એસેસરી અને એક્કોમપ્સીસ વચ્ચેની ફરક

કી તફાવત - એસેસરી વિ સવલપિસ

એસેસરી અને સહ - અપરાધી બે કાનૂની શરતો છે જે એવા લોકોનો સંદર્ભ આપે છે જેમણે ગુનામાં મદદ કરી છે. એસેસરી અને સહ - અપરાધ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે એસેસરી તે વ્યક્તિ છે જે ગુનામાં સ્વેચ્છાએ અને સ્વેચ્છાએ સહાય કરે છે. એક એક્સેસરી એક સહ - અપરાધી અથવા બરબાદી હોઇ શકે છે. એક સહ - અપરાધી એવી વ્યક્તિ છે જે ગુના પહેલાં અથવા તેણીના સમયના મુખ્ય મદદ કરે છે જ્યારે અપાતું વ્યક્તિ તે ગુનેગાર પછી ગુનેગારની મદદ કરે છે. એક્સેસરી અને સહ - અપરાધી વચ્ચે આ મુખ્ય તફાવત છે.

એસેસરી કોણ છે?

ગુનો પહેલાં અથવા પછી ફોજદારી સહાયતાપૂર્વક અને સ્વેચ્છાએ બીજા દ્વારા ગુનામાં દોષિત વ્યક્તિ આ રીતે, એક સહાયક એક સહ - અપરાધી અથવા બરબાદી હોઇ શકે છે એસેસરરી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે,

"એક, જે કોઈ ગુનાના કમિશનમાં હાજર ન હોય, તે ગુનાનો દોષ બને છે, મુખ્ય અભિનેતા તરીકે નહીં, પરંતુ એક પ્રતિભાગી તરીકે, આદેશ, સલાહ, ઉશ્કેરણી, અથવા સંતાપ દ્વારા; હકીકત અથવા કમિશન પહેલાં અથવા પછી ક્યાં. "- અમેરિકન કાયદાના પશ્ચિમના જ્ઞાનકોશ

આ વ્યાખ્યા દ્વારા, એક વ્યક્તિ જે એક ગૅસવે કારને ડ્રાઇવ કરીને, આયોજનમાં સહાય કરવા, શસ્ત્રો પૂરા પાડવા, અપરાધીઓને અલગ પાડતી, અથવા ગુનેગારને છુપાવીને સહાયક તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. . એક સહાયક ગુનોના દ્રશ્યમાં સામાન્ય રીતે હાજર રહેતો નથી, પરંતુ તે જાણે છે કે ગુનો કરવામાં આવ્યો છે અથવા તે પ્રતિબદ્ધ છે.

એક ઉપાધિ કોણ છે?

એક સહ - અપરાધી તે વ્યક્તિ છે જે ગુનામાં મદદરૂપ અને સ્વેચ્છાએ મદદ કરે છે. આ શબ્દ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે,

"જે જાણીજોઈને, સ્વૈચ્છિક રીતે, અથવા ઈરાદાપૂર્વક, અને સામાન્ય ઉદ્દેશ અને ફોજદારી હેતુ સાથે મુખ્ય ગુનેગાર સાથે વહેંચાયેલું છે, બીજાને અપરાધ કરવા માટે ઉત્તેજન આપે છે અથવા તેના આયોજનમાં મદદ કરવા માટે સહાય કરે છે અથવા સહાય કરે છે અને અમલ. "- વેબસ્ટરનો ન્યૂ વર્લ્ડ લો ડિક્શનરી

જેમ જેમ આ ગુનાની યોજના અને અમલ કરવા માટે મદદરૂપ થાય છે, અપરાધના અમલને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, તેમજ ગુના વિશે જાણ્યા પછી એક વ્યક્તિ ગુનોમાં એક સહયોગી બની શકે છે. કોઈ અપરાધ ગુનોના દ્રશ્યમાં હાજર રહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ તે હજુ પણ અપરાધ માટે દોષિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, બેંકના કર્મચારીએ બેંકની યોજના અને ભાંગફોડિયાઓને એક ગેંગ માટે વૉલ્ટ આપી શકે છે. તેમ છતાં આ કર્મચારી અપરાધના સ્થળે હાજર ન હોઈ શકે, તે ગુનોના દોષી હોવાના કારણે તે એક સહયોગી છે. એક અપરાધી ગુનોના દ્રશ્યમાં પણ હાજર હોઇ શકે છે, પરંતુ ગુનામાં તેની ભૂમિકા નાની હોઈ શકે છે.ઉદાહરણ તરીકે, એક વ્યક્તિ દોરડાનો ભોગ બનેલી છે, જ્યારે અન્ય છરીને તેની સાથે છાજલી છે. અહીં, જે વ્યક્તિ ભોગ બનનારની હત્યા કરે છે તે મુખ્ય બની શકે છે અને ભોગ બનનાર વ્યક્તિને અપહરણ તરીકે ચાર્જ થઈ શકે છે. તેમની ઉપસ્થિતિ અથવા ગેરહાજરી હોવા છતાં, તેઓ ગુનો સમાન ગુનો ગણવામાં આવે છે. તેથી, એક સહ - અપરાધી તે જ ચાર્જ અને શિક્ષાને મુખ્ય ગુનેગાર તરીકે રજૂ કરી શકે છે.

એસેસરી અને એક્કોમિસિસ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ક્રાઇમના દ્રશ્ય:

સહાયક:

ગુનાની દરમિયાન સામાન્યરીતે સહાયક ઉપાય નથી. ઉપહારો:

અપરાધ દરમિયાન ઉપચાર હાજર હોઈ શકે કે નહીં પણ. ચાર્જિસ:

સહાયક:

સહાયકને ઓછા ખર્ચ અને સજાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઉપરોક્ત:

ઉપાડ એ જ આરોપો અને શિક્ષાને મુખ્ય ગુનેગાર તરીકે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અપરાધમાં સહાય:

સહાયક:

એક સહાયક સામાન્ય રીતે અપરાધ પહેલાં અથવા પછીના મુદ્રણમાં મદદ કરે છે. ઉપહારો:

એક અપરાધી ગુનાખોરી પહેલાં અને તે દરમ્યાન આચાર્યને મદદ કરે છે. ચિત્ર સૌજન્ય: પિક્સાબે