ટુ એન્ડ સીસી વચ્ચે તફાવત

વિરુદ્ધ સીસી

ટુ અને સીસી બે ક્ષેત્રો છે કે જે તમે કરશે જ્યારે તમે ઇમેઇલ લખી રહ્યાં છો ત્યારે શોધો અમને મોટા ભાગના પહેલાથી ક્ષેત્રનો ઉપયોગ ખબર છે કારણ કે તે જ તે છે જ્યાં અમે તે વ્યક્તિનું સરનામું આપીએ છીએ જેની અમે ઇમેઇલ લખી રહ્યા છીએ પરંતુ સીસી ક્ષેત્ર શું છે તે જાણવા માટે ઘણું ઓછું છે. સીસી ફીલ્ડ એ છે કે જ્યાં તમે ઇ-મેઇલની નકલ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તેવા લોકોના સરનામાં મુકશો પરંતુ પત્રના હેતુ પ્રાપ્તકર્તા નથી. રૂપક સાથે આ વિચારને સમજવું ખૂબ સરળ છે. ચાલો આપણે કહીએ કે તમે તમારા ભાઈને છીનવી લીધા હતા અને તમારી માતાએ તમને ઠપકો આપ્યો હતો અને તમને કહ્યું હતું કે માફ કરશો. ભલે તમે તમારા ભાઇને માફ કરવા માગતા હોય, પણ તે કહેતા વગર જ જાય છે કે તમારી માતાએ પણ તે સાંભળવી જોઈએ જેથી તે જાણે કે તમે ખરેખર તે કર્યું છે. જો અમે આને ઇમેલ પર અનુવાદ કરીએ તો, તમારા ભાઈ એ કૉપિ ફિલ્ડમાં હશે જ્યારે તમારી માતા સીસી ફિલ્ડમાં હશે.

પત્ર લેખન ખૂબ જ ઓછી કિંમત અથવા પ્રયત્ન સાથે લાંબા અંતરની સંચાર મેળવવામાં ખૂબ જૂના માધ્યમ છે. હોસ્પીંગ કબૂતરને સંદેશવાહકો દ્વારા પગ અથવા ઘોડાઓ પર લઇ જવાયેલા અક્ષરોમાંથી, વર્ષોથી પ્રક્રિયા ઝડપી અને ઝડપી બની છે. ટેલિફોનના વિકાસ સુધી પત્રકારોને યોગ્ય સંદેશાવ્યવહાર કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત હતી. ઇન્ટરનેટ અને ઇમેઇલના વધતા ઉપયોગ સાથે હવે અક્ષરો ડિજિટલ વયમાં વિકસ્યા છે. સીસી શબ્દનો અર્થ કાર્બન કૉપિ થાય છે અને ભૂતકાળમાં પત્રની કેટલી નકલો બનાવવામાં આવી હતી તેનું સીધું પરિણામ છે. એક જ પત્રની બહુવિધ નકલો લખવાની જગ્યાએ લોકોએ કાગળની બે શીટ્સ વચ્ચે કાર્બન પેપરની શીટ શામેલ કરી. ટાઇપરાઇટર કીઝની અસર તેની પાછળના કાગળ પર કેટલાક કાર્બનને જમાવવા માટેનું કારણ બને છે. આ નકલો પછી સ્પષ્ટપણે કાર્બન કોપી તરીકે પ્રસ્તુત થાય છે.

ઇમેલનો ઉપયોગ કરતી વખતે અથવા મુદ્રિત અક્ષરોમાં પણ કાર્બન કૉપિનો શબ્દ તકનિકી રીતે ખોટો છે. આ શબ્દ અટકી ગયો છે અને ઉપયોગમાં લેવાયેલી માધ્યમની અનુલક્ષીને કોપીઓ રજૂ કરતી વખતે હજી પણ તેનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સારાંશ:
1. ટુ ફીલ્ડ એ લોકોના નામો અથવા નામો માટે અનામત છે જેમને અક્ષરનો હેતુ છે જ્યારે સીસી ફિલ્ડ એ લોકો માટે છે જે પત્ર અને તેના સમાવિષ્ટોને જાણ કરવામાં આવે છે પરંતુ તે પત્રના હેતુ પ્રાપ્તકર્તા નથી > 2 સીસી એક પ્રાચીન ટૂંકાક્ષર છે જે કાર્બન નકલ માટે વપરાય છે