ઇટાલિયન અને ફ્રેન્ચ બ્રેડ વચ્ચે તફાવત

ફ્રેન્ચ બ્રેડ

ઇટાલિયન વિ ફ્રેન્ચ બ્રેડ

જ્યારે ઇટાલિયન અને ફ્રેન્ચ બ્રેડ વિશે વાત કરી રહ્યા હોય ત્યારે તેઓ કદથી દરેક પાસાઓમાં જુદા હોય છે, આકાર અને સ્વાદ ઈટાલિયન અને ફ્રેન્ચ બ્રેડ બંને મીઠો સ્વાદમાં આવે છે જે બજારમાં આ બે સૌથી વધુ વેચાતી બ્રેડ બનાવે છે.

ઇટાલિયન બ્રેડ અને ફ્રેન્ચ બ્રેડ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત આકારમાં છે. ફ્રેન્ચ બ્રેડ ગોળાકાર અંત સાથે લાંબા આકારમાં આવે છે. તેનાથી વિપરિત, ઇટાલિયન બ્રેડ રાઉન્ડ આકારમાં આવે છે. તે ફ્રેન્ચ બ્રેડ કરતાં પણ ટૂંકા અને ગાઢ છે. તેમ છતાં તેમના આકારમાં તફાવત હોય છે, તેઓની બહાર જ હાર્ડ પોપડો હોય છે અને અંદર સોફ્ટ છે.

ફ્રેન્ચ બ્રેડ પર જોતાં, બ્રાયોઇક સૌથી પ્રસિદ્ધ છે. બ્રિયોચે એક મીઠી બ્રેડ છે જે નાસ્તા દરમિયાન સેવા અપાય છે. આ બ્રેડ, તેના મીઠાસને ઇંડામાંથી અને ઉકાળવામાં આવેલા માખણથી કણકમાં વપરાય છે.

ઇટાલી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ માટે જાણીતું છે. એક સૌથી પ્રસિદ્ધ ઇટાલિયન બ્રેડ છે કારસૌ બ્રેડ તેને સપાટ આકારમાં શેકવામાં આવે છે અને પનીર, ડુક્કર, ઇંડા અથવા ટમેટા જેવા રસોઇમાં રસદાર ઘટકો સાથે પીવે છે. ઇટાલિયન બ્રેડ મોટેભાગે ફ્લેટ પથ્થર ઓવનમાં શેકવામાં આવે છે. આ પ્રકારની પકવવાથી ઇટાલિયન બ્રેડને સ્મોકી સ્વાદ અને હસ્તાક્ષર સુગંધ મળે છે. તેનાથી વિપરીત, ફ્રેન્ચ બ્રેડ ઇલેક્ટ્રીક સંવહન ઓવનમાં શેકવામાં આવે છે. આ પ્રકારના પકવવાથી બ્રેડ ઓછી ચૂઇ અને નરમ પોત આપે છે.

તે ફક્ત કદ, સુગંધ અને આકારમાં નથી કે ઇટાલિયન અને ફ્રેન્ચ બ્રેડ જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ તેઓ જે રીતે પીરસવામાં આવે છે તે પણ અલગ છે. ફ્રાંસમાં, બ્રેડ માખણ અથવા સૂપ સાથે સ્ટાર્ટર તરીકે સેવા અપાય છે. બીજી બાજુ, ઇટાલિયન બ્રેડ પાસ્તા અને અન્ય મુખ્ય અભ્યાસક્રમો માટે પૂરક તરીકે સેવા અપાય છે.

સારાંશ:

1. ફ્રેન્ચ બ્રેડ ગોળાકાર અંત સાથે લાંબા આકારમાં આવે છે. તેનાથી વિપરિત, ઇટાલિયન બ્રેડ રાઉન્ડ આકારમાં આવે છે.
2 ફ્રેન્ચ બ્રેડથી વિપરીત, ઇટાલિયન બ્રેડ ટૂંકા અને ગાઢ છે.
3 ઇટાલી તેની સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ માટે જાણીતું છે એક સૌથી પ્રસિદ્ધ ઇટાલિયન બ્રેડ છે કારસૌ બ્રેડ
4 જ્યારે ફ્રેન્ચ બ્રેડ જોઈ રહ્યા હોય, brioche સૌથી પ્રસિદ્ધ છે. બ્રિયોચે એક મીઠી બ્રેડ છે જે નાસ્તા દરમિયાન સેવા અપાય છે. આ બ્રેડ, તેના મીઠાસને ઇંડામાંથી અને ઉકાળવામાં આવેલા માખણથી કણકમાં વપરાય છે.
5 ફ્રાંસમાં, બ્રેડ માખણ અથવા સૂપ સાથે સ્ટાર્ટર તરીકે સેવા અપાય છે. બીજી બાજુ, ઇટાલિયન બ્રેડ પાસ્તા અને અન્ય મુખ્ય અભ્યાસક્રમો માટે સાથ તરીકે સેવા અપાય છે.