સોફટબોલ અને બેઝબોલ વચ્ચે તફાવત.

બેઝબોલ ક્ષેત્ર ઝાંખી> સોફ્ટબોલ vs બેઝબોલ

સોફ્ટબોલ અને બેઝબોલમાં ઘણા સમાનતા હોઈ શકે છે કારણ કે સોફ્ટબોલ બીજાથી ઉતરી આવ્યા છે . બંનેની સમાન સમાનતા હોવા છતાં, એક બંને વચ્ચેના ઘણાં તફાવતો તરફ આવી શકે છે.

રમતની લંબાઈની સરખામણી કરતી વખતે, બેઝબોલમાં નવ ઈનિંગ્સ અને સોફ્ટબોલમાં સાત ઇનિંગ્સ છે. સોફટબોલ અને બેઝબોલ વચ્ચે જોવામાં આવેલો બીજો તફાવત બૉલના કદમાં છે. જ્યારે બેઝબોલમાં ઉપયોગમાં લેવાતો બોલ નવ ઈંચની પરિઘ સાથે આવે છે, ત્યારે સોફ્ટબોલમાં વપરાતા બોલમાં 11 થી 12 ઇંચનો પરિઘ છે. બેટિંગ કરવા માટે, બેઝબોલ બેટની લંબાઈ લગભગ 42 ઇંચ હોય છે અને સોફ્ટબોલ બેટ 34 ઇંચની લંબાઈમાં આવે છે.

સોફટબોલ અને બેઝબોલની પણ આધારરેખા અને આઉટફિલ્ડ વાડ આધારમાં તફાવત છે. જ્યારે સોફ્ટબોલ 60 ફૂટની આધારરેખા સાથે આવે છે, ત્યારે બેઝબોલમાં 90 ફુટની આધારરેખા છે. આઉટફિલ્ડ બેઝબોલમાં વેરિયેબલ અંતર હોઈ શકે છે, જ્યારે સોફ્ટબોલની મહત્તમ આઉટફિલ્ડ 76 મીટર છે

જ્યારે બેઝબોલમાં 60 ફીટની પિચીંગ લંબાઈ હોય છે, ત્યારે સોફ્ટબોલમાં 40 થી 46 ફુટની લંબાઇ હોય છે. બેઝબોલના પટ્ટાઓ ઊભા ઢોળાવવાળી મણ છે, જેમાં 9 ફુટની ત્રિજ્યા અને 10 ઇંચની ઉંચાઈ છે, તે એક સપાટ વર્તુળ છે જે સોફ્ટબોલ માટે 8 ફૂટની ત્રિજ્ય ધરાવે છે.

બેઝબોલમાં, જ્યારે બૅટ જીવંત હોય ત્યારે બેઝ સ્ટિલિંગ ટાઇમ સક્રિય રહે છે. બીજી તરફ, સોફ્ટબોલમાં, એકવાર બોલને એક રેડવાનું એક મોટું પાત્ર છોડવામાં આવે તે પછી તે સક્રિય છે.

બેઝબોલની રમતમાં, કોઈપણ પદ્ધતિ, સામાન્ય રીતે ઓવરહેન્ડનો ઉપયોગ ડિલિવરી માટે થાય છે. તેનાથી વિપરીત, સોફ્ટબોલ ડિલિવરીમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સોફ્ટબોલમાં કોઈપણ ચાપ અથવા ગતિ પ્રતિબંધો નથી.

ગેરકાયદે પીચ આધારની વાત કરતી વખતે, મોટાભાગના ઉલ્લંઘનને દાંડો તરીકે સજા કરવામાં આવે છે. બોલને મૃત માનવામાં આવે છે અને ગણતરીમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પરંતુ સોફ્ટબોલમાં, બોલ જીવંત રહે છે. જો સખત મારપીટ આધાર અને બધા દોડવીરો આગળ પહોંચે છે, ત્યાં કોઈ દંડ છે. જો આ ન થાય તો, આ નાટક નકારાત્મક છે.

સારાંશ

1 બેઝબોલ અને સોફ્ટબોલમાં બાઉન્ડ્રી અને બૅટની લંબાઈમાં તફાવત છે.
2 બેઝબોલમાં સોફટબોલ કરતાં લાંબી ઇનિંગ છે.
3 સોફ્ટબોલ અને બેઝબોલની પણ આધારરેખા અને આઉટફિલ્ડ વાડ આધાર
4 માં તફાવત છે. પિચિંગ લંબાઈ અને બેઝ સ્ટિલિંગ સમયમાં બંનેનો તફાવત પણ છે.
5 ડિલિવરીમાં પણ તફાવત છે