ક્ષમતા અને કૌશલ્ય વચ્ચેના તફાવત

ક્ષમતા વિ કૌશલ્ય માટે લાયક બનવા માટે હોવી જ જોઈએ

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નોકરી માટે અરજી કરે છે, ત્યારે તે જુદી જુદી કુશળતા અને ક્ષમતાઓ વિશે શીખે છે કે તે ઉમેદવારોને પસંદ કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવનારી પરીક્ષા માટે પાત્ર હોવું આવશ્યક છે. પરંતુ આ બહુ ગૂંચવણમાં છે કારણ કે ઘણી ક્ષમતાઓ અને કુશળતાને સમાન અને સમાનાર્થી સમાન લાગે છે. જો કે, તે ચાક અને પનીરની જેમ જુદા જુદા હોય છે, અને બંને વચ્ચે ઘણી તફાવત છે, જો કે ક્ષમતા હોય તો કૌશલ્ય શીખવા માટે તેને સરળ બનાવે છે. વ્યક્તિની કમ્પ્યૂટર ભાષાઓમાં નિપુણતા હોય છે જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ પાસે સંગીતની સમજણ અને સર્જન કરવામાં કુશળતા હોય શકે છે. શું આ કુશળતા અથવા ક્ષમતાઓ છે? ક્ષમતા અને કુશળતા વચ્ચે સૂક્ષ્મ તફાવતો જાણવા માટે વાંચો.

કૌશલ્ય

તમે વિશાળ સમુદ્રી તરંગો પર નિષ્ણાત સર્ફિંગ જોવા માટે મોજણી કરી છે. આ એક એવી ગુણવત્તા છે કે તેણે પ્રેક્ટિસ અને તાલીમથી સખત મહેનત અને સમર્પણમાં શીખ્યા છે, જે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની યુક્તિઓ એક પ્રેક્ષકને અવિશ્વસનીય દેખાય તેવું સરળતા સાથે કરી શકે છે. એવી જ રીતે, એક તીરંદાજ, રમતવીર, વ્યાયામ વગેરેની કુશળતા બધા હસ્તગત કરવામાં આવે છે અને તે સમયના સમયગાળામાં શીખ્યા છે. આ મોટર કુશળતા છે જ્યાં હાથ અને શરીરના હલનચલન સંયોજનો શીખ્યા અને પ્રભાવને સરળ અને આકર્ષક બનાવવા માટે યોગ્ય ક્ષણે અને તકનીકમાં કરવામાં આવે છે. એક નૃત્યનર્તિકા જોવાનું ક્રિયામાં કવિતા જોવું જેવી છે, તેથી તે સરળ અને ગ્લાઈડિંગ તેના કાર્યો અને ચળવળ છે. જો કે, જ્ઞાનાત્મક કુશળતા તેમજ સમજશક્તિની કુશળતા પણ છે જે અનુક્રમે ભાષા શીખવા અને કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ શીખવા જેવી બાબતોમાં પ્રગટ થાય છે.

ક્ષમતા

ક્ષમતા એ આંતરિક ગુણવત્તા છે કે જે વ્યક્તિને શીખવા માટે અથવા કૌશલ્યને સરળતાથી સરળતાથી સંભાળી શકે છે. ક્ષમતાઓ ક્યાં હોય છે અથવા અભાવ હોય છે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ પાસે તેના માતાપિતા પાસેથી મળેલી આનુવંશિક કોડને લીધે ક્ષમતાઓનો જુદો જુદો સેટ છે. આ કારણે અમે શોધીએ છીએ કે કેટલાક લોકો ભાષાઓમાં સારા છે, અને અન્ય લોકો રમતોત્સવમાં સ્વાભાવિક રીતે સારા છે. કેટલાક સારા નર્તકો બનાવે છે, જ્યારે અન્ય લોકો સરળતાપૂર્વક નૃત્ય ન શીખી શકે છે અને તેઓની જન્મજાત ક્ષમતાઓ અથવા આ ક્ષમતાઓના અભાવને કારણે નૃત્ય કરવામાં આવી રહી છે તેવું દેખાય છે. સારા હાથ અને આંખ સંકલનની જરૂર હોય તેવી રમતો સારી સંકલનની આંતરિક ગુણવત્તાવાળા લોકો દ્વારા સરળતાથી લેવામાં આવે છે. બીજી તરફ, એવી વ્યક્તિઓ છે જે રમતમાં સ્વાભાવિક રીતે સારા હોય છે જેમાં સ્નાયુની શક્તિ અથવા સહનશક્તિ જરૂરી છે.

યાદ રાખો, જો કુશળતા સહેલાઇથી મેળવી શકાય છે જો વ્યક્તિ કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે આવશ્યક ક્ષમતા ધરાવે છે. વધુમાં, વ્યક્તિને કુશળતામાં માસ્ટર કરવા માટે જરૂરી તકનીકો શીખવાની જરૂર છે. આમ, કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યક્તિની આવશ્યકતા આવશ્યક છે જોકે, હાર્ડ વર્ક અને નિશ્ચિત નિર્ધારણ દ્વારા કુશળતા પ્રાપ્ત કરતા વિકલાંગ લોકોના ઉદાહરણો સાથે ઇતિહાસમાં ભરપૂર ગુણ છે.

ક્ષમતા અને કૌશલ્ય વચ્ચે શું તફાવત છે?

ક્ષમતા એવી વ્યકિતના આનુવંશિક મેકઅપ છે જે વ્યકિતને ચોક્કસ નોકરીઓ અને વ્યવસાયો પ્રત્યે નિકાલ કરે છે જ્યારે કુશળતા શીખી અથવા હસ્તગત કરે છે.

• કેટલાંક લોકો ભાષાઓમાં સારા છે, જ્યારે અન્ય લોકો સંગીતમાં સારી છે કારણ કે તેમના વિવિધ આનુવંશિક મેકઅપને કારણે.

• જોકે, કેટલાક લોકો તેને માસ્ટર કરવાની ક્ષમતા વિના કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

• કુશળતાના માધ્યમથી જ્ઞાન અને તકનીકો સાથે સામાન્ય રીતે ક્ષમતા જરૂરી છે.