મેડિકેર અને ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા વચ્ચેનો તફાવત

મેડિકેર વિ ખાનગી આરોગ્ય વીમો

મેડિકેર અને ખાનગી આરોગ્ય વીમો ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉપલબ્ધ બે આરોગ્ય સંભાળ કાર્યક્રમો છે, એક રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ છે અને અન્ય ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા પૉલિસી ધરાવે છે. ઑસ્ટ્રેલિયા વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય સંભાળ સિસ્ટમો પૈકી એક છે. ફેડરલ સરકાર આશરે 9. જીડીપીના 8% જેટલો ખર્ચ કરે છે, જે હેલ્થ કેર પર છે, જે યુ.એસ. અને યુ.કે. દ્વારા ખર્ચવામાં આવે તેના કરતાં પણ ઓછી છે, પરંતુ નાની વસ્તી અને સારી વ્યવસ્થાના કારણે, સિસ્ટમ અસરકારક રીતે કામ કરી રહી છે. અંતમાં છતાં, અન્ય દેશોની જેમ, ઑસ્ટ્રેલિયા પણ ટેક્નોલોજીમાં બદલાવ, દર્દીઓની ઊંચી અપેક્ષાઓ અને વૃદ્ધોની વસ્તીને કારણે દબાણ અનુભવે છે. મેડિકેર ઑસ્ટ્રેલિયામાં સાર્વત્રિક સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસ્થા છે જે તેના તમામ નાગરિકોની સંભાળ લે છે. પરંતુ કારણ કે તે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ઉપચાર માટે ઉપલબ્ધ નથી અને કારણ કે તે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓને આવરી લેતું નથી, લોકો ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમો માટે પસંદગી કરી રહ્યા છે.

મેડિકેર

મેડિકેર એ ઑસ્ટ્રેલિયામાં રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સંભાળ કાર્યક્રમ છે જે સરકારી હોસ્પિટલોમાં તેના નાગરિકોને સસ્તું આરોગ્ય સંભાળ પૂરી પાડવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. 1984 માં ફેડરલ સરકાર દ્વારા તમામ નાગરિકોને મૂળભૂત આરોગ્ય સંભાળ પૂરી પાડવા માટે મેડિકેરની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને ઓછી આવક ધરાવતા જૂથો સાથે સંકળાયેલા લોકો. મેડિકેર તમામ કરદાતાઓ પર આવક પર 1% વસૂલાત દ્વારા પેદા આવક દ્વારા અમલમાં આવે છે, અને ઉચ્ચ આવક જૂથો સાથે જોડાયેલા લોકો પર 1% સરચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે. આ ભંડોળનો ઉપયોગ સરકાર સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં ડોકટરો, નર્સો અને અન્ય સ્ટાફના પગાર માટે કરવામાં આવે છે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ દર્દીઓની સારવારમાં થયેલા માદક દ્રવ્યો અને શસ્ત્રક્રિયા ખર્ચમાં કરવામાં આવે છે. સફળતા હોવા છતાં, મેડિકેરમાં અંતર્ગત મર્યાદાઓ છે. ભંડોળ તમામ પ્રકારની બીમારીઓને આવરી લેવા માટે પૂરતું નથી અને તે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે પણ મંજૂરી આપતું નથી.

ખાનગી આરોગ્ય વીમો

નામ પ્રમાણે, ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા એ વીમા કંપનીઓના લોકો દ્વારા ભવિષ્યમાં બીમારીઓ અને તબીબી કટોકટીઓના સારવાર માટેના ખર્ચને આવરી લેવા માટે આરોગ્ય નીતિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ મેડિકેર હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલી સુવિધાઓની ઉપર અને ઉપર છે અને વિવિધ તબીબી પરિસ્થિતિઓ માટે સારવાર મેળવતી વખતે લોકોને વધુ વિકલ્પો પૂરા પાડે છે. ખાનગી ક્ષેત્રની સુવિધાઓ લોકો દ્વારા વધુ સારી રીતે ગણવામાં આવે છે, તેઓ ખાનગી આરોગ્ય વીમા માટે પસંદ કરે છે કારણ કે મેડિકેર ખાનગી ડોકટરો અને હોસ્પિટલો દ્વારા સારવાર માટે મંજૂરી આપતું નથી. ખાનગી આરોગ્ય વીમાને સરકાર દ્વારા ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે વધુ લોકોને પસંદ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, અને આ હેતુ માટે, તે ખાનગી સ્વાસ્થ્ય નીતિઓ લેતા લોકોને 30% રીબેટ આપે છે. ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમો ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવારના ખર્ચ પર 30% ડિસ્કાઉન્ટ માટે લાયક છે.

મેડિકેર અને ખાનગી આરોગ્ય વીમો વચ્ચેનો તફાવત

જ્યારે મેડિકેર અને ખાનગી આરોગ્ય વીમા બંને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સંકળાયેલા હોય છે, ત્યારે બંને તેમના અવકાશ અને ઉદ્દેશ્યથી અલગ પડે છે. મેડિકેર એ સરકારની સાર્વત્રિક સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસ્થા છે જે ગરીબો માટે ઉપયોગી છે અને આવક ધરાવતા લોકોની ઓછી આવક ધરાવતા લોકો છે. બીજી બાજુ, ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમો એ લોકોની કરદાતાઓ દ્વારા ભવિષ્યમાં મફતમાં બિમારીના કિસ્સામાં સારવાર લેવાની તકલીફો દ્વારા ખરીદેલી નીતિઓ છે. ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવારના ખર્ચમાં 30% ની રીબુટ મળે તેટલી વધુ લોકો આજે ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમા માટે પસંદગી કરી રહ્યા છે.

મેડિકેર તરીકે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં થયેલા તબીબી ખર્ચ માટે આવરી લેવામાં આવતી નથી, લોકો વધારાની કવર માટે જાય છે અને આ કારણે જ લગભગ 50% વસ્તીએ ખાનગી સ્વાસ્થ્ય વીમો ખરીદ્યો છે. સરકાર ખાનગી આરોગ્ય વીમો ન લેવા બદલ શિક્ષા કરે છે, જો તે ઉચ્ચ આવક ધરાવતા જૂથને અનુસરતા હોય તો 1% નો સરચાર્જ વસૂલ કરવો તે સામાન્ય છે. 5% મેડિકેર ભંડોળ માટે વસૂલવામાં આવે છે.

મેડિકેર એ ઑસ્ટ્રેલિયન સરકારની સાર્વત્રિક આરોગ્ય સંભાળ પ્રણાલી છે

ખાનગી આરોગ્ય વીમો વીમા કંપનીઓના લોકો દ્વારા સ્વાસ્થ્ય નીતિઓ ખરીદે છે.