એકાઉન્ટન્સી અને વાણિજ્ય વચ્ચેનો તફાવત

એકાઉન્ટન્સી વિ કોમર્સ

એકાઉન્ટન્સી અને કોમર્સ એ બે વિષય છે જે ઘણી વખત તેમની સામગ્રી અને અર્થના સંદર્ભમાં ભેળસેળ થાય છે. એકાઉન્ટન્સી એ વ્યવસાય પેઢી વિશે નાણાકીય માહિતી, જેમ કે મેનેજરો અને શેરહોલ્ડરોને સંચાર કરવાની પ્રક્રિયા છે.

બીજી તરફ વાણિજ્ય ઉત્પાદનના સ્થાને વપરાશના સ્થાને સામાન અને સેવાઓનો વિનિમય અથવા વિનિમય છે. વાણિજ્ય માનવ આવશ્યકતાઓને સંતોષવા માટે કરવામાં આવે છે.

એકાઉન્ટન્સીમાં સંચાર સામાન્ય રીતે નાણાકીય નિવેદનો સ્વરૂપમાં હોય છે. તે જાણવું અગત્યનું છે કે નિવેદનો સંબંધિત માહિતી તેના વપરાશકર્તાઓ જેમ કે મેનેજરો અને શેરધારકોની તેની સુસંગતતા અનુસાર પસંદ કરવામાં આવે છે. બીજી બાજુ વાણિજ્યમાં માલસામાન, માહિતી, સેવાઓ અને નાણાં જેવા આર્થિક મૂલ્યો ધરાવતી કંપનીઓના વેપારમાં સમાવેશ થાય છે.

એ જાણવું અગત્યનું છે કે એકાઉન્ટિંગ, નાણાકીય એકાઉન્ટિંગ, ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ, ફંડ એકાઉન્ટિંગ, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ અને ટેક્સ એકાઉન્ટિંગ જેવી કેટલીક શાખાઓ અથવા એકાઉન્ટિંગ ક્ષેત્રો છે. બીજી તરફ વાણિજ્યમાં કેટલીક એવી પ્રણાલીનો સમાવેશ થાય છે કે જે કોઈપણ દેશના ઉપયોગમાં છે. આ સિસ્ટમોમાં આર્થિક, કાયદેસર, સાંસ્કૃતિક, રાજકીય, સામાજિક અને તકનીકી કેટલાક નામ છે.

એકાઉન્ટન્સીને 'એકાઉન્ટન્ટના વ્યવસાય અથવા ફરજો' તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સર્ટિફાઇડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટ્સ (એઆઈસીપીએ) અનુસાર એકાઉન્ટન્સીની ખાસ વ્યાખ્યા છે. તે કહે છે એકાઉન્ટન્સી એ 'નોંધપાત્ર રીતે અને મની, વ્યવહારો અને ઘટનાઓના સંદર્ભમાં રેકોર્ડિંગ, વર્ગીકરણ અને સારાંશની કળા છે, ભાગ્યે જ, નાણાકીય પાત્રના, અને તેના પરિણામોનો અર્થઘટન'.

બીજી તરફ વાણિજ્ય એક એવી પ્રણાલી છે જે દેશના આર્થિક સ્થિતિ અથવા તે બાબત માટે રાજ્ય પર તેની અસર ઊભી કરે છે. ટૂંકમાં કહી શકાય કે વાણિજ્યનો આપેલ દેશના વ્યવસાયની સંભાવના પર તેનો પ્રભાવ છે. નિષ્ણાતો વેપારના બીજા વિભાગ તરીકે વાણિજ્યને કૉલ કરે છે જેમાં ઉત્પાદકોથી વપરાશકર્તાઓને માલસામાનના વિનિમયનો સમાવેશ થાય છે.

વિપરીત એકાઉન્ટન્સી પર વેપારની ભાષા તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે કારણ કે તે એક વ્યવસાય કંપની સાથેના નાણાકીય માહિતીને લોકોના જુદા જુદા જૂથોને જાણ કરવામાં આવે છે જે સીધા અથવા પરોક્ષ રીતે પેઢી સાથે સંકળાયેલા હોય છે. સીધી વપરાશકર્તાઓ મેનેજરો અને શેરધારકો છે, જ્યારે પરોક્ષ વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય જનતા અને સંભવિત રોકાણકારો છે.

તે સમજવું અગત્યનું છે કે વાણિજ્ય ખરીદ અને વેચાણના અમૂર્ત વિચારો સૂચવે છે જ્યારે એકાઉન્ટન્સીનો અર્થ નાણાકીય નિવેદનોની જાણ કરવાની પ્રક્રિયા છે.