જેએસપી અને એએસપી વચ્ચે તફાવત

JSP વિ એએસપી

જેએસપી (જાવા સર્વર પાના) અને એએસપી (એક્ટીવ સર્વર પાના) બે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ ભાષાઓ છે જે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં આજે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એએસપી માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા તેના IIS ના ભાગરૂપે બનાવવામાં આવ્યું હતું જે વપરાશકર્તાને તેમના વિન્ડોઝ કમ્પ્યુટર પર વેબ સાઇટ બનાવવા માટે જરૂરી સાધનો સાથે પ્રદાન કરે છે. તેને એએસપી તરીકે મફત ગણવામાં આવે છે, તેના માટે નાણાંનો ખર્ચ થતો નથી, પરંતુ હકીકત એ છે કે તમને Windows ની જરૂર છે તેનો અર્થ એ છે કે તમે હજુ પણ પૈસા ખર્ચવા જઈ રહ્યા છો. જેએસપી સન માઇક્રોસિસ્ટમ્સ દ્વારા જાવાને વિસ્તરણ તરીકે બનાવ્યું હતું.

એ જ કાર્ય કર્યા હોવા છતાં, જેએસપી અને એએસપી તેમના કાર્યોને અલગ અલગ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. એએસપી કોડ ફ્લાય પર દરેક વખતે જ્યારે તેને ઍક્સેસ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો અર્થઘટન કરવામાં આવે છે, જ્યારે JSP પૃષ્ઠોને ક્યાં તો સર્લેટેલમાં અર્થઘટન અથવા સંકલિત કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ કે જેએસપી (PSP) પૃષ્ઠો વાસ્તવમાં થોડી વધારે લાંબો સમય લે છે કારણ કે તેને પ્રથમ કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર છે. પરંતુ તે લોડ થઈ ગયા પછી, વાસ્તવમાં તે લાંબા સમય સુધી કોડને કોઈ બદલાવની આવશ્યકતા નથી તેટલી ઝડપથી કાર્ય કરશે. કોડ બદલાય તે પછી, તે ફરીથી કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર છે જે વધુ સમય લે છે. એવા કિસ્સામાં કોડ બદલાવો ઘણી વાર થાય છે કે જે પ્રભાવ ઘણો ઓછો થઈ જાય છે, તે કોડર તેના પૃષ્ઠોને માત્ર એએસપી જેવા ફ્લાય પર અર્થઘટન કરવા માટે પસંદ કરી શકે છે જે વધુ કે ઓછું પ્રદર્શનની સમાન સ્તર સાથે છે. જેએસપી કોડર્સ પાસે જાવા સર્વલેટમાં સંકલન કરવાની પસંદગી પણ હોય છે, જે હજી પ્લેટફોર્મ સ્વતંત્ર છે, અથવા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના મૂળ બાયટેકોડમાં.

આજે, મોટાભાગના વેબ ડેવલપર્સ જેએસપી અથવા એએસપીના સુધારેલા વર્ઝનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. નેટ જે લોકો વેબ સર્વરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે જે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ ચલાવતા હોય, એએસપી અથવા એએસપીનો ઉપયોગ કરીને. નેટ પહેલેથી આપવામાં આવ્યું છે. જે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે જેમ કે લિનક્સ કેટલાક વિકલ્પો વચ્ચે પસંદ કરી શકે છે કે જે ક્યાં તો મુક્ત છે કે નહી. મોટા ભાગના લોકો PHP જેવા અન્ય ઓપન સોર્સ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે JSP દૂરના સેકંડ ધરાવે છે.

સારાંશ:
1. JSP અને એએસપી સર્વર બાજુ સ્ક્રિપ્ટીંગ બંને ભાષાઓ છે
2 જેએસપી સન માઈક્રોસિસ્ટમ્સથી છે જ્યારે એએસપી માઈક્રોસોફ્ટ
3 થી છે એએસપીનો ખર્ચ મની છે જ્યારે JSP મફત છે.
4 એએસપી કોડનો અર્થ થાય છે જ્યારે JSP કોડ રન ટાઇમમાં
5 JSP કોડ એએસપી કરતા વધુ ઝડપી ચલાવી શકે છે જો ત્યાં ઓછા ફેરફાર હોય તો
6 મોટાભાગના વિન્ડોઝ વપરાશકર્તાઓ એએસપીનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે લિનેક્સ જેવા ઓપન સોર્સ ઑપરેટિંગ સિસ્ટમના ઉપયોગકર્તાઓ અન્ય લોકો માટે JSP નો ઉપયોગ કરે છે.