આઇવીએફ અને આઇયુઆઇ વચ્ચેનો તફાવત

આઈવીએન

આઈવીઆઇએફ અને આઇયુઆઇઆઇ (IUI)

આઇવીએફ વીટ્રો ફર્ટીલાઈઝેશનના ટૂંકા સ્વરૂપ છે. આનો અર્થ એ થાય કે ગર્ભાધાન શરીરની બહાર થાય છે. સામાન્ય રીતે ગર્ભાધાન ફોલિયોપિયન ટ્યુબ પર થાય છે. જો બંને નળીઓ ખામીયુક્ત હોય તો આ પદ્ધતિ પસંદ કરી શકાય છે. જોકે અન્ય કારણોસર પણ આ IVF નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આઈવીએફનું નામ ક્યારેક ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી પધ્ધતિ તરીકેનું નામ છે. આ પદ્ધતિમાં, ઇંડાને અંડાકાર અને વીર્યમાંથી વીર્યમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે, અને તેમને પેટ્રી વાનીમાં મળવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ઇંડામાંથી ફળદ્રુપ અને સુસંસ્કૃત અને શ્રેષ્ઠ વધતી જતી ગર્ભ ગર્ભાશયને ફરીથી સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ બિંદુથી ગર્ભ સામાન્ય બાળક તરીકે વધશે. વધુ ગર્ભ ગર્ભાશયમાં રોપાયેલા હોવાથી, બહુવિધ સગર્ભાવસ્થા વધુ સંભાવના છે. જો ગર્ભાશય ઇન્જેક્ટેડ ગર્ભને સ્વીકારશે અને ડિલિવરી સુધી રાખશે તો ગર્ભાવસ્થા સફળ થશે.

આઇયુઆઇ એ ઇન્ટ્રા ગર્ભાશય ગર્ભાધાન માટે વપરાય છે. આ પદ્ધતિમાં વીર્યના શુક્રાણુઓને ગર્ભાશયમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. જો પુરુષ પૂરતી શુક્રાણુ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી અથવા સ્ત્રીનું ગરદન ગર્ભાશયની અંદર વીર્યને પરવાનગી આપતું નથી, તો આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. શુક્રાણુ દાતા પાસેથી ઉછીનું કરી શકાય છે, જો પુરુષ પાર્ટનર સારી ગુણવત્તા અને જથ્થાના શુક્રાણુઓનું ઉત્પાદન કરતા નથી. આ પ્રક્રિયા સક્રિય શુક્રાણુઓને પસંદ કરવામાં મદદ કરશે અને અન્ય અને સેલ ભંગારને કાઢી નાખશે.

સારાંશમાં

ઉપ-ફળદ્રુપ દંપતિ માટે આઈવીએફ અને આઈયુઆઈઆઈ બંનેનો વિકલ્પ છે.

આઈવીએફમાં ગર્ભાધાન પેટ્રી ડીશમાં થાય છે, આ જ કારણ છે (ખોટી રીતે) તે ટેસ્ટ ટ્યૂબ બાળક તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

આઇયુઆઈમાં ગર્ભાધાન ફોલિયોપિયન ટ્યુબમાં હંમેશની જેમ થાય છે.

IUI અને IVF બંને ઊંચી કિંમતની સારવાર છે, અને આઇવીઆઇઆઇની સરખામણીએ IVF પ્રમાણમાં ઊંચી છે.

બહુવિધ ગર્ભાવસ્થા ધરાવતી આઈવીએફની તકો વધારે છે.