કરાતે અને જુડો વચ્ચેનો તફાવત

કરાટે વિ જુડો

કરાટે અને જુડો જાપાનીઝ મૂળના માર્શલ આર્ટ્સ છે. બંને અલગ લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. જ્યારે જુડો એ એક સોફ્ટ માર્શલ આર્ટ તરીકે ઓળખાય છે, જે મુખ્યત્વે વિરોધી સામે શરીર રચનાનો સમાવેશ કરે છે, કરાટેને હાર્ડ માર્શલ આર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવી શકે છે જ્યાં એક વિરોધીના શરીર પર મારામારી ઉતરવામાં આવે છે.

એક કરાટે ઘોષણા એક પ્રતિસ્પર્ધીને હરાવે છે જ્યારે જુડોની પ્રેક્ટિસ કરનારા કોઈએ તેમને ફેંકવા માટે પ્રયત્ન કરશે. એક કરાટે માણસ એક માણસને સબળ કરવા માટે સખત કરશે, જ્યારે જુડો માણસ વિરોધીને લપેટી અથવા ફાંસાં કરશે, વિરોધીને નીચે નાબૂદી કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો પ્રયાસ

એક કરાટે માનવી પૃથ્વી પરથી તેની ઊર્જા લે છે અને તેના પ્રતિસ્પર્ધી સામે બ્લોક્સના સ્વરૂપમાં તેનો ઉપયોગ કરે છે અને જુડોની ઊર્જાને વિરોધીથી દૂર કરવામાં આવે છે. એક રમત તરીકે કરાટે લાત અને છિદ્રણ માટે પોઈન્ટ કમાણીનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે જુડો પોઈન્ટમાં કુસ્તી અને તમારા પ્રતિસ્પર્ધીને ફેંકી દેવાની જરૂર છે કારણ કે એક કુસ્તીમાં હશે. જુડોમાં શરીર અને તેનું વજન અને તે કેવી રીતે સમતોલ છે તે વિરોધી વિરોધી લડતનો નિર્ણય નક્કી કરે છે, જ્યારે કરાટેમાં, તમારા વિરોધી પર હુમલો કરવા માટે હાથનો ઉપયોગ થાય છે અને પગ.

કરાટે માર્શલ આર્ટ પર આક્રમક અને આક્રમક સ્વરૂપ છે, જ્યારે જુડો સંપૂર્ણપણે માર્શલ આર્ટની સંરક્ષણાત્મક સ્વરૂપ છે. લડાઇના માર્ગ તરીકે કરાતે જુડોની જેમ જ નાટકીય છે, જે મુખ્યત્વે પક્કડવાની બાબતમાં છે. કરાતે બીજી બાજુએ મારામારીને અવરોધિત કરવાની અથવા તેને અન્ય લોકો પર ઉતારી મૂકવાની પ્રક્રિયા, અથવા વસ્તુઓ (સ્મેશિંગ બોર્ડ્સ અને ઑબ્જેક્ટ્સ તરીકે) તદ્દન અદભૂત જોવા મળે છે. તે કોઈ અજાયબી નથી કે જ્યારે જુડો ફિલ્મોમાં ખૂબ નથી દર્શાવવામાં આવે છે, કરાટે ઘણી ફિલ્મોમાં મુખ્ય છે હોલીવુડના ચલચિત્રોની કરાટે કિડ શ્રેણીનું ઉદાહરણ.

એક રીતે જુડો અને કરાટે લડાઈની કળા પ્રત્યેના બે અલગ-અલગ અભિગમોનો સંકેત આપે છે. જુડોમાં જબરદસ્ત તાકાત અથવા તીવ્ર દળ પર દબાણ નથી. તેને એક ઉમદા પરંતુ મજબૂત રક્ષણાત્મક વલણ સાથે વધુ કરવાનું છે જ્યાં તમારા શરીર અને જે રીતે તે સમતુલિત છે અને પ્રતિસ્પર્ધી વિરુદ્ધ દેખાતો હોય તેને તમે ઉપલું હાથ મેળવી શકો છો. બીજી તરફ કરાટે એક સીધી અને મુકાબલોનો અભિગમ છે જ્યાં તમે પ્રતિસ્પર્ધીના ચાલને હિંમતથી અવરોધિત કરો છો અને તમારા હાથ અને પગ સાથે તેને સખત રીતે હુમલો કરો છો.

સારાંશ:
1. જુડો એ એક સોફ્ટ માર્શલ આર્ટ છે જે મુખ્યત્વે વિરોધીની સામે શરીર રચનાનો સમાવેશ કરે છે. કરાટે હાર્ડ માર્શલ આર્ટ તરીકે ઓળખી શકાય છે, જ્યાં મારામારી વિરોધીના શરીર
2 પર ઉતરાણ થાય છે. એક કરાટે મનુષ્યને રજૂઆત કરવા માટે એક માણસ સામે લડતા હોય છે જ્યારે એક જુડો માણસ પ્રતિસ્પર્ધીને ઠપકો આપવાના હેતુથી એક પ્રતિસ્પર્ધી સાથે જોડે છે, આવરણ કરે છે અથવા ફાંસો કરે છે.
3 રમત કરાટેમાં લાત અને છિદ્રણ માટે પોઈન્ટ કમાણીનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે જુડો પોઈન્ટમાં કુસ્તી અને તમારા વિરોધીને ફેંકી દેવાની જરૂર છે કારણ કે એક કુસ્તીમાં
4કરાતે માર્શલ આર્ટ પર આક્રમક અને આક્રમક સ્વરૂપ છે, જ્યારે જુડો સંપૂર્ણપણે માર્શલ આર્ટની સંરક્ષણાત્મક સ્વરૂપ છે.