પ્રલોભન અને પ્રલંબન વચ્ચેનો તફાવત

પ્રલંબન વિપ્લાવવું

દ્રષ્ટિ ઘણીવાર લાલચ અને પ્રલોભન વચ્ચેની વ્યાખ્યામાં તફાવત છે. કૃત્યોની ઇરાદાની અમારી છાપ સાથે દ્રષ્ટિએ શું કરવું જોઈએ, જે આપણા અંતર્ગત ઇચ્છનીય લાગણીનું કારણ બને છે.

પ્રલોભનને ઘણી વખત પ્રલોભનનું ઘટાડેલું સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, કોઈ વ્યક્તિને ચેપ લગાવી શકે છે, અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિને પકડી શકે છે, પરંતુ તે પરિસ્થિતિની સારી રીતે વાકેફ છે કે તેઓ પરિસ્થિતિ હેઠળ ઉપયોગ કરી શકે છે. પ્રલોભન એ મોહની વધુ શક્તિશાળી સ્થિતિ માનવામાં આવે છે, અને ઘણી વખત વ્યક્તિગત પોતાના ધંધાની સંભવિત જોખમ પર પણ, ધંધો કરવાની ક્રિયા લેવા માટે ફરજ પાડી શકે છે.

પ્રલોભન એ તેના માટે સ્પષ્ટ લૈંગિક સૂચિતાર્થ છે, અને તેનો સામાન્ય રીતે અનુમાન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે અન્ય વ્યક્તિનું વર્તન તેમને પ્રભાવિત કરવાનો હતો. ઉદાહરણ તરીકે: 'તેમણે મને આકર્ષે છે,' સૂચવે છે કે, એક પોતાના ઉપકરણો પર છોડી દેવામાં આવી છે, જાતીય જોડાણ થયું ન હોત. લાલચ આંતરિક સ્થાનમાંથી આવે છે, અને જે લોકોને પીછો કરવામાં કોઈ રસ નથી તેમને સોંપવામાં આવે છે. કોઈ આકર્ષક વ્યક્તિ દ્વારા લલચાવી શકાય તેવું શક્ય છે, પરંતુ બીજાના અસ્તિત્વથી અજાણ છે.

લાલચ પણ વૈકલ્પિક અર્થ હોઈ શકે છે તે હંમેશા જાતીય રસ સૂચિત કરતું નથી તમે ચોકલેટ કેક દ્વારા લલચાવી શકાય છે, અથવા તમે બરફ બહાર જવા અને રમવા માટે લલચાવી શકાય છે અમે ખરેખર એમ નથી કહેતા કે ચોકલેટ કેક ખાવાથી આપણને આકર્ષે છે જે આપણે જાણીએ છીએ કે અમને જરૂર નથી. કોઈક રીતે, જો આપણે લલચાવીએ છીએ, તો એનો પણ અર્થ એ છે કે આપણે કંઈક જોઈએ છે જેને આપણે ન કરવું જોઈએ. અમે ચોકલેટ કેક ન ખાવું જોઈએ કારણ કે તે ચરબી અને કેલરીથી લોડ થાય છે, અને અમે બહાર ન જવું જોઈએ અને બરફમાં રમવું જોઈએ કારણ કે અમે ઉગાડવામાં આવ્યા છીએ, અન્ય જવાબદારીઓ સાથે.

બંને શબ્દોનો અર્થ થાય છે કે એક વખત લાગણી ફેલાઈ રહી છે, ત્યાં આંતરિક ગરબડ છે જે અસ્તિત્વમાં છે. આપણી તરફેણમાં રહેલા ગુણ અને વિપરીત વાતે એક શાંત યુદ્ધ છે, છતાં, જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે મૂંઝવણથી દૂર રહીએ છીએ, ત્યારે અમે એવું સૂચિત કરીએ છીએ કે અમે માત્ર લલચાવી ગયા હતા તેના કરતા વધુ મજબૂત ઇચ્છાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે.

પ્રલોભન એ એકના લૈંગિક સૂચક પોશાક અથવા વર્તણૂકનું વર્ણન કરવા માટે પણ વપરાય છે. જો તે આકર્ષક રીતે કપડાં પહેરે છે, તો કદાચ એમ લાગે કે રાત માટે તેનો ધ્યેય ઓછામાં ઓછો છે, ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે, અથવા મોટા ભાગના, કોઈની સાથે સંકળાય છે જો તે મોહક કામ કરે છે, તો તે જાતીય રૂપે કોઈની રુચિ મેળવવાની ઇરાદાપૂર્વક પ્રયાસ કરે છે.