તે ઓછી સચોટ છે.

સંદર્ભ:

"પુસ્તક અવમૂલ્યન અને કર અવમૂલ્યન વચ્ચે શું તફાવત છે? | હિસાબી કોચ " એકાઉન્ટિંગકોક com એન. પી. , n. ડી. વેબ 02 ફેબ્રુ 2017.

"ફોર્મ્સ અને પબ્સ " આંતરિક આવક સેવા એન. પી. , n. ડી. વેબ 02 ફેબ્રુઆરી 2017.

"કર અવમૂલ્યન શું છે? - પ્રશ્નો અને જવાબો - એકાઉન્ટિંગટૂલ " એકાઉન્ટિંગ સીપીઈ અને બુક્સ - એકાઉન્ટિંગ ટુલ્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ 02 ફેબ્રુઆરી 2017.

"ધારાસભ્યોને જાણવાની જરૂર છે કરવેરા અને બુક એકાઉન્ટિંગ વચ્ચેના ત્રણ તફાવતો. " ટેક્સ ફાઉન્ડેશન એન. પી. , 17 જાન્યુ. 2017. વેબ 02 ફેબ્રુઆરી 2017.

છબી સૌજન્ય:

કેલિતા કબીર દ્વારા (સીસી બાય-એસએ 2 દ્વારા "કરવેરાના તૈયારી માટે નવું ઓળખ નિયમો")0) ઍલન ક્લેવર દ્વારા ફ્લિકર "ઇન્કમ ટેક્સ" દ્વારા (સીસી દ્વારા 2. 0) ફ્લિકર