એલબીએસ અને પાઉન્ડ વચ્ચેનો તફાવત

એલબીએસ વિ પાઉન્ડ

મેટ્રિક હેઠળ માપન પદ્ધતિ, કિલોગ્રામ સમૂહનું એકમ છે. પાઉન્ડ માપન શાહી વ્યવસ્થામાં સમૂહનું એકમ છે. પાઉન્ડ માટેનું સંક્ષિપ્ત એ લેબલ છે જે ઘણાબધા આશ્ચર્ય પામે છે કારણ કે તેઓ પાઉન્ડ અને લેબ વચ્ચે જોડાણ શોધી શકતા નથી. આ લેખ બે શબ્દો વચ્ચેના સંબંધને વધુ નજીકથી જોવાનો પ્રયાસ કરે છે.

માપનની શાહી વ્યવસ્થામાં જથ્થાબંધ એકમ પાઉન્ડ છે. જેમ પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ ચલણમાંથી ચલણમાંથી અલગ પાડવાનું થાય છે, તેમનું માપન એકમનું પસંદ કરેલ સંજ્ઞા એલબી છે. આ એક ટૂંકાક્ષર છે જેનો ઉપયોગ તુલા રાશિ પરથી કરવામાં આવ્યો છે, તેનો ઉપયોગ સમૂહના એકમનું નામ છે. પ્રાચીન રોમન પ્રાચીન સમયમાં આ એકમનું મૂલ્ય આશરે 326 ગ્રામ હોવાનું મનાય છે. જોકે, માપનની શાહી વ્યવસ્થા હેઠળ, પાઉન્ડનું મૂલ્ય 453 ગ્રામની નજીક છે. આમ, જુદા જુદા યુગોમાં વપરાતા સમૂહના બે એકમો વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. તેમ છતાં, લેગ એ આજે ​​પણ પાઉન્ડનો સંક્ષેપ છે. ઘણાં લોકો લેબનો ઉમેરો કરે છે જ્યારે તેઓ ઘણા પાઉન્ડ વિશે વાત કરે છે જે સૂચવે છે કે તેઓ સંક્ષિપ્ત રૂપરેખાના બહુવચનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જો કે, આ એક ખોટી પ્રથા છે કારણ કે એક તરીકે લેબનો ઉપયોગ બંને એકવચન તેમજ બહુવચન માટે કરી શકાય છે.

સારાંશ

એલબીએસ વિ. પાઉન્ડ્સ

પાઉન્ડ અને લેબોસે ઇમ્પિયલ સિસ્ટમમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માપનો સમાન એકમ સૂચવે છે. ઘણા લોકો એક સંક્ષિપ્ત શબ્દો સાથે ભેળસેળ કરે છે છતાં શબ્દ પાઉન્ડથી તે સંપૂર્ણપણે અલગ છે. પ્રાચીન રોમમાં વજનના માપના એકમમાંથી સંક્ષિપ્ત શબ્દ લેવામાં આવતો હતો, જેને તુષુ કહેવાય છે.